חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר אלכס משולם
ד"ר אלכס משולם הוא עמית ממשק ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לצד שגיא דגן, סמנכ"ל צמיחה ומדיניות ולצד דניאלה פרתם, מנהלת המרכז לרגולציה לטכנולוגיות חדשניות C4IR.

לאלכס תואר דוקטור במדעי הסביבה מהאוניברסיטה העברית, ובו הוא חקר מנגנונים ושינויי איזוטופים של גופרית בתרכובות גופרית אורגניות בתהליכים תרמו־כימיים. בתפקידו אלכס עוסק בקידום אסדרה על מזון חדש בשיתוף משרד הבריאות, וכן שותף בצוות בין משרדי בנושא חלבונים חלופיים. כמו כן, אלכס מקדם אסדרה על נתונים רפואיים המשמשים באלגוריתמים של למידת מכונה ונתוני עתק, וכלים להתממת הנתונים.