חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר יואב לינדמן
ד"ר יואב לינדמן היה עמית ממשק במינהל הפיתוח במשרד הפנים, לצד אדית בר, מנהלת מינהל הפיתוח (היוצאת), ולצד עידן הרשקוביץ, מנהל אגף בכיר פיתוח כלכלי. כיום יואב משמש כמנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי במשרד להגנת הסביבה.

ליואב תואר דוקטור באוקינוגרפיה, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. מחקרו עסק בהשפעתם של תהליכים פיזיקליים ואקולוגיים עונתיים במפרץ אילת על דגמי הפיזור של פלנקטון בים. ליואב תואר שני באוקיאנוגרפיה מאותה אוניברסיטה, ותואר ראשון במדעי הים והסביבה הימית מהמרכז האקדמי רופין.

בתפקידו כעמית ממשק במשרד הפנים, יואב פועל במספר תחומים:

  • כתיבת "המדריך להתייעלות באנרגיה" עבור השלטון המקומי: יואב גיבש מדריך פרקטי להטמעת תהליכי התייעלות באנרגיה (חשמל), המיועד לגופי השלטון המקומי. מטרת המדריך היא להציע כלים פשוטים ואפקטיביים שביכולתם להביא לא רק לביצועים סביבתיים משופרים, אלא גם לחסכון כלכלי ניכר. כתיבת המדריך נעשית בשיתוף עם יועצים ומשרדי ממשלה שונים, ובשיתוף גופים יציגים של השלטון המקומי. כחלק מתהליך ההשקה של המדריך ילווה יואב מספר רשויות מקומיות בתהליך יישום מהלכי ההתייעלות המוצעים בו, במטרה לייצר שיח ושיתוף עמיתים בין רשויות שונות.
  • תיקוף כלי למדידת דפוסי צריכת אנרגיה בשלטון המקומי: יואב שותף בצוות אימפקט בין משרדי אשר בוחן את צריכת האנרגיה בשלטון המקומי. הבנת דפוסי צריכת האנרגיה ברשויות המקומיות היא שלב הכרחי בתהליך התייעלות אפקטיבי, שבכוחו להביא לתועלות סביבתיות וכלכליות כאחד. במסגרת פעילות הצוות, מבצע יואב פיילוט לבחינת יעילותו של כלי חדש למיפוי צריכת אנרגיה, אשר פותח על ידי הממשלה עבור השלטון המקומי. הפיילוט מבוצע ברשויות מקומיות נבחרות מהמגזר הערבי.
  • ניתוח כלכלי של עלויות הצפות וקידום רפורמה בניהול הנגר בישראל – יואב שותף בצוות אימפקט בין משרדי בנושא ניהול נגר עילי והצפות בישראל. על סמך נתונים מאירועי ההצפה של שנת 2020 בעיר נהריה, ביסס הצוות הערכה של עלויות הצפה בתרחיש "עסקים כרגיל", אל מול עלויות של תשתיות אגניות לניהול נגר, וקבע קריטריונים לאיסוף מידע מהשלטון המקומי בנושא נזקי הצפות. ממצאי הניתוח והצעת הצוות להקמת מערך לאיסוף נתוני הצפות נכנסו לנוסח של הצעת מחליטים ולטיוטת חוק ההסדרים.
  • ועדת מומחים – הסכם קצא"א – יואב היה שותף בכתיבת דו"ח של ועדת מומחים בנושא הסכם הסחר של חברת קצא"א. פרסום הדו"ח היווה נדבך חשוב בגיבוש עמדת הממשלה לפיה יש להגביל את היקפי אפסון הנפט באילת ואת היקפי שינועו ממפרץ אילת אל הים התיכון, דרך המעבר היבשתי.

שנת ממשק מאפשרת להבין את הדינאמיקה המורכבת שבין קיימות לבין פיתוח, ואת האופן שבו ניתן להסביר למקבלי החלטות גם את הערך הכלכלי הגלום במתן מענה לסוגיות סביבתיות. גישה זו מאפשרת להוביל קידום של מהלכים סביבתיים משמעותיים דרך הפריזמה הפרגמטית-כלכלית של מקבלי החלטות.

השפעתו של יואב על הסביבה בישראל: קידום התנהלות מקיימת ברשויות מקומיות

יואב מקדם מול השלטון המקומי את שינוי הגישה לפיה "קיימות היא נחלתם של פריבילגים". המהלכים אשר מוביל יואב נועדו לשנות את תפיסת העולם ברשויות מקומיות, תוך שימת דגש על הערך הכלכלי בהתנהלות מקיימת.

Please complete the captcha.