חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר אביגיל פרדמן
ד"ר אביגיל פרדמן היא עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, לצד יובל אדמון, ראש אגף אסטרטגיה