חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ג' 2014-2013

ד"ר אבישי מור
ד"ר אבישי מור היה עמית ממשק במשרד החוץ במחלקה לתכנון וקשרי חוץ במש"ב – סוכנות הסיוע של ישראל, לצד ראש מש"ב מר דני כרמון. כיום אבישי עובד כמרצה במכללת אחווה.

אבישי הוא בוגר תואר ראשון ושני בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית. בעבודת הדוקטורט שלו חקר אבישי תהליכים מהירים המתרחשים בעת תגובת הצמח למגוון של תנאי עקה (סטרס), כגון יובש, פציעה ועוד. המחקר נערך במחלקה למדעי הצמח במכון ויצמן למדע ברחובות. במהלך השנים האחרונות עסק אבישי בהנגשת העולם המדעי לציבור הרחב במגוון פעילויות חינוך (פורמאלי ובלתי פורמאלי).

במסגרת עבודתו במשרד החוץ קידם אבישי מספר נושאים:

1. ייזום וביצוע תכנית אשר מטרתה העלאת המודעות לנושאי סביבה כמצע להטמעת מתודולוגיות עבודה ידידותיות לסביבה בפעילות מש"ב והשלוחות

עיקר פעילות הסיוע של מש"ב למדינות מתפתחות מתבצעת ע"י הקניית יכולות בתחומי חוזק של מדינת ישראל, כגון: חקלאות, חינוך, העצמת נשים, בריאות ועוד. מרבית הפעילות של מש"ב מתמקדת בביצוע פרויקטים והקניית ידע למשתלמים בארץ ובחו"ל באמצעות שלוחות מש"ב. במסגרת התכנית נחשפים עובדי מש"ב והשלוחות לכלים, עקרונות מעשיים ודרכי חשיבה בעלי אופי סביבתי שישמשו אותם בעבודתם היומיומית. בנוסף ביקרו העובדים באתרים שמבצעים פעילויות בעלות השלכות חיוביות על הסביבה בכדי לקבל השראה מהאופן בו גופים שונים פועלים כדי להיטיב עם הסביבה. מעבר לעקרונות התיאורטיים שהוצגו, פותחו מודלים ליישום עקרונות סביבתיים הן בתחום הפרויקטים והן בתחום הכשרת משתלמים עבור השלוחות השונות.

2. ריכוז התמיכה המקצועית והובלת נושא אג'נדת הפיתוח לאחר 2015

בסוף ועידת פסגת כדור הארץ השלישית לפיתוח בר קיימא (ריו+20), ביוני 2012, אומצה הצהרה משותפת. בהצהרה החליטו כל המדינות חברות האו"ם להתחיל בתהליך משותף של הגדרת יעדי פיתוח בר קיימא – SDGS – Sustainable Development Goals. היעדים שיוגדרו מתוכננים להיכלל במסגרת סדר היום הבינ"ל והאו"מי בתחום הפיתוח לאחר 2015, במקום ה-MDGS – Millenium Development Goals, שהוגדרו עד 2015. ישראל מעוניינת לתרום ולהיות שותפה בתהליך חשוב זה, אשר יתווה את הכיוון של עולם הפיתוח לאחר 2015. כחלק מתפקידו אבישי הוביל מהלך של שיתוף והתייעצות עם הציבור בנושא זה.

3. מעורבות בהפעלת קרן "אתגר" (Grand Challenges Israel)

תכנית "אתגר" הינה מיזם משותף למש"ב, משרד רוה"מ והמדען הראשי במשרד הכלכלה. מטרתה לרתום את רוח היזמות הישראלית לטובת פתרון אתגרים בתחום הבריאות ובטחון המזון במדינות מתפתחות. במסגרת התכנית, יינתנו מענקים של עד 500,000 ₪ להוכחת היתכנות. אבישי לקח חלק בהשקת התכנית, בפרסומה ובהכנת החומרים לקידומה.

4. פרסום הדו"ח לקביעת יעדים לפיתוח בר קיימא

ישראל באמצעות נציגינו בניו יורק השתתפה בקבוצת העבודה הפתוחה של האו"ם ותרמה לדיונים וגיבוש הדו"ח, אשר יוגש למזכ"ל האו"ם. הדו"ח מציע יעדים ומטרות לפיתוח בר-קיימא למשך 15 השנים הבאות (מסוף 2015). במסגרת עבודתו במש"ב כעמית ממשק ריכז אבישי את התמיכה המקצועית בצוות בניו יורק ותרם לגיבוש עמדתה של ישראל עבור התהליך. לקריאת הדו"ח המלא.

ראיתי בממשק המשך ישיר של פעילותי במדע ובחינוך, וכן מקפצה למקומות בהן מתקבלות החלטות בעלות משמעות לחייהם של אנשים רבים. הרצון להיטיב עם אנשים ולתרום לאיכות הסביבה כאחד היוו שיקול מרכזי בבחירתי להצטרף לתכנית.

עדכונים נוספים

Please complete the captcha.