חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2022-2021

ד"ר אילהאם שחברי
ד"ר אילהאם שחברי הייתה עמיתת ממשק בלשכות המדענים הראשיים, במשרד להגנת הסביבה, לצד פרופ׳ נגה קרונפלד־שור ובמשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לצד פרופ' אבי דומב.כיום אילהאם משמשת כיועצת מנכ"ל לענייני החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי.

לאילהאם תואר דוקטור במדעי המדינה וביחסים בין־לאומיים מאוניברסיטת ברדפורד בבריטניה. מחקריה עסקו ביחסי יהודים־ערבים בישראל ובפוליטיקה של המזרח התיכון. אילהאם סיימה תואר ראשון BEd בערבית ולשון עברית במכללת אורנים, תואר MA במדיניות, מנהל ומנהיגות בחינוך, ותואר MA בתוכנית מנהלים במדיניות ציבורית, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

אילהאם  שימשה כמרצה עמיתה ללימודי מזרח תיכון וטרוריזם באוניברסיטת סלפורד, בריטניה, וכיועצת פרלמנטרית ודוברת של פוליטיקאים בישראל. כמו כן, אילהם עבדה במשרד הכלכלה, כממונה ארצית על חינוך הגיל הרך בחברה הערבית וכמנהלת פרויקטים במטה לקידום השקעות זרות. כיום, אילהאם היא חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי וחברת ועד מנהל במכון מיתווים, וכן מכהנת בהתנדבות במספר פורומים  ציבוריים ויוזמות חברתיות, ביניהם, המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, צוות קשרי חוץ של תנועת "נשים עושות שלום", היוזמה לצמצום הסכסוך, ופורום החשיבה הארצי למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית.

בתפקידה כעמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה ובמשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אילהאם פועלת במספר תחומים:

  • קידום פרויקט מפת סיכוני שינוי אקלים לאומית; אילהאם קידמה וליוותה דיונים עם גורמי מפתח בממשלה לזיהוי הזדמנויות וחסמים הנוגעים להערכות לאומית-אסטרטגית לסיכונים המרכזיים הצפויים עקב שינוי אקלים, ובהם הצפות, שריפות, גלי חום, עליית מפלס הים ונזקי סופות. יחד עם המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה ועם מכון דש"א, אילהאם הייתה שותפה לכתיבת המתווה למיפוי סיכוני שינוי אקלים, שמטרתו לרכז מידע לצורך הקמת פורטל מקוון אשר יאגם מידע אודות הסיכונים הצפויים, וינגישו לאנשי מקצוע, מדענים, מקבלי החלטות והציבור הרחב.
  • גיבוש תכנית לאומית להיערכות מערכות המזון לשינוי אקלים: אילהאם שותפה לכתיבת תכנית היישום הלאומית להיערכות מערכות המזון לשינוי אקלים, כחלק מתהליך ההכנה של הממשלה לוועדת האקלים בשארם א-שייח COP27. כמו כן, אילהאם שותפה לניהול ועדת היישום הבין-משרדית "היערכות מערכות המזון", מטעם המשרד להגנת הסביבה, שכללה גם נציגים ממשרדי החקלאות ופיתוח הכפר, הבריאות והמודיעין. הוועדה פועלת לגיבוש המדיניות הדרושה ליישום התכנית הנ"ל, לקביעת הקריטריונים לתקצוב המשרדים הרלוונטיים, ולבניית המנגנון הבין-משרדי ליישומה. הנושאים בהם מתמקדת הוועדה כוללים: הגדלת חוסן הייצור המקומי, בחינת התלות של ישראל בייבוא, טכנולוגיה וחדשנות במזון, וקידום חינוך לתזונה בריאה ומקיימת.

במקביל, אילהאם מעורבת בשני פרויקטים נוספים המשלימים את התהליך הנזכר לעיל:

  • קידום פרויקט סביבתי, ראשון מסוגו, למידול פליטות מסקטור משק החי, במטרה להתקדם לעבר משק חי בר-קיימא. מידול הפליטות נעשה לפי מודל ה-GLEAM, שפותח על ידי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם(FAO) , אשר בוחן את הפליטות לאורך שרשרת הערך, משלב הייצור, עובר בתהליך הגידול ועד לשינוע התוצרת.
  • אילהם חברה בצוות בין-משרדי של עמיתים מרח"ל וממשרד החקלאות, במסגרתו קודם פאנל בינלאומי בנושא בטחון מזון לאומי.
  • עבודה משותפת עם ארגון GFI בנושא חלבונים אלטרנטיביים – אילהם שותפה בצוות אימפקט בין משרדי בו היא מובילה, יחד עם המדען הראשי במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ועם ארגון GFI, סקר ייחודי לניתוח צרכי כוח אדם בקרב 100 חברות ישראליות מתעשיית החלבונים האלטרנטיביים. תוצאות הסקר ישמשו לחיבור מסמך אסטרטגי משותף ראשון מסוגו המציג את צרכי האקו-סיסטם המקומי של תעשיית החלבונים האלטרנטיביים, ומציע פתרונות לתמיכה בגידול המשמעותי של התחום בישראל ובעולם.
  • תיקוף כלי להתייעלות אנרגטית בשלטון המקומי– אילהם שותפה בצוות אימפקט בין-משרדי שבחן את מידת היעילות של כלי להתייעלות אנרגטית, אשר פותח ע"י משרד האנרגיה וחברת שלדור, באמצעות פיילוט שבוצע בחמש רשויות מקומיות ערביות נבחרות. אילהאם הנגישה את הכלי לשימוש בשפה הערבית, וסייעה בזיהוי חסמים מבניים, תרבותיים וחברתיים לצורך שיפור התאמתו וישימותו של הכלי.

אחרי שנים באקדמיה בחו"ל ועיסוק במחקר, תוכנית ממשק העניקה לי הזדמנות יוצאת דופן להתחבר שוב לעשייה הממשלתית לצד קובעי מדיניות מובילים, תוך שאני משלבת את הניסיון הקודם שלי במגזר הציבורי ואת כישורי המחקר והידע שרכשתי למען קידום מדיניות סביבתית-חברתית ושיפור איכות החיים של כולנו. כמו כן, תכנית ההכשרה זימנה לי מפגש עם קבוצה מעניינת וחזקה של עמיתים ועם מרצים מהשורה הראשונה מעולמות הסביבה והמדיניות הציבורית.

השפעתה של אילהאם על הסביבה בישראל: קידום מדיניות בטחון מזון לאומית והיערכות בריאותית וסביבתית לשינויי האקלים

ייצור מזון בריא ומקיים לאוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה הוא אחד מהאתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני האנושות, בפרט בהקשר של משבר האקלים. אילהאם שותפה מובילה לתהליך עיצוב מדיניות בטחון מזון לאומית ולכתיבת תכנית היישום הממשלתית להיערכות מערכות מזון בישראל.

Please complete the captcha.