שאלות נפוצות

תכנית ממשק מיועדת לבעלי תואר שלישי ומעלה. התכנית הינה אינטנסיבית ואינה מאפשרת זמן ללימודים, לכתיבת דוקטורט או לעבודה במקביל. מועמדים שסיימו את כל חובותיהם לדוקטורט, ללא יוצא מהכלל, עד לסוף חודש אוגוסט שקודם למועד תחילת התכנית – רשאים להגיש מועמדות גם אם לא קיבלו עדין אישור/תעודת דוקטורט. מועמד שעבר את המיונים לתכנית וטרם סיים את חובותיו לתואר יתבקש להעביר התחייבות להגשת הדוקטורט לשיפוט עד לסוף חודש אוגוסט שקודם למועד תחילת התכנית, חתומה על ידיו ועל ידי מנחה הדוקטורט. ההצטרפות לתכנית תותנה בכך.

תכנית ממשק מיועדת לבעלי דוקטורט ו/או פוסט-דוקטורט בתחומי מדעי הטבע, החיים, כדוה"א, החברה, הכלכלה, הניהול, המשפטים, ההנדסה, בריאות הציבור ותחומים רבים נוספים, כולל מדעי החברה והרוח, ובלבד שהמועמד בעל מומחיות רלוונטית ו/או זיקה מוכחת לנושאים סביבתיים.

באופן עקרוני אין כל מגבלת גיל לתכנית. יחד עם זאת, תנאי קבלה הוא שהגשת המועמדות נעשית לאחר לא יותר מ-5 שנים מאז הפעילות המחקרית האחרונה במסגרת אקדמית (כולל דוקטורט, פוסט-דוק או עבודה מחקרית אחרת).

בהחלט. יחד עם זאת הליכי המיון כוללים מרכזי הערכה המחייבים מכל המועמדים להשתתף.

קיימת אפשרות למועמדים לממשק המגיעים לארץ למרכזי ההערכה ולראיון אישי לנסות ולהסתייע במלגות הנסיעה שמעניקה המדינה בשיתוף עם ארגון ScienceAbroad. המלגה היא בסכום של $800 לכל היותר (או עד 70% מעלות הכרטיס) ומטרתה לעזור בכיסוי עלות כרטיס הטיסה לארץ. לצורך קבלת מלגה מלאה, נדרשים המועמדים לקבוע ארבעה ראיונות בארץ, כאשר הגשת המועמדות לתכנית ממשק שוות ערך לראיון אחד. פרטים מלאים על הגשת הבקשה למלגה מופיעים באתר ScienceAbroad. 
מועמדים המגיעים מחו"ל זוכים לעבור באופן אוטומטי לשלב הראיון האישי, אשר יתקיים בסמוך למועד מרכז ההערכה אליו יגיעו, זאת על מנת לחסוך ביקור נוסף בארץ לטובת קיום ראיון. בשלב מתקדם יותר של ראיונות במשרדי הממשלה למועמדים שיבחרו להגיע לארץ נספק תמיכה של עד $500. אפשרות נוספת (אך מומלצת פחות) תהיה לקיים את הראיונות בשיחת וידאו.

תכנית ממשק מיועדת לבעלי תואר שלישי בלבד.

לצערנו לא. תכנית ממשק מיועדת לבוגרי האקדמיה (בעלי תואר שלישי) שמעוניינים להשתלב או להתנסות בשירות הציבורי, ולכן מרכיב חשוב בתכנית ההכשרה הוא עצם ההתנסות המעשית במשרדי הממשלה.

המועד האחרון להגשת מועמדות למחזור י"ג של תכנית ממשק הוא 29 בדצמבר 2022. עד לתאריך זה חייבים המועמדים להגיש את מסמך הגשת המועמדות. מועמדים שלא יגישו מועמדותם בהתאם להנחיות – מועמדותם לא תישקל.

לא.

תכנית ממשק אינה מוסד אקדמי. כל המסמכים המוגשים נדרשים להיות בעברית, כולל קורות החיים. אנו לומדים על המועמד גם מאופן עריכת המסמכים בהתאם לדרישות התכנית.

המיון לתכנית ממשק הוא מורכב וקפדני. דרישות התכנית מחייבות איתור מועמדים שלא רק  מצטיינים בתחומם אלא גם מתאימים ביותר מבחינת יכולות, כישורים ומוטיבציה להשתלב ולתרום במשרדי הממשלה. לצורך זה בנינו הליך מיון המורכב מכמה שלבים. בנוסף על ניסיון וכישורים אישיים גם תמהיל הקבוצה הינו גורם חשוב שמשפיע על בחירת המועמדים הסופיים.

