חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

אלה ברנד לוי

אלה ברנד לוי היא עמיתת ממשק במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לצד איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, מִנהַל שירותים אישיים וחברתיים, ולצד דליה לב שדה, מנהלת אגף משאבי קהילה ועבודה קהילתית