חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

יואב לינדמן
יואב לינדמן הוא עמית ממשק במשרד הפנים לצד אדית בר, מנהלת מִנהל הפיתוח ועידן הרשקוביץ, מנהל אגף בכיר פיתוח כלכלי.