חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר איריס אביעזר
ד"ר איריס אביעזר היתה עמיתת ממשק במשרד האנרגיה לצידם של אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה ואוריאל בבצ'יק, מנהל אגף אנרגיה מקיימת. היתה מנהלת תחום הדברה תברואית באגף מזיקים והדברה באשכול משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה.
כיום איריס עובדת כיועצת אקלים ואנרגיה בחברת Goudappel – חברת יעוץ הולנדית בתחום התחבורה והניידות ומייעצת ברבדים שונים – החל ממדיניות ברמה הלאומית ועד פרויקטים הנדסיים ברמה המקומית. איריס לוקחת חלק בפרויקטים השונים ומביאה את נקודת המבט הסביבתית ההוליסטית, הכוללת גם הפחתת פליטות. https://www.goudappel.nl/en/advisors/iris-aviezer

לאיריס דוקטורט במדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, תואר שני במחלקה לאקולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת חיפה-אורנים. בעבודת המוסמך חקרה איריס את השפעת שינוי האקלים ותופעת המדבור בפרט, על אוכלוסיות צומח. בעבודת הדוקטורט חקרה איריס את המסלולים המולקולריים השונים המובילים לפריחת פרח העגבנייה. מחקריה פורסמו בעיתונות מקצועית בין-לאומית כדוגמת Nature Plants. לאיריס ידע אקדמי רב בנושאי סביבה וקיימות, הכולל הבנה מעמיקה של מערכות אקולוגיות, חקלאות מקיימת, מגוון ביולוגי, שמירת טבע ועוד.

 

במסגרת תפקידה במשרד האנרגיה איריס פעלה במספר תחומים:

קידום מתחמים מאופסי אנרגיה – איריס כתבה תורת הפעלה למתחמים מאופסי אנרגיה באזורים שונים ועבור מגזרים שונים תוך שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ועם המגזר העסקי. מתחמים מאופסי אנרגיה הם שלב חיוני בראייה ארוכת טווח של היעדים האסטרטגיים של משק האנרגיה בישראל. התייעלות בשימוש באנרגיה וקידום אנרגיה מתחדשת במרחב הבנוי תורמים למימוש החלטות הממשלה על יעדי משק האנרגיה בישראל לשנת 2030. לשם כך, איריס בחנה ומיפתה מתחמים וגיבשה מודל מתודולוגי לתכנונם ולהקמתם של "מתחמים מאופסי אנרגיה" עבור ארבעה מגזרי פעילות שונים.

קידום מדיניות לאנרגיה קהילתית – איריס הובילה צוות בין-משרדי של עמיתות ממשרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שמגבש כלי מדיניות לקידום אנרגיה קהילתית. אנרגיה קהילתית היא שם כולל לשותפויות ולחיבורים של גופים שונים במשק, כולל הציבור הרחב, לקידום אנרגיה מקיימת במרחב הבנוי. מודל האנרגיה הקהילתית הוא דרך ליצירת הכפלות כוח דרך השתתפות פעילה ושותפויות וחיבורים חדשים במשק האנרגיה. הצוות פעל בדגש על הרשויות המקומיות, ויוזם ומוביל תוכניות ניסיוניות של אנרגיה קהילתית ברובע החדשנות בבאר שבע. כמו כן, איריס וחברות הצוות הבין-משרדי כתבו מסמך מדיניות לקידום אסדרה מאפשרת עבור אנרגיה קהילתית.

מבנים מאופסי אנרגיה – איריס השתתפה בהכנת חוברת חקרי מקרה למבנים מאופסי אנרגיה בישראל בשלב התכנון ובשלב התפקוד ביחד עם המועצה לבנייה ירוקה. לשם כך נדרשה סקירה של מיזמים שונים שקיימים או מתוכננים בישראל.

אחרי שנים באקדמיה והתמחות במחקר, ראיתי בשנת ממשק הזדמנות פנטסטית ל'שנת שירות אקדמית', שבה אוכל להעניק חזרה למדינה בעזרת הכלים והידע שרכשתי. בשנה זו זכיתי להשפיע על מקבלי ההחלטות במשרד האנרגיה ולקדם סדר יום בנושאי סביבה וקיימות, וכן זכיתי בהזדמנות לצמיחה ולהתפתחות אישית.

ההשפעה של איריס על הסביבה בישראל: קידום אנרגיה קהילתית בשיתוף ממשלת ישראל

מגזר המבנים אחראי על כ-30% מפליטות גזי החממה, בעיקר בשל שימוש בתאורה והצורך באִקלום המבנים. איפוס צריכת האנרגיה של מבנים יפחית פליטות מזהמות, וכולל התייעלות, ייצור אנרגיה מקומית ודו-שימוש בקרקע. כך נוכל לייצר את מרבית החשמל שלנו באופן שאינו מזהם תוך שמירה על שטחים פתוחים. מכיוון שלא תמיד ניתן לאפס צריכת אנרגיה של מבנה – למשל מבנים גבוהים מאוד עם גג קטן – יש צורך בגישה רחבה והוליסטית יותר ובהתבוננות במרחב העירוני כהזדמנות. אפשר לחבר בין מבנים חיוביים באנרגיה ובין מבנים יעילים אך לא מאופסים באנרגיה, דבר שיגרום להפחתה דרמטית בפליטות מזהמות ולהגדלת ייצור אנרגיה מקומית ונקייה.
ההסתכלות על אנרגיה קהילתית כמודל מאפשרת לאנרגיה מקיימת (ייצור סולארי, התייעלות, אגירה, רכב חשמלי ועוד) להתקרב למקור צריכת האנרגיה, דבר שעד היום היווה אתגר בשל עירוב בעלויות ושותפויות. אנרגיה קהילתית יוצרת מהקושי הזדמנות, מנצלת את עירוב הבעלויות והשותפויות לטובת מכפילי כוח ואיגום משאבים, ומאפשרת לכל המעוניין להשתתף באופן פעיל במהפכת האנרגיה המקיימת.

Please complete the captcha.