חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר איריס אביעזר
ד”ר איריס אביעזר היא עמיתת ממשק במשרד האנרגיה לצידם של אודי אדירי, מנכ”ל משרד האנרגיה ואוריאל בבצ’יק, מנהל אגף אנרגיה מקיימת.

לאיריס דוקטורט במדעי הצמח ממכון ויצמן למדע, ומחקרה עסק בהתפתחות בצמחים ובמיוחד במעבר לפריחה. במשרד האנרגיה איריס עוסקת בקידום מתחמים מאופסי אנרגיה ובבניית מדיניות בין-משרדית לקידום קהילות אנרגיה.