חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר דוד דהן

ד"ר דוד דהן הוא עמית ממשק במשרד להגנת הסביבה, לצד פרופ׳ נגה קרונפלד־שור, המדענית הראשית.