חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר אולגה שומרון
ד"ר אולגה שומרון היא עמיתת ממשק ברשות הממשלתית למים ולביוב, לצד גיא רשף, מנהל חטיבת השירות ההידרולוגי, ולצד ד״ר הראל גל, מנהל אגף איכות מים ולצד אתי נתן זלצמן, מנהלת תחום מניעת זיהום מקורות מים.