חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2019-2018

ד"ר ספי חסקין
ד"ר ספי חסקין היה עמית ממשק משותף למשרד להגנת הסביבה, לצידו של אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר באשכול משאבי טבע, ולרשות המים לצד משה גראזי, מְנַהֵל המִנְהָל לפיתוח תשתיות ביוב. היום ספי מנהל תחום מזהמי מזון ביחידה לניהול סיכונים במזון שבשירות המזון הארצי במשרד הבריאות.

לספי תואר מוסמך (בהצטיינות) במדעי הצמח מאוניברסיטת תל-אביב, ותואר דוקטור במדעי הרפואה מהפקולטה לרפואה בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

במחקר הדוקטורט שלו, ספי זיהה והוכיח בעזרת שיטות ביוכימיות וביולוגיה מולקולרית, קשר של החלבון אפאדין לחלבונים אחרים הקשורים למחלת הפרקינסון. תגליות אלה מסייעות בהבנת המנגנונים הקשורים להתפרצות המחלה.

ספי חי את כל חייו במושב, ומחזיק במשק חקלאי, שם הוא מטפח מטעים ופרדסים. כבר מילדות התעניין בטבע ובסביבה וחיפש דרכים להכירה ולהיטיב עמה. בטיולים רבים בארץ, למד להכיר את יפי נופיה המגוונים על החי, הצומח והדומם שבה. בנוסף לחקלאות אותה ספג מינקות, לספי יש גם ניסיון בתעשייה, בהיותו בוגר מכון מחקר ביולוגי וחוקר במחלקת המו"פ במפעל תעשייתי ותיק.

מנערותו, ספי מעורב בחיי הקהילה בה הוא חי עם משפחתו, והרצון להשפיע ולתרום לקבלת ההחלטות דחף אותו להצטרף לתכנית ממשק.

במסגרת שנת הפעילות בממשק שילב ספי בין שתי אהבות שלו – לטבע ולחקלאות. ספי עסק בשדרוג מתקני טיהור השפכים (מט"שים) בישראל, כך שיפיקו קולחים מטוהרים לשימוש חקלאי, תוך מניעת זיהום מזון, קרקעות, מקורות מים וזיהומי סביבה נוספים.

מדינת ישראל נמצאת בין המדינות המובילות בעולם בהתפלת מים ובטכנולוגיות להשבת מים לאחר השימוש בהם. השבת המים לחקלאות מתאפשרת באמצעות שימוש בטכנולוגיות לטיהור שפכים, והפיכתם לקולחים ברמת טיהור גבוהה. יעילות ההשבה של מים בישראל (מ"ק שפכים/מ"ק קולחים) היא מהגבוהות בעולם.

בתקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים ("תקנות ועדת ענבר"), אשר פורסמו ב"תקנות לבריאות העם" בשנת 2010 נקבע כי על כל מתקני טיהור השפכים לעמוד ברמה נדרשת כפי שנקבע בתקנות. אף על פי כן, רוב המט"שים בישראל, נכון לשנת 2019, עדיין אינם עומדים בתקנות כפי הנדרש, והקולחים המוזרמים מהם גורמים פעמים רבות למטרדים שונים ולסכנה לבריאות הציבור והסביבה.

בין תחומי העיסוק בהם היה מעורב במהלך שנת ממשק, עסק ספי בחיבור נוהל להטמעה של טכנולוגיות חדשות ומיטביות לטיהור שפכים, שמטרתו הקלה והסדרה של תהליך האישור של טכנולוגיות מסוג זה, כך שהרגולטור יוכל לאשרן. ספי גם לקח חלק בוועדה בין-משרדית, המחברת מסמך שבו יוגדרו קריטריונים וסטנדרטים לתכנון והקמה של מתקני טיפול בשפכים. במסגרת עבודה זו, בדק מהן הסיבות והגורמים לכך שלא כל המט"שים שודרגו כפי הנדרש, והציע דרכים לשפר את המצב ולהאיץ את תהליך השדרוג.

כבר מהיותי נער, הייתי מעורב בחיי הקהילה החקלאית בה אני חי. תכנית ממשק נתנה לי את ההזדמנות לשלב בין אהבותי לטבע ולחקלאות. התכנית הפגישה אותי עם עובדי מדינה ועמיתים נוספים, המחוייבים לשמירה על הסביבה ובעלי אכפתיות לגבי הנעשה, ונתנה לי להזדמנות להיות חלק ממקבלי ההחלטות ולתרום לשינוי ושיפור פני המדינה ותושביה.

ההשפעה של ספי על הסביבה בישראל: ליווי התהליך של שדרוג המט"שים, ואיתור נקודות הכשל בייצור קולחים העומדים בתקן

ספי סקר את תהליכי השדרוג והפיתוח של מתקני טיהור השפכים בארץ. במהלך הסקירה אופיינו החסמים ונקודות הכשל שבגינם מט"שים (אפילו כאלה ששודרגו) לא מצליחים להפיק קולחים, כך שיעמדו בתקנות, ולא יהוו סכנה בריאותית לאדם ולסביבה. הוא היה שותף לתהליכים ולהחלטות שמטרתן למנוע (או לצמצם) את הפגיעה בסביבה בכלל, ובנחלי הארץ בפרט. ספי עמל על כתיבתו ואישורו של נוהל שמטרתו אישור תהליכים וטכנולוגיות חדשות ומיטביות לטיפול בשפכים.

Please complete the captcha.