חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2018-2017

ד"ר איתי ואן-ריין
ד"ר איתי ואן-ריין היה עמית ממשק ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ושימש יועץ מדעי לשי ג'רבי, ראש אגף טכנולוגיות. כיום איתי עובד כיועץ עצמאי בתחום איסוף הנתונים בתחנת מוריס קהאן לחקר הים ועם נתיבי איילון.

איתי הוא בעל תואר ראשון בביולוגיה ימית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תואר שני באקולוגיה של שטחים פתוחים בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שלישי באקולוגיה ימית באוניברסיטת תל-אביב.

איתי עוסק בחקר נתונים ובפיתוח כלים להצגתם בצורה מועילה למקבלי החלטות. במסגרת עבודת הדוקטורט עסק בשיטות מתקדמות לניתוח מידע אקולוגי ובפיתוח מודלים מבוססי-סוכנים (Agent-based) לחקר ענף הדיג. במהלך הדוקטורט היה מעורב בתהליך הרפורמה בענף, ועבודתו התמקדה בחקר ביצועי צי ספינות מכמורת בישראל. כמו כן, הוא מתעניין בהנגשת מידע מדעי, ובתחום זה שימש כתב ב'זווית', סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, פיתח תכנית לימודים לתיכונים בתחום הביולוגיה הימית, וריכז ועדת מומחים בנושא שיקום פעיל של משאב הדגה בים התיכון.

איתי הגיע לממשק מתוך רצון לקדם את שילוב המחקר בתהליך קבלת ההחלטות, ובפרט את השימוש במאגרי נתונים לשם הפקת תובנות שיהוו בסיס לתהליכי תכנון ומדיניות.

במסגרת תכנית ממשק כעמית באגף טכנולוגיות של תחבורה ציבורית, קידם איתי את התחומים הבאים:

  • ריכוז תחום מידע ניהולי – במסגרת פעילות האגף נאספים מאגרי מידע נרחבים ממקורות מגוונים. האתגר שעמד בפני האגף הוא הפקת ערך מנתונים אלה עבור יחידות שונות במשרד. לשם כך התקיים תהליך של אפיון הצרכים של צרכני המידע וזיהוי ההזדמנויות הגלומות במידע שנאסף.
  • פיתוח ממשק לניתוח ולהצגת נתונים למתכנני תחבורה ציבורית – מתכנני תחבורה ציבורית מסתמכים על מקורות מידע רבים, כגון: מהירויות נסיעה, נתונים דמוגרפיים, תשתית תחבורה ומאפייני הביקוש לתחבורה. במסגרת פיתוח ממשק משתמש למתכנני תחבורה ציבורית, שילב איתי את המקורות הללו תוך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים שונים והצגתם ככלי GIS דינָמי, שמקל על המשתמש ומעודד שימוש במידע בתהליך התכנון בפועל.
  • היערכות אגף טכנולוגיות לעולם נתוני-העָתֵק (Big data) – ההיקף והמגוון של מסדי הנתונים הנאספים באגף נמצאים בגידול מתמיד. כמות המידע מצריכה היערכות בהיבטים של היכולת לקלוט, לאחסן ולעבד נתונים ביעילות. כמו כן, צריך לשפר את יכולת המשרד לעבד את הנתונים הנאספים על ידי קליטת כוח אדם מתאים ולפעול להנגשת הנתונים לציבור הרחב.
  • שיפור החיזוי והצגת זמן ההגעה המשוער של אוטובוסים לתחנות – החיזוי האמין של מועד הגעת אוטובוסים לתחנות חיוני לחוויית השימוש בתחבורה ציבורית. במסגרת העבודה לשיפור החיזוי, ניתח איתי את ביצועי המערכת הקיימת וסייע לאתר כשלים ולאפיין דרכים לשיפורה. איתי היה מעורב גם בתהליך יישום מערכות הבקרה ושיפור השירות בשיתוף מפעילי התחבורה הציבורית וספקי הטכנולוגיה העוסקים בתחום.
  • ליווי מיזם ספירת נוסעים באוטובוסים בהיבטים של ניתוח מידע – במסגרת הקמת מערכת חדשה לקליטה ולעיבוד של נתוני ספירת נוסעים בדלתות אוטובוסים, סייע איתי בהגדרת תהליכי העבודה של קליטת המידע, הצגתו במערכות המידע המשרדיות ובפיתוח כלי בקרה ומעקב המשמשים את המשרד מול מפעילי התחבורה הציבורית.
  • סיוע באפיון מכרזים בתחום מערכות המידע וממשקי GIS – בהמשך לניתוח המידע ופיתוח ממשקי משתמש, סייע איתי בכתיבת מכרזים שמטרתם הטמעה של התובנות שעלו בתהליך העבודה במסגרת התקשרויות עם ספקי שירות חיצוניים.

תכנית ממשק מאפשרת לי לתרום מניסיוני במחקר לחיזוק הפן המקצועי של עבודת המשרד. בו בזמן, זוהי הזדמנות ללמוד על תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות במערכת הציבורית.

ההשפעה של איתי על הסביבה בישראל: הדגמת הערך שבנתוני תחבורה ציבורית לתהליכי התכנון

כיום מתבצע איסוף מידע נרחב ממערכות טכנולוגיות בתחבורה הציבורית, כגון מיקום אוטובוסים בזמן אמת, שימוש בכרטיסי רב-קו ועוד. האתגר הנוכחי הוא יצירת ערך לנתונים הללו עבור גופים שונים העוסקים בתכנון תחבורה ציבורית ובשיפור השירות. איתי ניצל את ניסיונו בתחום המחקר, ניתוח הנתונים והצגת המידע כדי להדגים את התועלת הגלומה במאגרי המידע, וכך להופכם לכלי שימושי בעבודה היום-יומית של מתכנני תחבורה ציבורית.

Please complete the captcha.