חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

אלכס משולם
אלכס משולם הוא עמית ממשק ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לצד שגיא דגן, סמנכ"ל צמיחה ומדיניות ולצד דניאלה פרתם, מנהלת המרכז לרגולציה לטכנולוגיות חדשניות C4IR.