חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר אור גלנט
ד"ר אור גלנט הייתה עמיתת ממשק במשרד האוצר, מנהל הרכש הממשלתי לצד גל אמיר, מנהל מִנהל הרכש הממשלתי, לצד אלון קינסט, מנהל מחלקת כלכלה ומדיניות ולצד אופיר פאר, מנהל תחום כלכלה ומתודולוגיה. כיום אור היא LCA expert ב-EPD international AB Stockholm.

אור בוגרת תואר ראשון בהנדסה כימית ובעלת תואר דוקטור במסלול בין יחידתי בהנדסת פולימרים, במסגרת מסלול ישיר בפקולטה לכימיה בטכניון. מחקריה עסקו באפיון תכונות מכניות של פולימרים עם ארכיטקטורה ייחודית. בנוסף, אור השלימה בתר-דוקטורט בפקולטה להנדסה אזרחית-סביבתית בטכניון, שם חקרה כיצד ניתן לכמת השפעות סביבתיות של תהליכים כימיים בשלבי פיתוח על פי מתודת הערכת מחזור חיים (LCA).  

במסגרת תפקידה במשרד האוצר, אור פעלה במספר תחומים:

  • שילוב הערכת מחזור חיים בהליכי רכש: הממשלה היא קניין גדול במשק הישראלי ועל כן אופן ביצוע הרכש הממשלתי הוא בעל חשיבות גבוהה. בשל היקפו, הרכש הממשלתי אחראי על ביצוע מכרזים מרכזיים עבור משרדי ממשלה ויחידות סמך, לצד התווית מדיניות. במסגרת תפקידה, בחנה אור כיצד ניתן להרחיב את אמות המידה הכלכליות בהליכי רכש מעבר לאמת המידה של המחיר, ובאופן שישקף עלויות סביבתיות הגלומות ברכש. באופן זה ניתן לקבוע מדיניות רכש הלוקחת בחשבון את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות לאורך מחזור החיים הכולל של מוצרים כתוצאה משלבי הייצור, השינוע, האספקה, השימוש וסוף השימוש. בנוסף, אור חברה לצוות העוסק בהקמת מאגר ישראלי לכימות השפעות סביבתיות של מוצרים, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. 
  • קידום פרויקטים בנושא רכש ירוק: אור קידמה עשייה משותפת של מִנהל הרכש הממשלתי והמשרד להגנת הסביבה בנושא רכש ירוק בממשלה. זאת ע"י ליווי פורום רכש ירוק המתכנס אחת לרבעון בהשתתפות ראשי אגפי רכש ולוגיסטיקה ממשרדי ממשלה ויחידות סמך. בנוסף אור קידמה בניית מאגר קריטריונים סביבתיים המותאמים להליכי רכש באמצעות מכרזים, בהשראת מודל של יחידת הרכש ההולנדית. מטרת המאגר היא לאגד ולהנגיש את הידע הנצבר במִנהל הרכש הממשלתי בתחום הרכש הירוק עבור משרדי ממשלה, יחידות סמך וגופים ציבוריים נוספים הנדרשים לבצע הליכי רכש באמצעות מכרזים. 
  • הובלת אסטרטגיית טיפול בפסולת בממשלה: פסולת הנוצרת במוסדות ציבוריים זהה בהרכבה לפסולת מהמגזר הביתי, אך כיום אין הסדרה אחידה כלל ארצית בכל הנוגע לפסולת הנוצרת במגזר המוסדי-ציבורי. כתוצאה מכך, מוסדות ציבוריים מתמודדים עם קושי רב בהפרדת הפסולת הנוצרת בשטחן, והפועל היוצא הוא שכלל הפסולת מועברת להטמנה. אור פעלה להסדרת זרמי הפסולת השונים הנוצרים בממשלה כגון טיפול בפסולת אריזות ופסולת אלקטרונית, זאת בכפוף לחוקי אחריות יצרן מורחבת. בנוסף, אור ועמיתיה לצוות אימפקט, ד"ר בר זילברמן וד"ר דוד לנדאו, מובילים מסמך מדיניות להסדרת הפסולת במוסדות ציבוריים, כאשר הממשלה היא מקרה בוחן משמעותי אשר דרכה יהיה ניתן ללמוד כיצד נכון לפעול להסדרת הפסולת בכלל המוסדות הציבוריים, ובכך להביא להפחתת הפסולת המועברת להטמנה.

תוכנית ממשק העניקה לי את ההזדמנות לעסוק באופן רשמי בתחום שראיתי לנגד עיני כגבוה ביותר בחשיבותו בעולם כיום ובישראל בפרט. במהלך הדוקטורט עסקתי בקידום סוגיות סביבתיות בזמני הפנוי, ובזכות התוכנית ניתנה לי הזכות לעסוק בנושא במשרה מלאה תוך רכישת מיומנויות בתחום המדיניות הציבורית.

השפעתה של אור על הסביבה בישראל: שילוב מתודת הערכת מחזור חיים של מוצרים ושירותים בהליכי רכש.

אור הביאה למודעות את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות משלבי הייצור עד סיום השימוש של מוצרים, וקידמה כלים פרקטיים המאפשרים לגשר על הפער בין הידע הקיים בתחום ליישום בפועל.

Please complete the captcha.