חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר עזרי עמרם
ד"ר עזרי עמרם הוא עמית ממשק במשרד האנרגיה, לצד שרון חצור, סמנכ”לית תכנון, מדינית ואסטרטגיה וד"ר חנית בן ארי, רכזת בכירה תכנון ארוך טווח וסביבה.

לעזרי תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל־אביב ותואר דוקטור באנתרופולוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מחקריו עסקו ביחסים בין־תרבותיים בין יהודים וערבים במרחבי אוכל בישראל. בתפקידו עזרי עוסק בכלי מדיניות להפחתת פליטות בתעשייה ובקידום התייעלות אנרגטית ברשויות הערביות.