חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר אולגה שומרון
ד"ר אולגה שומרון היא עמיתת ממשק ברשות הממשלתית למים ולביוב, לצד גיא רשף, מנהל חטיבת השירות ההידרולוגי, ולצד ד״ר הראל גל, מנהל אגף איכות מים ולצד אתי נתן זלצמן, מנהלת תחום מניעת זיהום מקורות מים.

לאולגה תואר שני מהפקולטה לביוכימיה במכון ויצמן למדע, תואר דוקטור מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב, ולאחריו המשיכה לבתר דוקטורט באותה הפקולטה. מחקרה עסק במנגנוני תנועה תוך תאית, ויש לה ניסיון עשיר  הדמיית בתאים חיים באמצעות מיקרוסקופיה קונפוקלית. נוסף על כך, אולגה שימשה כחוקרת אורחת במכון לייבניץ ביינה, גרמניה. בתפקידה אולגה עוסקת בגיבוש מדיניות למניעת זיהום מקורות מים ולמניעת פגיעה בסביבה משפכי  רפתות ובתי בד.