חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2020-2019

ד"ר אביגיל פרדמן
ד"ר אביגיל פרדמן היתה עמיתת ממשק לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. כיום אביגיל מנהלת תכניות בתחום רובעי החדשנות בג'וינט-אלכא, וכן מרצה לאסטרטגיה סביבתית וקיימות באוניברסיטת בן גוריון ויועצת לפיתוח צמיחה ירוקה ותכנון.

לאביגיל דוקטורט במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, במהלכו חקרה את התנאים הסביבתיים והחברתיים לשגשוג אנושי בערים, לאחריו המשיכה לבתר-דוקטורט באוניברסיטת טורונטו, קנדה ובאוניברסיטה החופשית בברלין, במהלכו חקרה היבטים של כלכלה פוליטית בערים חכמות ותחבורה חכמה, תנאים לניידות מקיימת, ותפיסות של מדדי איכות חיים. אביגיל סיימה תואר ראשון בהצטיינות יתרה בגאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני בהצטיינות בתכנון ערים מהטכניון, ומחקריה התפרסמו בעיתונות אקדמית מובילה כגון Transport Reviews.

ד"ר אביגיל פרדמן הצטרפה לג'וינט-אלכא ב-2021 כמנהלת תכניות בתחום רובעי החדשנות. בתפקידה מלווה אביגיל את הקמת הגוף המשילותי ברובע החדשנות של באר שבע, תוך דגש על צמיחה מכלילה ופיתוח בר-קיימא באמצעות בניית שיתופי פעולה בין מוסדות עוגן מהאקדמיה, מערכת הבריאות, השלטון המקומי והחברה האזרחית. אביגיל גם מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנושא מדיניות היערכות לשינויי אקלים, ומתנדבת בתכנית לכלכלנים-חברתיים.

בתפקידה כעמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה אביגיל פעלה במספר תחומים:

עירוניות טקטית – אביגיל יזמה, גיבשה והובילה צוות בין-משרדי להכנת תכנית לאומית לעירוניות טקטית, קרי סל פתרונות עבור רשויות מקומיות לפעולות זריזות וזולות ליצירת תשתית לרכיבה על אופניים ולהליכה. הצוות כולל נציגים ממשרד התחבורה, ממשרד הפנים, ממנהל התכנון וממשרד הבינוי והשיכון, והוא מגבש את התקציב הדרוש ליישום התכנית, את הקריטריונים לתקצוב הרשויות המקומיות ואת בניית המנגנון הבין-משרדי ליישומה.

יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם (SDGs) – אביגיל היתה חברה בצוות בין-משרדי המפתח עבור רשויות מקומיות מדדים לאמידת מטרה '11.3: עיור מכיל, בטוח, חסון ומקיים'. במסגרת צוות זה אביגיל פיתחה מדדים לעיור מקיים ולהשתתפות אזרחית פעילה.

רפורמה במדיניות החניה – אביגיל כתבה נייר מדיניות בנושא רפורמה במדיניות לאומית לחניה. מטרת המסמך לשנות את תפיסת החניה כמוצר חינמי הצמוד ליחידות דיור ולשימושי עירוניים, לטובת מרחבים עירוניים המעודדים הליכה ורכיבה על אופניים, מקילים על יוקר המחיה ויוצרים סביבה עירונית בריאה וחיונית יותר.

רובעי חדשנות – אביגיל ליוותה את התכנון השוטף של הקמת רובע החדשנות בבאר שבע, ובכלל זה חדשנות טכנולוגית בנושאי מִדבור ושינוי האקלים, ליווי צוותי התכנון הפיזי של הרובע ליצירת מרחב המעודד הליכתיות ומפגשים, קידום בנייה מאופסת אנרגיה בבנייה העתידית ברובע החדשנות, וכן ייעול השימוש באנרגיה בקמפוס בית החולים סורוקה ובקמפוס החדש באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשיתוף משרד האנרגיה.

תכנית ממשק מעניקה הזדמנות אדירה לחשוף בפני מקבלי החלטות את חשיבותם של שיקולים סביבתיים-חברתיים, ומצד שני ליצור מדיניות המפנימה הלכה למעשה שיקולים אלה, תוך שיתופי פעולה בין-משרדיים ובין-מגזריים.

ההשפעה של אביגיל על הסביבה בישראל: קידום גישה סביבתית-חברתית בתכנון האסטרטגי

החדרת החשיבות של שיקולים סביבתיים וחוסן חברתי לשיח של אסטרטגיה כלכלית לאומית, וכן קידום תכנית לעירוניות טקטית, שמטרתה "להפוך את הפירמידה" ולתת תמריצים לשינויים מרחביים כך שייצרו סביבות עירוניות המציבות את הולכי הרגל ואת רוכבי האופניים בראש סדר העדיפויות.

Please complete the captcha.