חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר אלה ברנד לוי
ד”ר אלה ברנד לוי היא עמיתת ממשק במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באגף שירותים חברתיים ואישיים, לצד איריס פלורנטין, סמנכ”לית בכירה, לצד דליה לב שדה, מנהלת אגף קהילה ולצד נורית ויסברג-נקאש, מנהלת השירות לרווחת המשפחה והילד.

לאלה דוקטורט במדיניות ציבורית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומחקרה עסק בתהליכי שינוי על פני זמן בקרב מקבלי שירות של המחלקות לשירותים חברתיים החיים בעוני. אלה מקדמת תפיסה סביבתית-רווחתית במשרד ומפתחת תכנית אסטרטגית עבור המשרד להתמודדות עם משבר האקלים. אלה עוסקת בטיפול בעוני באנרגיה, בהיבטים סביבתיים ובריאותיים המקדמים קהילה מיטיבה ובקידום השקעות אימפקט.