חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

איריס אביעזר

איריס אביעזר היא עמיתת ממשק במשרד האנרגיה לצד אורי אדירי, מנכ"ל המשרד, ולצד אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף א' התייעלות אנרגטית