חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר אבי לובצ'יק
ד"ר אבי לובצ'יק היה עמית ממשק באגף תקציבים במשרד האוצר, ושימש יועץ מדעי לסגן הממונה על אגף התקציבים במשרד – אודי אדירי. לאחר סיום שנתו בממשק, עבד אבי כמהנדס איכות סביבה באינטל, קרית גת. אבי עבד ב-Capital Nature כסמנכ״ל פיתוח עסקי, וכיום הוא מנהל ושותף ב-Noah Capital.

אבי השלים לימודים לתואר דוקטור ב-Imperial College London. תחום המחקר שלו הוא פיתוח מודלים מתמטיים ומודלים כלכליים ליישום של אנרגיות מתחדשות על סמך פרמטרים אטמוספריים.

במסגרת תפקידו במשרד האוצר במהלך התכנית היה ד"ר אבי לובצ'יק משויך לאגף התקציבים ועסק בכמה פרויקטים הקשורים למשק האנרגיה בישראל:

1. תמהיל הדלקים: כיום תמהיל הדלקים המשמשים לייצור חשמל בחברת החשמל נקבע באמצעות מספר רב של משתנים, חלקם כלכליים וחלקם תלויים בשיקולי מערכת. בפרויקט זה סייע אבי לצוות תשתיות בגיבוש מדיניות ובקביעת יעדים ארוכי טווח לקביעת תמהיל סוגי הדלק המשמשים לייצור החשמל.

2. גז טבעי: שוק הגז הטבעי בישראל מיוצג על ידי מספר קטן של חברות השולטות בו. במשרד האוצר נעשית עבודה מאומצת לגיבוש עמדה בנוגע לקביעת המחירים ולהגברת התחרות בשוק זה. אבי סייע לעבודת הצוות באמצעות שימוש במודלים מתמטיים לבניית תרחישים שונים המסייעים לקבלת החלטות.

אבי נשוי לנעמה ולהם שלושה ילדים.

ההצטרפות לתכנית ממשק נראתה לי כמו המשך ישיר של עבודת הדוקטורט שלי, כיוון שביקשתי לשלב כלים מחקריים ביישום מדיניות וקבלת החלטות.

Please complete the captcha.