חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

עזרי עמרם
ד"ר עזרי עמרם הוא עמית ממשק במשרד האנרגיה, לצד שרון חצור, סמנכ”לית תכנון, מדינית ואסטרטגיה וד"ר חנית בן ארי, רכזת בכירה תכנון ארוך טווח וסביבה.