תכנית ההכשרה – ממשק

תכנית
ההכשרה

במסגרת תכנית ההכשרה עמיתי ממשק רוכשים הבנה תיאורטית, ידע מעשי וכישורים אישיים שמטרתם לסייע להם לפעול באופן מיטבי בשירות הציבורי, להניע תהליכי רוחב ולהשפיע על קבלת החלטות בתחומי הסביבה ואיכות החיים.  התכנית משלבת הרצאות פרונטליות, תרגול מעשי, סדנאות וסיורים לימודיים.

תכנית הכשרה מקיפה, מעמיקה וייחודית בת למעלה מ-400 שעות אקדמיות, מועברת על ידי טובי המרצים באקדמיה, בכירים במגזר הציבורי, בשוק הפרטי ובחברה האזרחית וכן מרצים אורחים מחו"ל.

תכנית הלימודים סובבת סביב שלושה צירים מרכזיים

סביבה וקיימות

ממשל ומדיניות ציבורית

מנהיגות ומקצועיות

תכנית ההכשרה מתקיימת לצד עבודתם המעשית של העמיתים במהלך השנה במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע, והיא מותאמת להתקדמות עבודתם במשרדי הממשלה לאורך השנה.

ציר סביבה וקיימות

ההרצאות בנושאי סביבה וקיימות נועדו להעניק לעמיתים ראיית עולם סביבתית רחבה ומעמיקה. לאורך השנה, העמיתים לומדים להכיר את המורכבויות הסביבתיות ואת הגישות השונות לאיזון בין צורכי הפיתוח וערכים סביבתיים. העמיתים רוכשים כלי ניתוח מעשיים מעולם הכלכלה הסביבתית, המשפט סביבתי, התכנון הסביבתי והמדיניות הסביבתית, לצד הרצאות תיאורטיות באתיקה סביבתית ואקו-פילוסופיה. נושאי רוחב מרכזיים בהם מתעמק ציר הסביבה והקיימות של התכנית כוללים שינוי אקלים, שמירת טבע, משק האנרגיה, ניהול משאבי טבע, משק המים, בריאות הציבור, קיימות, צדק סביבתי, חקלאות וביטחון תזונתי ועוד.

ציר ממשל ומדיניות ציבורית

ההרצאות בציר ממשל ומדיניות ציבורית מיועדות לחשוף את העמיתים לזירה הציבורית ולהעניק להם כלים לפעול בה באופן מיטבי. העמיתים לומדים על מבנה הממשל בישראל ועל תהליכי קבלת ההחלטות במדינה, על מערכות הממשל השונות, תפקידן ומערכות היחסים ביניהן. ציר הממשל והמדיניות סוקר את מערכת היחסים בין השלטון לאזרח ואת המאפיינים הייחודיים של החברה הישראלית, כמו גם את צורכי המשק. העמיתים רוכשים כלים בניתוח מדיניות וכתיבתה ומעמיקים את הבנתם בכלכלת מאקרו ומיקרו, מדיניות ציבורית ופרלמנטריזם, משפט וחקיקה, פוליטיקה וממשל, יחסי חברה בישראל, תקציבאות, ניהול תכניות עבודה, תכנון ותכניות מתאר, ועוד.
ציר ממשל ומדיניות ציבורית נלמד בפרספקטיבה רחבה תוך מתן התייחסות לנושאי סביבה והשתקפותם בעשייה המדינית. בין היתר, העמיתים לומדים על עבודת הממשלה דרך היכרות עם בעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי ופגישות עם גורמי מפתח במשק ובחברה הישראלית.

ציר פיתוח מיומנויות אישיות וקבוצתיות

ציר פיתוח מיומנויות אישיות וקבוצתיות מעניק לעמיתים ארגז כלים מגוון שמטרתו להעצימם הן כסוכני שינוי חברתי-סביבתי והן כאינדיבידואלים בעלי ביטחון ויכולות בין-אישיות גבוהות. הציר כולל סדרה של סדנאות מנהיגות ייחודיות ומפגשים שבועיים במסגרתם רוכשים העמיתים יכולות הובלת תהליכים, כישורי ניתוח מצבים, אסטרטגיות להתמודדות עם פוליטיקה ארגונית ואתגרים חברתיים וכן שיטות להשתלבות יעילה בעבודת צוות.

סדנת תקשורת

עמיתי ממשק זוכים להשתתף במסגרת התכנית בסדנת תקשורת שפותחה על ידי סוכנות הידיעות זווית, מבית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, אותה מעבירים מיטב אנשי המקצוע בתחומם – בעלי ניסיון של שנים רבות בעולמות התקשורת ורקורד עשיר של עשייה. בסדנה לומדים העמיתים בין היתר איך להציג עצמם בצורה סוחפת ובהירה, איך להופיע ולהתראיין בתקשורת ואיך להנגיש מדע – בכתיבה ובדיבור – בגובה העיניים ובאופן מיטבי עבור מקבלי ההחלטות והציבור.

בוגרי ממשק מספרים

Please complete the captcha.
Please complete the captcha.