חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ב' 2013-2012

ד"ר איילת ולטר
ד"ר איילת ולטר היתה עמיתת ממשק במשרד האנרגיה, ושימשה כיועצת מדעית למדען הראשי, ד"ר שלמה ולד. לאחר שנת ממשק, איילת עבדה כמנהלת תחום רישוי ובטיחות של תחנות כח גרעיניות (תג"ר) במשרד האנרגיה וכן כמ"מ מנהל מינהלת אפר הפחם מטעם המשרד. כיום היא עובדת כמנהלת תחום אקדמיה וטכנולוגיה במינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד ראש הממשלה.

איילת הגיעה לממשק לאחר שהות ממושכת בחו״ל, במסגרת התכנית להשבת מוחות מדעיים מחו"ל של משרד העלייה והקליטה. לאיילת דוקטורט בהנדסה גרעינית מאוניברסיטת שטוטגרט בגרמניה, תואר שני בהנדסה סביבתית (בטכנולוגיות תהליכיות לסביבה בת קיימא) מאוניברסיטת צ'למרס בשבדיה ותואר ראשון בהנדסה כימית-סביבתית מהטכניון. לאיילת תואר שני נוסף במינהל עסקים מהטכניון. בתום לימודי הדוקטורט עבדה איילת בחברת ווסטינגהאוס השבדית כמהנדסת חישובי בטיחות ותהליך לכורי כוח מקוררי-מים. לאחר מכן עבדה כמומחית בנושאי תרמו-הידרואליקה ותאונות חמורות בכורי כוח בגוף הרישוי השבדי להגנה מפני קרינה. תחומי ההתמחות של איילת הם תרמו-הידראוליקה של כורי כוח קטנים גרעיניים (SMR), חישובי תאונות בכורים, חישוב מרחקי הפרדה להרחקת אוכלוסייה מתג"ר (תחנות כח גרעיניות) וכלכלת תג"ר.

עם סיום התכנית זכתה איילת במכרז למנהלת תחום רישוי ובטיחות של תגרי"ם במינהלת "אופק בהיר" ביחידת המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. במסגרת תפקידה זה פועלת איילת לקידום הקמתה של תשתית גרעינית כאחד ממקורות האנרגיה העתידיים של מדינת ישראל, ואחראית על התחומים הבאים:

  • ריכוז היבטי הרישוי והבטיחות הנדרשים לבחינה ויישום אנרגיה גרעינית בישראל
  • ייעוץ בוועדות תכנון ובוועדות בין-משרדיות שונות בנושא התג"ר, וקידום תמ"א 41 להקמת מרכזי אנרגיה בארץ
  • התנעת וקידום עבודות ומחקרים בנושאים טכנולוגיים בנושאים טכנולוגיות ותשתיות לתג"ר
  • מעקב אחר פרויקטים ורפרנטורה מקצועית לכל נושא טכנולוגיות הגרעין ונושאים נלווים באקדמיה ומחוצה לה, כחלק משימור בסיס הידע הקיים בארץ בנושא
  • קידום שיתוף פעולה בינ"ל עם ארגונים רלוונטיים כדוגמת סבא"א

במסגרת תכנית ממשק הייתה איילת חברה בצוות המקצועי, שבחן את האפשרות לשילוב אנרגיה גרעינית במשק החשמל בישראל בבדיקת קדם היתכנות לתחנת כח גרעינית. בנוסף עסקה במחקר עצמאי בנושא קביעת אמות מידה דמוגרפיות וסיסמולוגיות לאתרים לתג"ר בישראל, וכן שקיפות ושיתוף הציבור בנעשה במדינות שונות בתחום. איילת תכללה את התקשורת עם גופים העוסקים בתג"ר בארץ, והייתה מעורבת בבניית פלטפורמה למחקרים ועבודות ייעוץ בנושא. כמו כן, הייתה שותפה בכתיבת מסמכי מדיניות הייחודיים לישראל בהקשר זה.

Please complete the captcha.