שאלות נפוצות

תכנית ממשק מיועדת לבעלי תואר שלישי ומעלה. התכנית הינה אינטנסיבית ואינה מאפשרת זמן ללימודים, לכתיבת דוקטורט או לעבודה במקביל. מועמדות ומועמדים שסיימו את כל חובותיהם לדוקטורט, ללא יוצא מהכלל, עד לסוף חודש אוגוסט שקודם למועד תחילת התכנית – רשאיות ורשאים להגיש מועמדות גם אם לא קיבלו עדין אישור/תעודת דוקטורט. מועמדת או מועמד שעברו את המיונים לתכנית וטרם סיימו את חובותיהם לתואר, יתבקשו להעביר התחייבות להגשת הדוקטורט לשיפוט עד לסוף חודש אוגוסט שקודם למועד תחילת התכנית, חתומה על ידיו ועל ידי מנחה הדוקטורט. ההצטרפות לתכנית תותנה בכך.

תכנית ממשק מיועדת לבעלות ובעלי דוקטורט ו/או פוסט-דוקטורט בתחומי מדעי הטבע, החיים, כדוה"א, החברה, הכלכלה, הניהול, המשפטים, ההנדסה, בריאות הציבור ותחומים רבים נוספים, כולל מדעי החברה והרוח, ובלבד שהם בעלי מומחיות רלוונטית ו/או זיקה מוכחת לנושאים סביבתיים.

באופן עקרוני אין כל מגבלת גיל לתכנית. יחד עם זאת, תנאי קבלה הוא שהגשת המועמדות נעשית לאחר לא יותר מ-5 שנים מאז הפעילות המחקרית האחרונה במסגרת אקדמית (כולל דוקטורט, פוסט-דוק או עבודה מחקרית אחרת).

בהחלט. יחד עם זאת הליכי המיון כוללים מרכזי הערכה המחייבים מכל המועמדים להשתתף.

קיימת אפשרות למועמדות ומועמדים לממשק המגיעים לארץ למרכזי ההערכה ולראיון אישי לנסות ולהסתייע במלגות הנסיעה שמעניקה המדינה בשיתוף עם ארגון ScienceAbroad. המלגה היא בסכום של $800 לכל היותר (או עד 70% מעלות הכרטיס) ומטרתה לעזור בכיסוי עלות כרטיס הטיסה לארץ. לצורך קבלת מלגה מלאה, יש לקבוע ארבעה ראיונות בארץ, כאשר הגשת המועמדות לתכנית ממשק שוות ערך לראיון אחד. פרטים מלאים על הגשת הבקשה למלגה מופיעים באתר ScienceAbroad. 
מועמדות ומועמדים המגיעים מחו"ל זוכים לעבור באופן אוטומטי לשלב הראיון האישי, אשר יתקיים בסמוך למועד מרכז ההערכה אליו יגיעו, זאת על מנת לחסוך ביקור נוסף בארץ לטובת קיום ראיון. בשלב מתקדם יותר של ראיונות במשרדי הממשלה למועמדות ולמועמדים שיבחרו להגיע לארץ נספק תמיכה של עד $500. אפשרות נוספת (אך מומלצת פחות) תהיה לקיים את הראיונות בשיחת וידאו.

תכנית ממשק מיועדת לבעלות ולבעלי תואר שלישי בלבד.

לצערנו לא. תכנית ממשק מיועדת לבוגרות ולבוגרי האקדמיה (תואר שלישי) שמעוניינות ומעוניינים להשתלב או להתנסות בשירות הציבורי, ולכן מרכיב חשוב בתכנית ההכשרה הוא עצם ההתנסות המעשית במשרדי הממשלה.

המועד האחרון להגשת מועמדות למחזור י"ד של תכנית ממשק הוארך עד 7 בינואר 2024. עד לתאריך זה חייבים המועמדים להגיש את מסמך הגשת המועמדות. מועמדים שלא יגישו מועמדותם בהתאם להנחיות – מועמדותם לא תישקל.

לא.

תכנית ממשק אינה מוסד אקדמי. כל המסמכים המוגשים נדרשים להיות בעברית, כולל קורות החיים. אנו לומדים על המועמדות והמועמדים גם מאופן עריכת המסמכים בהתאם לדרישות התכנית.

המיון לתכנית ממשק הוא מורכב וקפדני. דרישות התכנית מחייבות איתור מועמדות ומועמדים שלא רק מצטיינות ומצטיינים בתחומם, אלא גם מתאימים ביותר מבחינת יכולות, כישורים ומוטיבציה להשתלב ולתרום במשרדי הממשלה. לצורך זה בנינו הליך מיון המורכב מכמה שלבים. בנוסף על ניסיון וכישורים אישיים גם תמהיל הקבוצה הינו גורם חשוב שמשפיע על בחירת המועמדות והמועמדים הסופיים.

