חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2017-2018

רוני בר
רוני בר היא עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש-הממשלה, ומשמשת יועצת מדעית לד"ר שמואל אברמזון, ראש אגף מחקר ואסטרטגיה

רוני היא אדריכלית ומתכננת ערים, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת תל-אביב, ועמיתה לשעבר במרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת הארוורד. במסגרת ממשק רוני פועלת לפיתוח מודל הממפה מערכות מרכזיות שמשפיעות על איכות החיים של האזרח, ועוסקת בתחומים של פיתוח מטרופוליני, התחדשות עירונית וחשיבה אסטרטגית על תשתיות.