חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ג' 2014-2013

ד"ר אורן שלף
ד"ר אורן שלף היה עמית ממשק במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ושימש יועץ מדעי למדענית הראשית, פרופ' נורית ירמיה. לאחר שנתו בממשק, נסע לבצע פוסט-דוקטורט באוניברסיטת נבאדה ברינו. עם סיום הפוסט שב אורן לישראל והיום הוא עובד כחוקר אקולוגיה של המרחב החקלאי במרכז וולקני.

במהלך שנת ממשק השתלב אורן כיועץ מדעי במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לצד המדענית הראשית, פרופ' נורית ירמיה. אורן לקח חלק בפעילות השוטפת של מינהל המדע, המתמקדת בקידום המחקר והפיתוח הממשלתי ופועל במטרה לקדם את המשרד כגוף שמוביל את מדיניות המחקר הלאומית. אורן מאמין שנושאים סביבתיים הם נושאים ציבוריים ולכן יש צורך לקחת עליהם חסות לאומית ולהמשיך ולהקים תשתיות ידע שיאפשרו פתרונות איכותיים ומורכבים. בתום שנת ממשק, חזר לעבודתו במחקר אקופיזיולוגי של צמחים במכונים לחקר המדבר ובדצמבר 2015 יצא ללימודי פוסט-דוקטורט כעמית בתכנית BARD-Vaadya, בקבוצת המחקר של Lee Dyer שבאוניברסיטת נבאדה ברינו. פרסומיו המקצועיים והעממיים בנושאים של טבע וסביבה נמצאים באתר זה. אורן היה ממונה במשרד המדע על מחקר ופיתוח בתחומים של איכות הסביבה והמים, ופעל במטרה לקדם את משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל כמוביל מדיניות באופן כללי, ובאופן פרטני בקידום תפקידו של המשרד בגיבוש בסיס מדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל.

אורן נולד במזרע וגדל במעברות, בסביבה חקלאית של החינוך המשותף. סיים תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. השלים לימודיו לתואר שני ושלישי במכונים לחקר המדבר. מתגורר במדרשת בן-גוריון עם משפחתו הכוללת את מילי, כליל, אסיף, קמה, כלבלב, תרנגולות ודבורים.

Please complete the captcha.