חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר אילהם שחברי
ד"ר אילהם שחברי היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה ובמשרד המדע, לצד פרופ' נגה קרונפלד שור, המדענית הראשית, ולצד פרופ' אבי דומב, המדען הראשי.