חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2019-2018

ד"ר ליזה בקר
ד"ר ליזה בקר היתה עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ושימשה יועצת מדעית לד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי יצור. היום ליזה עובדת כיועצת מדעית (MSL) בחברת Sanofi.

ד”ר ליזה בקר היא חוקרת מוח מאוניברסיטת בר אילן, בעלת תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה בהצטיינות מאותו מוסד.

במסגרת עבודת הדוקטורט חקרה ליזה את המנגנונים הביולוגיים העומדים מאחורי השמנת יתר והפרעות אכילה. בשיתוף עם חוקרים נוספים מבר אילן, פיתחה ליזה מודל המתאר את הקשר בין התמכרות לאוכל והתמכרות לקוקאין. תוצאות המחקר שלה פורסמו במספר מאמרים אקדמיים והוצגו בכנסים בינלאומיים רבים.

במהלך כל תקופת הדוקטורט, עסקה בהוראה של סטטיסטיקה ושיטות מחקר במספר מוסדות אקדמיים.

ליזה הגיעה לתכנית ממשק במטרה לקחת חלק בעבודת הממשלה ולהוביל תהליכים של קבלת החלטות המבוססים על ערכים סביבתיים וידע מדעי עדכני.

במסגרת תכנית ממשק פעלה ליזה במספר תחומים:

  • חוק הדבש – משרד החקלאות פועל לחקיקת חוק הדבש, שיסדיר את תהליך מתן ההיתרים להצבת כוורות. ליזה היתה חלק מהצוות העובד על הצעת החוק, שתוגש לכנסת ה-21.
  • צוות בין-משרדי בנושא מניעת זיהום במקורות מים – מתוקף החלטת ממשלה 4528 , משרד החקלאות הינו חלק מצוות בין-משרדי הפועל למניעת זיהומים ומחלות הקשורים לזרימות מים ושפיעות באגן ההיקוות של הכנרת. במסגרת ההחלטה, סייעה ליזה לצוות הבין-משרדי להוציא לפועל את התכנית למניעת זיהום מקורות מים על-ידי בקר במרעה.
  • תכנית אסטרטגית לפיתוח מרעה עיזים – במסגרת הקרן לשטחים פתוחים זכה המשרד במימון להכנת תכנית אסטרטגית לעידוד רעיית עיזים ככלי למניעת שריפות. ליזה ריכזה את התכנית וליוותה את עבודת הצוות הכולל נציגים ממשרדי ממשלה שונים. כמו כן, היא כתבה סקירת ספרות נרחבת העוסקת במודלים כלכלים ורגולטוריים לרעייה בעולם (לקריאת כתבה שפורסמה בנושא).
  • שיתוף ציבור – בשיתוף עם הצוות המקצועי של האגף, ליזה היתה אחראית על ארגון תהליך שיתוף ציבור, שכלל את כל בעלי העניין (המגדלים, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים) ודן בסוגיות שונות הקשורות לעיסוק במרעה.
  • הקמת מערכת מחשוב – במסגרת הקמת מערכת מחשוב לאגף לגורמי ייצור, ליזה סייעה לצוות המקצועי ולאגף המחשוב למפות את הצרכים ולאפיין את מערכת המחשוב הנדרשת.
  • קול קורא למחקרים – ליזה הובילה הוצאת קול קורא למימון מחקרים בתחום המרעה בסיוע המדען הראשי של משרד החקלאות.
  • הוצאת חוברת מקצועית בנושא השבחת מרעה – ליזה ריכזה את הידע המקצועי והמחקרים שנעשו בנושא לצורך הוצאת חוברת מקצועית שתשמש את המגדלים ואת העובדים של משרד החקלאות.

תכנית ממשק היא עבורי הזדמנות נהדרת להשתתף באופן פעיל בעבודת הממשלה ולקדם אג'נדה סביבתית בנושאים המשפיעים על חיי היום יום של הציבור.
אני רואה חשיבות רבה בחיזוק הקשר בין המחקר והאקדמיה למקבלי ההחלטות במגזר הציבורי והיתה לי הזכות לפעול למען מטרה זו במסגרת התכנית.

ההשפעה של ליזה על הסביבה בישראל: הובלת תכנית אב למרעה עיזים

דו"ח מבקר המדינה בעקבות השריפה בכרמל, קבע כי יש לנקוט בצעדים למניעת שריפות בין היתר על ידי מרעה עיזים. במענה לדו"ח, הוחלט במשרד החקלאות על גיבוש תכנית אסטרטגית למרעה עיזים שתתמודד עם החסמים העומדים בפני מגדלים, ותגבש מנגנון כלכלי לעידוד רעיית עיזים.
ליזה ריכזה את הפרויקט, בו לקחו חלק גם נציגים ממשרדי ממשלה שונים (בין היתר מהמשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים), וליוותה את צוות ההיגוי של התכנית.

Please complete the captcha.