מספר העמיתות והעמיתים בכל מחזור משתנה ונע בין 9 ל-15. המספר נקבע בהתאם למספר גורמים, כדוגמת איכות ותמהיל המועמדות והמועמדים, תחומי המומחיות, משרות מתאימות במשרדי הממשלה ויכולות המימון של מלגת הקיום.

מרכז ההערכה הוא יום מיונים שבו נבחנת קבוצת המועמדות והמועמדים על סמך כישורים חוץ אקדמיים, מיומנויות תקשורת, הנהגה, גמישות ועבודה בלחץ וכן עבודה בצוות. היום מורכב מתרגילים קבוצתיים ואישיים ואינו כולל מבחנים פסיכוטכניים.

מניסיונו זהו אמנם יום אינטנסיבי, אך בהחלט מעניין ומפרה עבור המשתתפות והמשתתפים.

ההמלצות נועדו בשביל לקבל הערכה של יכולות שונות אצל המועמדות והמועמדים: הן כחוקרים וכאנשי מדע (הערכה שבאופן טבעי יוכלו להעיד עליה ממליצים מתחום האקדמיה), והן על פי היבטים נוספים החשובים לתכנית לא פחות: מוטיבציה, אחריות אישית, יוזמה, עמידה בלחץ ויכולת ניהולית וכן הערכה של אופן התמודדות עם מקבלי החלטות ובעלי סמכות (הערכה שיכול לתת אדם אחר). אנו מעוניינים ללמוד גם על פעילות המועמדות והמועמדים מחוץ לאקדמיה ויכולתם "לתקשר" עם העולם שאינו אקדמי. על כן אנו מבקשים לצרף לפחות המלצה אחת שאינה אקדמית.

לא. אנו מציעים לך לפנות לגורם ממליץ אחר שיש ביכולתו להקדיש זמן למלא את טופס ההמלצה בתשומת הלב המתאימה. עם זאת, אנו מבינות שקיימות סיבות בריאותיות או פיזיות אחרות שלא מאפשרות לממליץ לכתוב מכתב המלצה. במקרים כאלה, אנו מוכנות לשקול אותו כממליץ נוסף מעבר לשניים הדרושים.

רצוי למלא את פרטי הממליצות והממליצים שלך מוקדם ככל הניתן, בשביל לאפשר להם את מלוא 13 הימים המוקצבים לכתיבת חוות הדעת. עם זאת, לאחר סגירת ההרשמה, המערכת תקבל המלצות שיגיעו עד 14 בינואר לכל המאוחר.

תכנית ההכשרה מתקיימת לאורך השנה, ובמסגרתה העמיתות והעמיתים מתכנסים יחד בליווי צוות התכנית אחת לשבוע. התכנית משלבת הרצאות פרונטליות, תרגול מעשי, סדנאות וסיורים לימודיים.

ניתן ללמוד עוד על תכנית ההכשרה כאן.

אנו משקיעים מאמץ רב בגיבוש תכנית הכשרה שתתמוך ב"מעבר" מעולם האקדמיה לזירה הציבורית-סביבתית בישראל, ולכן אנו מצפים מן העמיתות והעמיתים להשקעה ורצינות בהתאם. ההשתתפות באוריינטציה בתחילת התכנית, ובימיי ההכשרה השבועיים הנם חובה, ותובעים נוכחות פעילה כמו גם קריאת חומרי הרקע להרצאות השבועיות. כחלק מתכנית הלימודים, העמיתות והעמיתים נדרשים לא אחת למלא דוחות, להעביר תכנים או לארגן מפגשים בעצמם.

ימי ההכשרה הם חלק מהתכנית, והמנטוריות והמנטורים המלווים במשרדי הממשלה מודעים לחשיבותם וערוכים לכך. רוב המנטורים אף לוקחים חלק פעיל בתכנית ומשתתפים בחלק מהמפגשים בין כמרצים ובין כמשתתפים פעילים.

לא.

ואולם, יש להביא בחשבון כי משרדי הממשלה ממוקמים בעיקר בירושלים, ועל כן מרבית העבודה מתבצעת שם. כמו כן תכנית ההכשרה מתקיימת אחת לשבוע במרכז הארץ. הסמיכות למקום העבודה היא עניין שבין העמיתות והעמיתים למנטוריות ולמנטורים, כמו גם למשרדים בהם הם משובצים. התכנית לא מחייבת מעבר מגורים למרכז, וחלק מעמיתות ועמיתי התכנית גרים בפריפריה ומבצעים נסיעות בהתאם לצרכי התפקיד.

עמיתות ועמיתי התכנית מקבלים מלגת לימודים שמכסה את כל הוצאות ההכשרה במשך שנה שלמה. בנוסף, הן והם מקבלים מלגת מחייה בדומה לפוסט-דוקטורט באוניברסיטאות המובילות בארץ. המלגות הן בסך 10,000 ש"ח לחודש.

משרדי הממשלה הרלוונטיים אחראים על תשלום הנסיעות למקום העבודה וכן נסיעות בתפקיד ועל תשלום הביטוח – כל זאת בהתאם להוראות התקשי"ר.

