חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר אור גלנט

ד"ר אור גלנט היא עמיתת ממשק במשרד האוצר, מינהל הרכש הממשלתי לצד גל אמיר, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, לצד אלון קינסט, מנהל מחלקת כלכלה ומדיניות ולצד אופיר פאר, מנהל תחום כלכלה ומתודולוגיה