חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר אביגיל פרדמן
ד"ר אביגיל פרדמן היא עמיתת ממשק לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה

לאביגיל דוקטורט במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בתכנון ערים מהטכניון ובתר-דוקטורט מאוניברסיטת טורונטו, קנדה. מחקריה עוסקים בהתאמת תחבורה עירונית למאה ה-21 ובמדדי איכות חיים. במסגרת תפקידה אביגיל מפתחת מתודולוגיות לחדשנות עירונית, מרכזת פרויקטים של היערכות עירונית לשינוי האקלים ומקדמת תחבורה חכמה כאמצעי להפחתת התלות ברכב הפרטי.