חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

דניאל ברקוביץ'
דניאל ברקוביץ היה עמית ממשק ברשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון, לצד יורם לרדו, ראש רח"ל, לצד ענת גרינבאום, ראש תחום התכנון ולצד גדי עבדי, ראש תחום אסטרטגיה. כיום דניאל חלק מקבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במרכז האקדמי רופין ומשמש יועץ לרשות הטבע והגנים.

עבודת הדוקטורט של דניאל היא בתחום האורניתולוגיה והסכנה לכלי טייס, מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מחקריו עסקו בקונפליקט המתמשך בין מטוסי חיל האוויר לבין דורסים בדרום הארץ, מחקר שתרם רבות להצלת חיי טייסים ומטוסים. דניאל סיים תואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת חיפה-אורנים, ותואר שני בזואולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. דניאל ניהל בעבר את אוסף העופות במוזיאון הטבע ע"ש שטיינדהרט באוניברסיטת תל אביב, וביצע סקרים אקולוגיים וזואולוגיים לגופים שונים בארץ. כמו כן, דניאל היה מעורב במאבקים סביבתיים שונים כגון המאבק להפסקת הבנייה על רכס תל ברוך.

כיום דניאל חלק מקבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במכללת רופין ומשמש יועץ לרשות הטבע והגנים.

בתפקידו כעמית ממשק ברח"ל, דניאל פעל בכמה תחומים:

  • הטמעת תכנים סביבתיים ברח"ל – דניאל פעל כדי להטמיע את משבר האקלים בתפיסת החירום הלאומית. עבודה זו כללה עדכון מילון מושגי החירום על ידי הוספה של מונחים הקשורים למשבר האקלים בחירום, והעברת הרצאות שוטפות בנושא לבכירי הרשות.
  • תוכנית רב שנתית להתמודדות עם שינוי האקלים ועם מצבי חירום ברח"ל – דניאל שותף לכתיבת תוכנית רב שנתית להתמודדות עם שינוי האקלים ועם מצבי חירום, הכוללת תהליכי עבודה, כתיבת תפיסות והצעה לביצוע מחקרים העוסקים בהתמודדות עם מצבי החירום הנובעים משינוי האקלים.
  • קידום ועדת חירום לשיטפונות והצפות – דניאל היה חבר ומזכיר בתת ועדת החירום לשינוי האקלים ומצבי חירום. בוועדה זו עסק דניאל בנושא שיטפונות והצפות, כחלק ממינהלת ההיערכות לשינוי אקלים בה פועלת רח"ל במשרד להגנת הסביבה, ותך שיתוף פעולה עם מחזיקי העניין ממשרדי הממשלה השונים. במסגרת תת הוועדה, דניאל קידם תפיסה חדשה להתנהלות בזמן אירועי חירום הנובעים משיטפונות, במטרה לייצר תוכנית ממשלתית להתמודדות עם אירועי חירום הנובעים משיטפונות והצפות.
  • קידום מדיניות להתמודדות עם נזקי הצפות – דניאל היה שותף בצוות אימפקט נגר ונחלים, במסגרתו לקח חלק בביצוע ניתוח כלכלי של עלות ההצפות בגליל המערבי, כמדגים את הצורך באיסוף נתונים על נזקי הצפות. ממצאי הניתוח והצעת הצוות להקמת מערך לאיסוף נתוני הצפות הוגשו לוועדת מנכ"לים בין משרדית ונכנסו לטיוטת חוק ההסדרים לשנת 2022.
  • ביטחון מזון לאומי – דניאל היה שותף בצוות אימפקט בין משרדי בנושא ביטחון המזון. כחלק מפעילותו בצוות דניאל העלה את נושא ביטחון המזון על סדר היום של רח"ל, וכן השתתף בכתיבת מאמרים בנושא ובארגון פאנל אזורי בין לאומי, הכולל מדינות שכנות לישראל, שעסק בהשפעת שינוי האקלים על ביטחון המזון האזורי.
  • קידום מפות סיכוני האקלים – דניאל היה שותף לקידום מפות סיכוני האקלים במסגרת מינהלת ההיערכות לשינוי האקלים. מטרתן העיקרית של המפות היא לסייע בהערכת האיומים הנובעים משינוי האקלים על אוכלוסיית ישראל, ולהוות את הבסיס לבניית תוכניות המענה הלאומיות בחירום. דניאל סייע באיסוף ובאפיון המידע הנדרש לצורך פיתוח המפות, ובכלל זה זיהוי האזורים בהם קיימת סכנה לסוגים שונים של מצבי חירום עקב שינוי האקלים, ובניהול הפעילות עם גורמים מקצועיים העוסקים באירועי חירום.

פעילותי ברשות החירום הלאומית מאפשרת לי להשתלב בסביבת עבודה מגוונת, המשלבת ביטחון לאומי ונושאים סביבתיים רבים, שבמרכזם משבר האקלים. בממשק אני מקבל את הכלים כדי לקדם את העיסוק במשבר האקלים במערכת שהנושא היה כמעט זר לה, ודרכה אני יכול לתרום רבות להתמודדות הלאומית עם מצבי החירום שקורים בהווה ושיקרו בעתיד עקב משבר האקלים.

השפעתו של דניאל על הסביבה: הטמעת ההיערכות למשבר האקלים כאירוע חירום לאומי

דניאל פעל להטמעת נושא שינוי האקלים במסגרת ההיערכות הלאומית לאירועי ביטחון במרחב האזרחי, ובכך הגביר את יכולת ההיערכות של שירותי הביטחון לאירועי החירום האקלימיים העתידים לבוא. כמו כן, דניאל תרם לחזון של משרד הביטחון בנושא שינוי האקלים ומהווה מקור ידע בתחום.

Please complete the captcha.