חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר אביגיל פרדמן
ד"ר אביגיל פרדמן היתה עמיתת ממשק לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. כיום אביגיל היא מרצה לאסטרטגיה סביבתית וקיימות באוניברסיטת בן גוריון ויועצת לפיתוח צמיחה ירוקה ותכנון.

לאביגיל דוקטורט במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני בהצטיינות בתכנון ערים מהטכניון, תואר ראשון בהצטיינות יתרה בגאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית, ובתר-דוקטורט מאוניברסיטת טורונטו, קנדה ומהאוניברסיטה החופשית בברלין. בעבודת הדוקטורט חקרה אביגיל את התנאים הסביבתיים והחברתיים לשגשוג אנושי בערים. במהלך הבתר-דוקטורט חקרה אביגיל היבטים של כלכלה פוליטית בערים חכמות ותחבורה חכמה, תנאים לניידות מקיימת, ותפיסות של מדדי איכות חיים. מחקריה התפרסמו בעיתונות אקדמית מובילה כגון Transport Reviews ועוד.

ד"ר אביגיל פרדמן הצטרפה לאלכא-ג'וינט ב 2021 כמנהלת תכניות בתחום רובעי החדשנות. בתפקידה מלווה אביגיל את הקמת הגוף המשילותי ברובע החדשנות של באר שבע, תוך דגש על צמיחה מכלילה ופיתוח בר-קיימא באמצעות בניית שיתופי פעולה בין מוסדות עוגן מהאקדמיה, מערכת הבריאות השלטון המקומי וחברה אזרחית. אביגיל גם מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנושא מדיניות היערכות לשינויי אקלים, ומתנדבת בתכנית לכלכלנים-חברתיים.

במסגרת תפקידה במועצה הלאומית לכלכלה אביגיל פעלה במספר תחומים:

עירוניות טקטית – אביגיל יזמה, גיבשה והובילה צוות בין-משרדי להכנת תכנית לאומית לעירוניות טקטית – סל פתרונות עבור הרשויות המקומיות לפעולות זריזות וזולות ליצירת תשתית לרכיבה על אופניים ולהליכה. הצוות כולל נציגים ממשרד התחבורה, ממשרד הפנים, ממנהל התכנון וממשרד הבינוי והשיכון, והוא מגבש את התקציב הדרוש ליישום התכנית, את הקריטריונים לתקצוב הרשויות המקומיות ואת בניית המנגנון הבין-משרדי ליישומה.

יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם (SDGs) – אביגיל היתה חברה בצוות בין-משרדי המפתח עבור רשויות מקומיות מדדים לאמידת מטרה '11.3: עיור מכיל, בטוח, חסון ומקיים'. במסגרת צוות זה אביגיל פיתחה מדדים לעיור מקיים ולהשתתפות אזרחית פעילה.

רפורמה במדיניות החניה – אביגיל כתבה נייר מדיניות בנושא רפורמה במדיניות לאומית לחניה. מטרת המסמך לשנות את תפיסת החניה כמוצר חינמי הצמוד ליחידות דיור ולשימושי עירוניים, לטובת מרחבים עירוניים המעודדים הליכה ורכיבה על אופניים, מקילים על יוקר המחיה ויוצרים סביבה עירונית בריאה וחיונית יותר.

רובעי חדשנות – אביגיל ליוותה את התכנון השוטף של הקמת רובע החדשנות בבאר שבע, ובכלל זה חדשנות טכנולוגית בנושאי מִדבור ושינוי האקלים, ליווי צוותי התכנון הפיזי של הרובע ליצירת מרחב המעודד הליכתיות ומפגשים, קידום בנייה מאופסת אנרגיה בבנייה העתידית ברובע החדשנות, וכן ייעול השימוש באנרגיה בקמפוס בית החולים סורוקה ובקמפוס החדש באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשיתוף משרד האנרגיה.

תכנית ממשק מעניקה הזדמנות אדירה לחשוף בפני מקבלי החלטות את חשיבותם של שיקולים סביבתיים-חברתיים, ומצד שני ליצור מדיניות המפנימה הלכה למעשה שיקולים אלה, תוך שיתופי פעולה בין-משרדיים ובין-מגזריים.

ההשפעה של אביגיל על הסביבה בישראל: קידום גישה סביבתית-חברתית בתכנון האסטרטגי

החדרת החשיבות של שיקולים סביבתיים וחוסן חברתי לשיח של אסטרטגיה כלכלית לאומית, וכן קידום תכנית לעירוניות טקטית, שמטרתה "להפוך את הפירמידה" ולתת תמריצים לשינויים מרחביים כך שייצרו סביבות עירוניות המציבות את הולכי הרגל ואת רוכבי האופניים בראש סדר העדיפויות.