חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

דניאל ברקוביץ
דניאל ברקוביץ הוא עמית ממשק במשרד הביטחון, רשות חירום לאומית, לצד יורם לרדו, ראש רח”ל, לצד ענת גרימברג, רת”ח תכנון ולצד גדי גניר-עבאדי, רת”ח תרחישי ייחוס.