מספר העמיתים המתקבלים בכל מחזור משתנה. בשני המחזורים הראשונים שבעה עמיתים השתתפו בתכנית, ומאז גודל המחזורים נע בין 9 ל-15 עמיתים. מספר העמיתים בכל מחזור נקבע בהתאם למספר גורמים, כדוגמת איכות ותמהיל המועמדים, תחומי המומחיות שלהם, משרות מתאימות במשרדי הממשלה ויכולות המימון של מלגת הקיום.

מרכז ההערכה הוא יום מיונים שבו נבחנת קבוצת המועמדים על סמך כישורים חוץ אקדמיים, מיומנויות תקשורת, הנהגה, גמישות ועבודה בלחץ וכן עבודה בצוות. היום מורכב מתרגילים קבוצתיים ואישיים ואינו כולל מבחנים פסיכוטכניים.

מניסיונו זהו אמנם יום אינטנסיבי, אך בהחלט מעניין ומפרה עבור המועמדים.

אנו מבקשים שלוש המלצות על מנת לקבל הערכה של יכולות המועמדים כחוקרים וכאנשי מדע (הערכה שבאופן טבעי יוכלו להעיד עליה ממליצים מתחום האקדמיה) והערכה של המועמדים בהיבטים נוספים החשובים לתכנית לא פחות: מוטיבציה, אחריות אישית, יוזמה, עמידה בלחץ ויכולת ניהולית וכן הערכה של אופן התמודדות המועמדים עם מקבלי החלטות ובעלי סמכות (הערכה שיכול לתת אדם אחר). אנו מעוניינים ללמוד גם על פעילות המועמדים מחוץ לאקדמיה ויכולתם "לתקשר" עם העולם שאינו אקדמי. על כן אנו מבקשים לצרף לפחות המלצה אחת שאינה אקדמית.

לא.

אנו מציעים לך לפנות לממליץ אחר שיש שיכול להקדיש זמן למלא את טופס ההמלצה בתשומת לב מתאימה. אנו מבינים יחד עם זאת כי קיימות סיבות בריאותיות או פיזיות אחרות שלא מאפשרות לממליץ לכתוב מכתב המלצה. במקרה זה אנו מוכנים לשקול אותו כממליץ נוסף מעבר לשלושה הדרושים.

תכנית ההכשרה מתקיימת לאורך השנה, ובמסגרתה מתכנסים העמיתים יחד בליווי צוות התכנית אחת לשבוע. התכנית משלבת הרצאות פרונטליות, תרגול מעשי, סדנאות וסיורים לימודיים.

ניתן ללמוד עוד על תכנית ההכשרה כאן.

אנו משקיעים מאמץ רב בגיבוש תכנית הכשרה שתתמוך ב"מעבר" מעולם האקדמיה לזירה הציבורית-סביבתית בישראל, ולכן אנו מצפים מן העמיתים להשקעה ורצינות בהתאם. האוריינטציה בתחילת התכנית וימי ההכשרה השבועיים הנם חובה ותובעים נוכחות והשתתפות פעילה כמו גם קריאת חומרי הרקע להרצאות השבועיות. כחלק מתכנית הלימודים נדרשים העמיתים לא אחת למלא דוחות, להעביר תכנים או לארגן מפגשים בעצמם.

ימי ההכשרה הם חלק מהתכנית והמנטורים המלווים במשרדי הממשלה מודעים לחשיבותם וערוכים לכך. רוב המנטורים אף לוקחים חלק פעיל בתכנית ומשתתפים בחלק מהמפגשים בין כמרצים ובין כמשתתפים פעילים.

לא.

ואולם, יש להביא בחשבון כי משרדי הממשלה ממוקמים בעיקר בירושלים, ועל כן מרבית העבודה מתבצעת שם. כמו כן תכנית ההכשרה מתקיימת אחת לשבוע במרכז הארץ. הסמיכות למקום העבודה היא עניין שבין העמיתים למנטורים ולמשרדים בהם הם משובצים. התכנית לא מחייבת מעבר מגורים למרכז וחלק מעמיתי התכנית גרים בפריפריה ומבצעים נסיעות בהתאם לצרכי התפקיד.

עמיתי התכנית מקבלים מלגת לימודים שמכסה את כל הוצאות ההכשרה במשך שנה שלמה. בנוסף מקבלים העמיתים מלגת מחייה בדומה לפוסט-דוקטורט באוניברסיטאות המובילות בארץ. המלגות הן בסך 9,000 ש"ח לחודש.

