חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר אלה ברנד לוי
ד"ר אלה ברנד לוי היא עמיתת ממשק במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באגף שירותים חברתיים ואישיים, לצד איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, לצד דליה לב שדה, מנהלת אגף קהילה ולצד נורית ויסברג-נקאש, מנהלת השירות לרווחת המשפחה והילד.

לאלה דוקטורט במדיניות ציבורית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבודת הדוקטורט של אלה עסקה בתהליכי שינוי על פני זמן בקרב מקבלי שירות מהמחלקות לשירותים חברתיים החיים בעוני. מחקרה זכה בפרסים: פרס דן דויד, פרס ESPANET ופרס ESWRA. אלה היא עובדת סוציאלית במקצועה, ובעלת ניסיון רב בפיתוח וביישום של תוכניות התערבות לאנשים במצבי עוני. במהלך לימודי הדוקטורט היא לימדה במחלקה למדיניות ציבורית קורס שפיתחה העוסק במלכודות עוני.

 

במסגרת תפקידה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אלה פועלת במספר תחומים:

 

גיבוש תוכנית אסטרטגית להיערכות למשבר האקלים – אלה מתכננת, מפתחת ומגבשת תוכנית אסטרטגית של משרד הרווחה להיערכות למשבר האקלים, שמטרתה לגבש מתווה פעולה לחיזוק אוכלוסיות פגיעות לנוכח משבר האקלים. בין היתר, עוסקת אלה בגיבוש צוות תוך-משרדי, בתכלול עבודת הצוות ובליווי תהליך כתיבת התוכנית. כמו כן, אלה יזמה ומובילה כתיבת מדריך לרשויות מקומיות להיערכות אוכלוסיות פגיעות למשבר האקלים במסגרת "תוכנית המאיץ" של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה.

קידום קיימות וחוסן קהילתי – אלה משתתפת בכתיבה ובעריכה של מדריך יישומי לקידום תשתיות פיזיות במרחב העירוני שתורמות לקיימות ולחוסן קהילתי. המדריך מיועד למתכללי קהילה, לתושבים ולרשויות מקומיות, כחלק מהמהלך האסטרטגי "קהילה מיטיבה" של קרן רש"י, ג'וינט ישראל ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קידום מחקרי אימפקט – אלה יזמה ומתכללת מחקרי אימפקט בנושאי סביבה-רווחה, בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד, האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ומשרד הרווחה.

השתתפות בצוות בין-משרדי לקידום מדיניות לאנרגיה קהילתית – אלה חברה בצוות חשיבה בין-משרדי של עמיתות ממשק ממשרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה שמקדם את תחום האנרגיה הקהילתית. הצוות מגבש כלי מדיניות לקידום אנרגיה קהילתית בישראל בדגש על הרשויות המקומיות, כותב נייר מדיניות, ויוזם ומוביל תוכניות ניסיוניות של אנרגיה קהילתית ברובע החדשנות בבאר שבע.

קידום פיתוח שותפויות אסטרטגיות בין משרד הרווחה לבין משרדי ממשלה – אלה קידמה מיזמים בין-משרדיים מגוונים: רכש ירוק עם המשרד להגנת הסביבה; התקנת פאנלים סולאריים בדיור ציבורי עם משרד הבינוי והשיכון; קידום ייעור עירוני עם המועצה הלאומית לכלכלה; שמירה על ביטחון תזונתי עם משרד הבריאות. נוסף על כך, אלה הייתה אחראית על ארגון הוובינר "משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות" בשיתוף משרד הרווחה וארגונים סביבתיים: המרחב, חיים וסביבה, מרכז השל לקיימות ובי"ס פורטר לקיימות.

הגעתי לממשק בשאיפה להשפיע על סוגיות של אי-צדק סביבתי ולקדם מדיניות שמכלילה אוכלוסיות פגיעות בסוגיות סביבתיות. מצאתי בממשק פלטפורמה מדויקת לקידום התחומים האלה. במהלך פעילותי במשרד הרווחה יש לי הזדמנות להעלות את המודעוּת של אנשי מפתח לקשר ההדוק המתקיים בין הפן החברתי לפן הסביבתי, ליצור חיבורים חדשים בין משרד הרווחה לבין משרדי הממשלה ולרתום את המשרד לפעול בתחומים שעד כה לא היו במוקד פעילותו.

ההשפעה של אלה על הסביבה בישראל: קידום תפיסה סביבתית במשרד הרווחה

אלה פיתחה תוכנית אסטרטגית של משרד הרווחה להתמודדות עם משבר האקלים, חיברה בין משרדים שונים לקידום סוגיות חברתיות-סביבתיות, וסייעה בהנגשת מידע על תשתיות פיזיות המקדמות קיימוּת, ובהנגשת כלים לרשויות מקומיות לחיזוק מרחבים פגיעים.