חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ה' 2016-2015

ד"ר אנה הלס
ד"ר אנה הלס היתה עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה, לצד מנהל המחוז שלמה כץ. כיום אנה כמנהלת המדעית באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. לפני כן אנה עבדה כמנהלת מחלקת איכות הסביבה בעיריית יקנעם, שם היא הובילה מהלכים עירוניים להטמעת התנהלות מקיימת בעירייה – התייעלות אנרגטית, ייצור אנרגיה סולארית, עידוד למידה בטבע, הטמעת שיקולי סביבה בתכנון ועוד.

אנה היא בעלת תואר ראשון בביולוגיה מהטכניון ותואר דוקטור בזואולוגיה במסלול הישיר מאוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלה התמקדה באפיון והגדרה של אלמוגים, תוך שילוב שיטות מדעיות, כגון מיקרוסקופיה אלקטרונית וכלים מולקולריים. במסגרת התואר ביצעה אנה שיתופי פעולה רבים עם מעבדות מעבר לים ולמדה שיטות מולקולריות שאותן יישמה באוניברסיטת תל אביב. במהלך לימודי הדוקטורט שלה לקחה אנה חלק בתכנית הבינלאומית GreenXchange בחסות קק"ל. במסגרת זו קידמה אנה כמה פרויקטים ואף הובילה וריכזה את פעילות התכנית בישראל.

אנה הצטרפה לתכנית ממשק כדי לסייע בעיצוב אופן החשיבה של מקבלי החלטות בתחום הסביבתי ובקידום השימוש בידע מדעי בתהליכי קבלת ההחלטות. כתושבת חיפה, קיוותה שתוכל להשפיע על סביבת המגורים שלה ולתרום לפעילות לשיפור איכות הסביבה במחוז. אנה מאמינה שלאיכות הסביבה במפרץ חיפה יש השפעה מכרעת על חיי התושבים ובריאותם וששילוב ידע מדעי בקביעת המדיניות יוביל לשיפור והתייעלות הקצאת המשאבים בביצועו.

כעמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, קידמה אנה את הנושאים הבאים:

במסגרת ממשק אנה ביצעה מחקר על ההשפעות הסביבתיות של זיקוק ואחסון הקונדנסט – תוצר הלוואי של תעשיית הגז הטבעי, במסגרתו היא בחנה מהם האמצעים הטכנולוגיים והרגולטוריים הקיימים בעולם להתמודדות עם הסוגיה. במסגרת זו המליצה למשרד להגנת הסביבה ואיגודי הערים לאיכות הסביבה כיצד להיערך לקראת פיתוח מאגר לוויתן והשתתפה בהליכי התכנון.

במסגרת מעורבותה ביישום תכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה, שמטרתה היא הפחתת זיהום האוויר מתעשייה ותחבורה, אנה לקחה חלק ביישום אזור 'אוויר נקי' והשתתפה בוועדת ההיגוי בנושא ובמפגשי שיתוף ציבור. כמו כן במסגרת זו, היא סקרה תכניות שונות בעולם להפחתת פליטות וזיהום אויר ובוחנת פוטנציאל לשילובן באזור.

תכנית הפעולה משלבת גופים שונים, כגון משרד התחבורה, תעשיינים שונים, איגוד ערים, עיריית חיפה ועוד. כעמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה המעורבת בתכנית אנה קיוותה להוות גשר בין הגופים המעורבים.

אנה נשואה לירון ואמא ליובל ואופק.

Please complete the captcha.