חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר דוד לנדא

ד״ר דוד לנדא הוא עמית ממשק במשרד החדשנות, מדע וטכנולוגיה לצד רינת שפרן, מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה