חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ו' 2017-2016

ד"ר אורית רפאלי
ד"ר אורית רפאלי היתה עמיתת ממשק במשרד האנרגיה, שם שימשה יועצת מדעית למנכ"ל המשרד – שאול מרידור. לאחר שנת ממשק נקלטה אורית במשרד האנרגיה כמנהלת תחום בכירה תכנון ומודלים, והיום היא עובדת כחוקרת עצמאית בתחום מדעי הנתונים.

לאורית תואר דוקטור בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע מאוניברסיטת תל-אביב ובתר-דוקטורט מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריה עוסקים בתהליכי יישום של טכנולוגיות מידע ארגוניות ובין-ארגוניות בתעשייה ובחקלאות ובהתנהגות צרכנים ברשת.

אורית היא בוגרת תואר ראשון ושני בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובעלת ניסיון מקצועי עשיר בתעשייה בתחומים של יישום מודלים כמותיים והפקת תובנות מנתונים.

אורית הצטרפה לתכנית ממשק כדי לקדם את השימוש בידע מדעי בתהליכי קבלת ההחלטות בעלות השלכות סביבתיות בגופי הממשל.

כעמיתת ממשק, היא ריכזה את תכנית-האב המשרדית למשק האנרגיה. במסגרת פעילותה קידמה אורית בנייה של המודלים לתכנון משק האנרגיה לטווח הבינוני-ארוך. המודלים מספקים מסגרת להערכה מקיפה של אתגרי אנרגיה ולזיהוי אסטרטגיות טכנולוגיות הנותנת מענה לאתגרים אלה, תוך שקלול היבטים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

תכנית ממשק היא הזדמנות עבורי להשפיע על תהליכי קבלת החלטות בעלות השלכות סביבתיות דרך יישום של מודלים כמותיים מבוססי נתונים.

Please complete the captcha.