משרדי הממשלה הרלוונטיים אחראים על תשלום הנסיעות למקום העבודה וכן נסיעות בתפקיד ועל תשלום הביטוח – כל זאת בהתאם להוראות התקשי"ר.

במקרים מסויימים המשרד גם מממן נסיעות לחו"ל בהתאם לצרכי התפקיד.

על העמיתים לשלם ביטוח לאומי עבור עצמם.

התכנית הינה אינטנסיבית ואינה מאפשרת זמן ללימודים, לכתיבת דוקטורט או לעבודה במקביל.

אנו מחפשים את הגופים הציבוריים (משרדי ממשלה, רשויות ציבוריות או שלטון מקומי) בהם קיים חוסר משמעותי באנשי מקצוע בתחומי הסביבה ובהם יש לעמיתי ממשק פוטנציאל השפעה אמיתי על תהליכי קבלת ההחלטות ועיצוב מדיניות הסביבה בישראל. בנוסף, אנו מעוניינים להבטיח כי עמיתי ממשק יקבלו את התנאים ההולמים בתוך המשרד הכוללים ליווי של מנחה מוגדר, חדר עבודה ומחשב, משימות הולמות וכן שילוב העמיתים בפגישות, ישיבות ובעבודה השוטפת בצמוד לדרג הבכיר ביותר במשרד.

המשרד הממשלתי מתבקש להציע למנהלי תכנית ממשק מספר פרויקטים מתאימים טרם שיבוץ העמיתים. במהלך הראיונות האישיים בין המנטורים במשרד לעמיתים מציגים המנטורים את הצרכים במשרד והעמיתים יכולים להציע נושאים/רעיונות משלהם. עניין זה מהווה שיקול של שלושת הצדדים בבחירת העמית/ה למשרד הרלוונטי. עם תחילת התכנית מתבצע שוב תאום מדויק יותר בין המנטורים, העמיתים ומנהלי התכנית לגבי הפרויקטים שיטפלו בהם העמיתים במהלך השנה. יש להבין כי העבודה השוטפת והדינמית במשרד עשויה להוביל לבקשה מהעמיתים כי יטפלו בנושאים נוספים ברמת דחיפות גבוהה יותר.

תכנית ממשק שואפת להעמיד מדענים מכווני-בעיות לרשות הממשל אשר יתמכו באופן ישיר בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות שהינם בעלי היבטים סביבתיים משמעותיים, וכך גם נבחרים המשרדים, התפקידים והמנטורים. יחד עם זאת, העבודה השוטפת של יועץ מדעי – עמית/ת ממשק – בתוך משרד ממשלתי, עשויה להפגיש את העמיתים עם פרויקטים בעלי אופי מדעי-מחקרי שאינו סביבתי בהכרח אבל דורשים את כישוריהם לאיתור, סינון ועיבוד מידע רב ומורכב ובהנגשת הידע הרלוונטי בצורה שתסייע לתהליכי קבלת ההחלטות במשרד.

זהו דווקא מקרה שכיח. עמיתי ממשק נבחרים, בין היתר, על סמך יכולתם ונכונותם ללמוד תחומי ידע חדשים בהתאם לצרכי השעה. לעמיתי ממשק יש בדרך כלל יתרון על אנשי הממשל בזכות ההבנה, החשיבה והמתודה המדעית עמן הם באים ותפקידם הוא לסייע בהבנת מורכבות הנושא, להנגיש את הידע המדעי הדרוש לאנשי הממשל ולתמוך בקבלת החלטות מושכלות. כמובן שבשלבי ההתאמה של העמיתים למשרדים נשקלים דווקא תחומי המומחיות הייחודים להם וקיימת ציפיה לעשות בהם שימוש משמעותי.

תכנית ממשק הינה תכנית הכשרה ואינה כוללת הבטחה לשילוב עתידי של בוגרי התכנית בממשלה. נושא זה הינו מורכב בישראל וכפוף להנחיות נציבות שירות המדינה, לצרכים המתפתחים במשרדים ולתקנים. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי עמיתי ממשק מייצרים לעצמם במהלך התכנית היכרות עם המערכת הציבורית, קשרים אישיים ומקצועיים, כמו גם צבירה של ניסיון משמעותי – מרכיבים אשר מעמידים אותם בעמדת זינוק טובה משמעותית לכניסה לשירות הציבורי, ואנו בקשר עם נציבות שירות המדינה כדי למנף יתרונות אלה לטובת כל הגורמים המעורבים. נכון לחודש אוגוסט 2020, למעלה מ-50% מהבוגרים השלבו בשירות הציבורי בישראל.

בתום שנת ההכשרה מקבלים עמיתי ממשק תעודה מטעם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ואוניברסיטת תל אביב.