במקרים מסויימים המשרד גם מממן נסיעות לחו"ל בהתאם לצרכי התפקיד.

על העמיתות והעמיתים לשלם ביטוח לאומי באופן עצמאי.

התכנית הינה אינטנסיבית ואינה מאפשרת זמן ללימודים, לכתיבת דוקטורט או לעבודה במקביל.

אנו מחפשות את הגופים הציבוריים (משרדי ממשלה, רשויות ציבוריות או שלטון מקומי) בהם קיים חוסר משמעותי באנשי מקצוע בתחומי הסביבה ובהם יש לעמיתי ממשק פוטנציאל השפעה אמיתי על תהליכי קבלת ההחלטות ועיצוב מדיניות הסביבה בישראל. בנוסף, אנו מעוניינות להבטיח כי עמיתות ועמיתי ממשק יקבלו את התנאים ההולמים בתוך המשרד הכוללים ליווי של מנחה מוגדר, חדר עבודה ומחשב, משימות הולמות וכן שילוב העמיתים בפגישות, ישיבות ובעבודה השוטפת בצמוד לדרג הבכיר ביותר במשרד.

המשרד הממשלתי מתבקש להציע למנהלות תכנית ממשק מספר פרויקטים מתאימים טרם שיבוץ העמיתות והעמיתים. במהלך הראיונות האישיים של המועמדות והמועמדים מול המנטוריות והמנטורים במשרדים, מוצגים בפניהם הצרכים של המשרד, והן והם יכולים להציע נושאים/רעיונות משלהם. עניין זה מהווה שיקול של שלושת הצדדים בבחירת העמית/ה למשרד הרלוונטי. עם תחילת התכנית מתבצע שוב תיאום מדויק יותר בין משרדי הממשלה, העמיתות והעמיתים ומנהלות התכנית, לגבי הפרויקטים שבמסגרתם יפעלו העמיתות והעמיתים במהלך השנה. יש להבין, כי העבודה השוטפת והדינמית במשרד עשויה להוביל לבקשה מהעמיתות ומהעמיתים לטפל בנושאים נוספים ברמת דחיפות גבוהה יותר.

תכנית ממשק שואפת להעמיד מדעניות ומדענים מכווני-בעיות לרשות הממשל אשר יתמכו באופן ישיר בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות שהינם בעלי היבטים סביבתיים משמעותיים, וכך גם נבחרים המשרדים, התפקידים והמנטוריות והמנטורים. יחד עם זאת, העבודה השוטפת של יועצ'ת מדעי'ת – עמית/ת ממשק – בתוך משרד ממשלתי, עשויה להפגיש את העמיתות והעמיתים עם פרויקטים בעלי אופי מדעי-מחקרי שאינו סביבתי בהכרח אבל דורשים את כישוריהם לאיתור, סינון ועיבוד מידע רב ומורכב ובהנגשת הידע הרלוונטי בצורה שתסייע לתהליכי קבלת ההחלטות במשרד.

זהו דווקא מקרה שכיח. עמיתות ועמיתי ממשק נבחרים, בין היתר, על סמך יכולתם ונכונותם ללמוד תחומי ידע חדשים בהתאם לצרכי השעה. לעמיתות ולעמיתי ממשק יש בדרך כלל יתרון על אנשי הממשל בזכות ההבנה, החשיבה והמתודה המדעית עמן הן והם באים, ותפקידם הוא לסייע בהבנת מורכבות הנושא, להנגיש את הידע המדעי הדרוש לאנשי הממשל ולתמוך בקבלת החלטות מושכלות. כמובן שבשלבי ההתאמה של העמיתות והעמיתים למשרדים נשקלים דווקא תחומי המומחיות הייחודים להם וקיימת ציפיה לעשות בהם שימוש משמעותי.

תכנית ממשק הינה תכנית הכשרה ואינה כוללת הבטחה לשילוב עתידי של בוגרי התכנית בממשלה. נושא זה הינו מורכב בישראל וכפוף להנחיות נציבות שירות המדינה, לצרכים המתפתחים במשרדים ולתקנים. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי עמיתות ועמיתי ממשק מייצרים לעצמם במהלך התכנית היכרות עם המערכת הציבורית, קשרים אישיים ומקצועיים, כמו גם צבירה של ניסיון משמעותי – מרכיבים אשר מעמידים אותם בעמדת זינוק טובה משמעותית לכניסה לשירות הציבורי, ואנו בקשר עם נציבות שירות המדינה כדי למנף יתרונות אלה לטובת כל הגורמים המעורבים. נכון לחודש אוגוסט 2020, למעלה מ-50% מהבוגרים השתלבו בשירות הציבורי בישראל.

בתום שנת ההכשרה, עמיתות ועמיתי ממשק מקבלים תעודה מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ואוניברסיטת תל אביב.

Please complete the captcha.