חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר אורי גרופל

ד"ר אורי גרופל הוא עמית ממשק בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה לצד רוני שניצר מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות ונילי בן טובים מנהלת תחום בכירה מחקר.