חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

יואב לינדמן
יואב לינדמן הוא עמית ממשק במשרד הפנים לצד אדית בר, מנהלת מִנהל הפיתוח ועידן הרשקוביץ, מנהל אגף בכיר פיתוח כלכלי.

ליואב תואר דוקטור באוקיינוגרפיה מהחוג למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עסקו בגורמים סביבתיים, עונתיים ואקולוגיים המשפיעים על דגמי הפיזור של פלנקטון בים הפתוח ובסביבה החופית. בתפקידו יואב עוסק בקידום התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות, בניהול נגר עילי ומניעת הצפות, ובהיבטים כלכליים של פסולת ומִחזור בשלטון המקומי.