חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר אריאל גרייזס
ד"ר אריאל גרייזס הוא עמית ממשק במשרד האנרגיה לצד רון אייפר, ראש חטיבת אנרגיה מקיימת, אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף בכיר הנדסה וביצוע ועירית הייטנר שעיו, מנהלת תחום חינוך והכשרה.

Please complete the captcha.