חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר אורי גרופל
ד"ר אורי גרופל היה עמית ממשק במשרד העבודה לצד רוני שניצר מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות ונילי בן טובים מנהלת תחום בכירה מחקר.

לאורי תואר דוקטור במתמטיקה ממכון ויצמן למדע, לאחריו המשיך לבתר דוקטורט באוניברסיטת אינסברוק באוסטריה. מחקריו עוסקים בתופעות של ריכוז מידה בממדים גבוהים. לאורי תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במתמטיקה באותה אוניברסיטה.

בתפקידו כעמית ממשק במשרד העבודה, אורי פעל במספר תחומים:

  • השפעות המעבר למשק דל-פחמן ושינויי אקלים על שוק התעסוקה: אורי מיפה כיצד התוכניות הממשלתיות להפחתת פליטות גזי חממה (עם השינויים במשק לטובת מטרה זו) ישפיעו על שוק התעסוקה. בעבודה זו אורי בדק אורי אילו משרות ייווצרו, יגרעו או ישתנו, ומהם פערי כוח האדם והכישורים בין המצב כיום לעמידה ביעדים. בנוסף בחן אורי איך שינויי האקלים ישפיעו על העובדים ועל שוק העבודה. מיפוי זה מורכב מהשפעות ישירות על העובדים ועל רווחתם, בריאותם ובטיחותם, לצד השפעות עקיפות על אופי העבודה והשינויים בדרישות כוח האדם וכישוריו. מטרת המיפוי היא לזהות את התחומים בהם על משרד העבודה לפעול ולהמליץ על מדיניות בתחומים אלה.
  • אתר עבודאטה: מיזם זה מרכז מידע נרחב על עיסוקים ומסלולי לימוד. מאגר העבודה כולל מידע סטטיסטי מפורט על תחומי העיסוק השונים כגון התפתחות השכר הממוצע ומספר המועסקים לאורך השנים, עם אפשרות פילוח לפי מגדר, רמת השכלה, מיקום גיאוגרפי, גיל ועוד. מאגר ההשכלה כולל לימודים אקדמיים, הכשרה טכנולוגית והכשרה מקצועית. עבור מסלולי ההשכלה השונים ניתן לראות נתונים סטטיסטיים על המסלול, את שיעור התעסוקה והשכר הממוצע של הבוגרים ופילוח על פי מוסדות לימוד. אורי עבד על חיבור חלקי האתר. בעזרת ניתוח נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצא אורי הצלבות בין מסלולי הלימוד לתחומי העיסוק, ועל סמך נתונים אלה מוצגים מסלולי הלימוד המרכזיים שהובילו לתחום העיסוק, כמו גם תחומי העיסוק המרכזיים של בוגרי מסלול הלימוד.
  • דו"ח שוק העבודה בישראל לשנת 2022: אורי השתלב בצוות הכותב דו"ח שנתי הבוחן את המגמות המרכזיות בשוק העבודה הישראלי. אורי ריכז את העבודה על שלושה פרקים בדו"ח:
  1. היסטוריית התעסוקה וההשכלה של נשים ערביות: פרק הבוחן את השתלבות הנשים הערביות בשוק העבודה ובהשכלה לאורך 20 שנים על פי שנת לידה. במהלך התקופה הייתה עלייה ניכרת הן בשיעורי התעסוקה והן ברמת ההשכלה. עלייה זו נבעה גם משינויים בין דוריים אך גם מהמשך השתלבות הנשים לאורך חייהן.
  2. שכר: במהלך שנת 2022, השכר הממוצע במשק חזר לתוואי ההתפתחות של העשור הקודם. בפרק זה רואים שהשינויים בשכר במהלך השנה לא היו זהים בכל הענפים, ובעוד שהשכר הממוצע בענפים המתאפיינים בשכר נמוך ירד מתחת לקו המגמה (בעקבות גורמים כגון אינפלציה וקיפאון בשכר המינימום), השכר הממוצע בענפים המתאפיינים בשכר ממוצע-גבוה עלה מעל מגמת העבר.
  3. תעסוקה בהייטק: בתקופת משבר הקורונה, ענפי ההייטק צמחו בקצב מהיר ובעקבותיהם גם מספר העובדים בענפים ושכרם. במהלך שנת 2022 הייתה האטה ומדדים רבים חזרו לרמות דומות לאלו שלפני משבר הקורונה. מגמות אלו המשיכו לתוך שנת 2023 ויכולות להצביע על מיתון בענף.

במשך שנים רבות עסקתי במחקר תאורטי לצד פעילות אקטיביסטית. תוכנית ממשק אפשרה לי לחבר בין הצדדים האלה, וליישם את צורת החשיבה שפיתחתי באקדמיה לטובת מטרות שחשוב לי לקדם. במהלך השנה הרגשתי ששילוב תחומי העניין וצורת העבודה שלי אפשרו לי לקדם דברים באופן ייחודי ומשמעותי.

השפעתו של אורי על הסביבה בישראל: אורי תרם להעלאת המודעות לכך שאקלים וסביבה רלוונטיים וחשובים לתחום העבודה, וכי יש להם השפעה על העובדים בהווה ובעתיד.

אורי הכין לראשונה במשרד את סקירת השפעות שינויי האקלים והמעבר למשק דל פחמן על שוק העבודה למשרד, וזו כוללת המלצות לפעולות במשרד שייכנסו לתהליכי ההכנה לשוק העבודה המשתנה.

Please complete the captcha.