חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

דניאל ברקוביץ
דניאל ברקוביץ הוא עמית ממשק במשרד הביטחון, רשות חירום לאומית, לצד יורם לרדו, ראש רח”ל, לצד ענת גרימברג, רת”ח תכנון ולצד גדי גניר-עבאדי, רת”ח תרחישי ייחוס.

לדניאל תואר דוקטור מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל־אביב. בדוקטורט חקר דניאל את אקולוגיית התנועה של דיות שחורות ואת הסכנה האפשרית לכלי טיס. בתפקידו דניאל עוסק בהכנת תרחישי הייחוס למגוון אירועי קיצון הנובעים משינויי האקלים, ובמדיניות החירום הנדרשת להתמודדות עימם. כמו כן, דניאל שותף בצוות בין־משרדי בו נבחן הביטחון התזונתי בישראל בעידן של שינויי אקלים.