חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר דוד דהן
ד"ר דוד דהן היה עמית ממשק במשרד להגנת הסביבה, לצד פרופ׳ נגה קרונפלד־שור, המדענית הראשית.

לדוד תואר שני מהפקולטה להנדסה, המחלקה להנדסת חומרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר בוצע בשיתוף המחלקה לביוטכנולוגיה בבן גוריון ועסק בחקר ארכיטקטורת השלד והמיקרו-מבנה של גבישי ארגוניט ממוצא ימי. את לימודי הדוקטורט השלים דוד בפקולטה להנדסה, במחלקה לאלקטרוניקה פיסיקאלית מאוניברסיטת תל-אביב. במסגרת המחקר, דוד חקר יצירת מבניים בסקלה ננומטרית בגבישים פרואלקטריים ליישומים בתחום האופטיקה לא-לינארית. מאמריו פורסמו בכתבי עת בינלאומיים וכפרק בספר. בסיום לימודיו, דוד החל את דרכו המקצועית כמהנדס מערכת בתעשייה הביטחונית בפרויקט במערכת אלקטרו-אופטית מתקדמת, והיה שותף בפרויקט פיתוח של לייזר מתקדם. במסגרת תפקידיו, דוד התמחה בתחום של בטיחות לייזר והיווה מוקד ידע בתעשיה הביטחונית. דוד הצטרף לתוכנית ממשק מתוך מטרה לקדם את סוגיית הפחתת זיהום האור ברחבי מדינת ישראל, וכן לסייע בקידום פרויקט "מיפוי סיכוני אקלים לאומי" ככלי להיערכות מדינת ישראל למשבר האקלים.

בתפקידו כעמית ממשק במשרד להגנת הסביבה, פעל דוד במספר תחומים:

  • מדיניות להפחתת זיהום האור ברחבי מדינת ישראל: דוד גיבש והוביל כלי מדיניות בתוך המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום האור ברחבי מדינת ישראל. במסגרת עבודה זו, סקר דוד את ההתמודדות של המדינות המתפתחות לתופעה זו, למד את העבודות שבוצעו במשרד ומחוצה לו עד כה, בחן את ההשפעות של עבודות אלה ופעל להטמעת כלי מדיניות בנדון. עבודה זו מתעתדת להמליץ על אמצעי מדיניות להפחתת זיהום האור, על מנת לצרף את מדינת ישראל למדינות המקדמות את שמירת חשיכה הלילה, בריאות האדם, החי והצומח, המגוון הביולוגי ומערכות אקולוגיות.  
  • מיפוי פגיעות לשינוי אקלים ככלי להערכות ולהעלאת החוסן האקלימי בישראל: דוד הצטרף לפרויקט מיפוי פגיעות לשינוי אקלים המפותח בהובלת לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה. הפרויקט עלה כצורך מיידי לפיתוח כלים שיסייעו למקבלי החלטות לקבל החלטות מבוססות מדע וידע בתכנון וביישום היערכות לשינוי אקלים. במסגרת עבודה זו דוד ריכז את הפרויקט, יצר שיתופי פעולה עם גורמי ממשל ואחרים, קידם את חשיפת הפרויקט לבעלי עניין, וקידם אותו לקראת העברתו למסגרת פרויקטלית. דוד הוביל את פרסום המדגים לפרויקט לטובת חשיפה, בקרה והטמעה נכונה בפיתוח הפרויקט. 
  • ניטור ים עמוק וקידום החלטת ממשלה משלימה: במסגרת עבודה זו הוביל דוד מפגש של מדענים ראשיים שמטרתו לקדם החלטת ממשלה משלימה לחקר וניטור הים העמוק, בשיתוף היחידה הימית במשרד המכון לחקר ימים ואגמים כגוף ביצוע למהלך. דוד פעל לקדם החלטה במסגרת תשתיות לאומיות, במטרה שמהלך זה יוביל לתקצוב, הכרה, שימור וקידום משאב הים של ישראל כנכס לאומי. 
  • דוד היה שותף בצוות המשרד במסגרת פרויקט כלכלה כחולה: ניצול משאבי הים כמקור כלכלי, שותף בקבוצת חשיבה לקידום שימוש בנתוני לווין היפרספקטרלי ליישומים סביבתיים וכמו כן, שותף בוועדת מומחים בנושא "פיתוח אינדקס פגיעּות אקלים" לטובת פרויקט סיכוני אקלים לאומי.

הצטרפתי לתוכנית ממשק כדי לקדם את סוגיות סביבתיות בכלל והפחתת זיהום אור ברחבי ישראל בפרט, אשר קידומן לא נשא פרי במסגרת וולונטרית. התוכנית איפשרה לי לקחת חלק בפרויקט היערכות של מדינת ישראל למשבר האקלים וקידום מדיניות של הפחתת זיהום האור, אשר יש להן השפעות ארוכות טווח על כלל המערכות במדינת ישראל.

השפעתו של דוד על הסביבה בישראל: קידום כלי מדיניות להפחתת זיהום האור, שמירה על בריאות החי והצומח, המגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות.

הפרויקטים שדוד קידם נוגעים בסוגיות מרכזיות בהערכות של מדינת ישראל למשבר האקלים, ושמירה על הסביבה היבשתית והימית כאחד. קבלת החלטות על בסיס מדע וידע, סדרי עדיפויות מושכלות בתכנון וביישום ההחלטות הינם משמעותיות, וההשפעה שלהן על המערכות בהם אנו חיים היא קריטית.  

Please complete the captcha.