חזרה לרשימת עמיתים
מחזור א' 2012-2011

ד"ר אוהד קרני
ד"ר אוהד קרני היה עמית ממשק באשכול תכנון ומדיניות במשרד להגנת הסביבה, לצד גלית כהן. כיום אוהד הוא מנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה באשכול תכנון ומדיניות במשרד להגנת הסביבה.

אוהד הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב בתואר בכימיה ובביולוגיה בהצטיינות, דוקטורט במדעי החיים ומוסמך במנהל עסקים. מחקריו בחנו אבולוציה מולקולרית והתפתחות החיים. כיום אוהד משמש כמנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. בנוסף אוהד מכהן בהנהלת הקרן לשיקום מחצבות. 

במסגרת התמחותו בממשק באשכול תכנון ומדיניות קידם אוהד את הנושאים הבאים:

התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה

על פי החלטת ממשלה מס' 3768 המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת נתבקשו לגבש במשותף תכנית לאומית לצמיחה ירוקה לשנים 2012-2020. החלטה זו נקבעה ברוח האסטרטגיה לצמיחה ירוקה של ה-OECD המגדירה צמיחה ירוקה כהבטחת שגשוג כלכלי ושיפור באיכות החיים, תוך שימור וטיפוח של משאבי הטבע והשירותים הסביבתיים עליהם אנו נסמכים. אוהד רכז את עבודת המשרד להגנת הסביבה לגיבוש התכנית. 

מרכז ידע לצמיחה ירוקה

אחד מהחסמים המרכזיים לצמיחה ירוקה, הוא מחסור בידע מקצועי בתחומים מקצועיים הנוגעים להתייעלות סביבתית בתעשייה ולמדיניות ציבורית המעודדת התייעלות כזו. לשם כך נדרש להקים מנגנון אשר יאפשר איסוף והנגשה של ידע מקצועי בתחום זה. מנגנון זה יהיה גוף אשר יקשר בין המערכות העוסקות בנושאים אלו בממשלה, באקדמיה ובתעשייה ויאפשר התאמה של הנהלים המיטביים (Best Practices) מן העולם לצרכי התעשייה הישראלית. במסגרת תפקידו גבש אוהד המלצה להקמת גוף זה הכולל: מבנה רצוי, אופן פעולתו ותפקידיו, משאבים דרושים וממשקים ארגוניים ומקצועיים של גוף זה מול המגזרים השונים.

במהלך שנתו בממשק נבחר אוהד במכרז לתפקיד ממונה בכיר לקיימות בעסקים במשרד להגנת הסביבה. במסגרת תפקידו אוהד פעל על מנת לקדם הטמעת עקרונות של פיתוח בר-קיימא והתייעלות סביבתית בעסקים ובסקטור הפרטי. כיום, אוהד משמש כמנהל תחום מדיניות רגולטורית במשרד ומרכז במסגרת תפקיד זה קידום רפורמות ושיפור של הרגולציה הסביבתית.

בכתבה שעסקה בנושא טיוב השירות הציבורי מתאר עיתון דה-מרקר את תכנית ממשק כמקפצה והצצה נפלאה לעולם המגזר הציבורי. כתב דה-מרקר אורן מג'ר: "אם בשנים הקרובות יחול שינוי בדרך שבה מתייחסות חברות הענק הממשלתיות במשק לאיכות הסביבה, ייתכן שאפשר יהיה ליחס זאת לד"ר אוהד קרני…"

"ממשק מציעים נחיתה רכה למגזר הציבורי", מספר קרני. "בתקופה קצרה מאוד נפגשנו עם בכירים ברשויות התכנון ושמענו הרצאות בנושאים משפטיים ובנושאים סביבתיים. זכינו לחשיפה של 360 מעלות לכל מה שקורה וקרה בשנים האחרונות בנושאים של מדיניות ציבורית"…

בחרתי בתכנית ממשק מתוך רצון לתרום לתהליכי התכנון והיישום בשירות הציבורי, ובשאיפה לבטא בהם פרספקטיבה רחבה של הסוגיות הסביבתיות שעל סדר היום.

עדכונים נוספים

איך אפשר לדעת על הסכנות הסביבתיות שנמצאות ממש ליד הבית?

מה אנו יודעים על הזיהום הסביבתי של חברות הדלק, חברות הכימיקלים, חברת החשמל ואפילו חברות המזון? אפילו מי שגר בסביבה הקרובה למפעלי תעשייה, יכול רק לשער. בכתבה שהתפרסמה ב-TheMarker מסביר אוהד, מתוקף תפקידו כממונה על קיימות בעסקים במשרד להגנת הסביבה, איך אפשר לדעת על הסכנות הסביבתיות שנמצאות ממש ליד הבית. לקריאת הכתבה

Please complete the captcha.