ממשק – הצטרפו לעדכונים


Group_387
Group_387
 ממשק
תוכנית יישום מדע בממשל

מדענים ומדעניות משנים מציאות
ממשק מכשירה בוגרות ובוגרי תואר שלישי
הפועלים כיועצים במשרדי הממשלה
ומסייעים בקבלת החלטות ובעיצוב מדיניות הסביבה בישראל


Please complete the captcha.