העוני הוא אישה – ממשק

העוני הוא אישה

ד״ר קרני קריגל ◦ הארץ
ממשק בתקשורת