חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר אלכס משולם
ד"ר אלכס משולם היה עמית ממשק ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לצד שגיא דגן, סמנכ"ל זירת צמיחה ולצד דניאלה פרתם, מנהלת המרכז לרגולציה של טכנולוגיות חדשניות (C4IR). כיום אלכס חוקר בתחום הגיאוכימיה אורגנית במסגרת פוסט דוקטורט במכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech).

לאלכס תואר דוקטור במדעי הסביבה, בתחום של גיאוכימיה אורגנית, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עסקו במנגנוני תגובה תרמוכימיים של תרכובות אורגניות מכילות גופרית, תוך שימוש בגישות מחקר ניסיוניות ותאורטיות, במטרה ללמוד על תהליכים גיאוכימיים המתרחשים בתת הקרקע, בדגש על מאגרי נפט וגז טבעי. אלכס סיים תואר ראשון בכימיה ותואר שני במדעי הסביבה, גם הם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במקביל לעבודת הדוקטורט, אלכס תירגל מספר קורסים בחוג למדעי הסביבה, ושימש כמנהל הטכני של המעבדה בה עשה את עבודת הדוקטורט, עבודה שכללה בין השאר ניתוח גיאוכימי של חומרים מאזורים שונים בעולם.

בתפקידו כעמית ממשק ברשות החדשנות, אלכס מקדם יוזמות בעלות השפעה משמעותית על הסביבה בארץ ובעולם, בתחומי המזון, הבריאות והתחבורה. בין היתר, פועל אלכס בתחומים הבאים:

  • קידום מזון חדש בישראל
    • אלכס מקדם, ביחד עם שירות המזון הארצי במשרד הבריאות, כתיבה של אסדרה לתחום המזון החדש בדגש על חלבונים אלטרנטיביים, במטרה לאפשר שיווק של מוצרים מסוג זה בארץ. כמו כן, אלכס מקדם את ההסברה בתחום, ובין השאר מוביל שיח בין מגזרי, בין הרגולטור לבין התעשייה, לצורך יצירת וודאות רגולטורית בשוק המקומי.
    • אלכס פועל, במסגרת צוות משותף של רשות החדשנות ושל משרד הכלכלה, לזיהוי חסמים והזדמנויות במעבר משלב הפיתוח של מזון חדש לשלב הייצור. תוצרי הצוות ישמשו לבניית מסלולי השקעות חדשים ברשות החדשנות, אשר יתמכו בתעשיינים ויקלו על חדירה של שחקנים חדשים לשוק המקומי ועל הקמה של מתקני תשתית לייצור מוצרי מזון חדש בארץ.
  • התממת נתונים רפואיים – אלכס מרכז צוות בין מגזרי, בו חברים רשות החדשנות, משרד הבריאות, ישראל דיגיטלית ואוניברסיטת חיפה, שמטרתו לזהות את הצרכים ואת האתגרים העומדים בפני ארגוני בריאות בנושא איסוף ושיתוף מידע רפואי. המלצות הצוות ישמשו את משרד הבריאות לקידום רגולציה הנוגעת לדרך האחסון של מידע רפואי ולדרכים היעילות והבטוחות לשיתופו בין ארגוני בריאות שונים.
  • פרויקט הרחפנים הלאומי – אלכס שותף בצוות שמוביל את מיזם הרחפנים הלאומי, בו חברים רשות החדשנות, רשות התעופה האזרחית, נתיבי איילון ומשרד התחבורה. המיזם מאפשר לחברות מסחריות לערוך פיילוט בהטסת רחפנים לצרכים מסחריים, בשמונה מופעים שנפרסו על פני שנתיים. הטסות ניסיון אלו מסעייות לבניית תשתית רגולטורית בתחום, ומאפשרות לחברות המסחריות לבחון את הטכנולוגיה שלהן בתווך עירוני ובתנאים הדומים לאלו בהם עתידים רחפנים מסחריים לפעול.
  • פעילות מול הפורום הכלכלי הבינ"ל – כחלק מפעילותו במרכז לאסדרה של טכנולוגיות חדשניות, אלכס שותף לתהליכי העבודה של רשות החדשנות מול הפורום הכלכלי הבינ"ל. אלכס מוביל מיזם ליצירת מלגת פוסט-דוקטורט יישומית באוניברסיטת ת"א, במסגרתה יגויס עמית שיעסוק במציאת פתרונות לבעיית סביבה בעלת עניין גלובלי. כמו כן, אלכס פועל ליצירת מתווה התקשרות עתידי של הפורום עם רשות החדשנות ועם ממשלת ישראל.

תכנית ממשק מאפשרת לך לקחת חלק בתהליכים אסטרטגים המשפיעים על המשק ועל הסביבה בישראל

השפעתו של אלכס על הסביבה בישראל: אסדרה של טכנולוגיות חדשניות המצמצמות שימוש במשאבי טבע ומפחיתות פליטות גזי חממה

אסדרה של טכנולוגיות חדשניות כמו תחליפי חלבון ושימוש ברחפנים למשלוחים, מאפשרת לפתח שוק מקומי לטכנולוגיות המצמצמות שימוש במשאבי טבע ומפחיתות פליטות גזי חממה. נוסף על כך, הצלחה באסדרה של תחומים אלו, בהן לישראל פוטנציאל טכנולוגי, משמשת מודל לאימוץ הטכנולוגיות הללו במדינות אחרות בעולם.

Please complete the captcha.