חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר בוריס שקלר
ד"ר בוריס שקלר הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, ולצד אורי צוק בר, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה

לבוריס דוקטורט במדעי הרפואה מהפקולטה לרפואה בטכניון ובתר-דוקטורט בחקר הסרטן באוניברסיטת מסצ'וסטס, ארה"ב. במסגרת תפקידו, בוריס מוביל את התהליך האסטרטגי לגיבוש מדיניות הסביבה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ומקדם פרויקטים לפיתוח חקלאות מקיימת, כגון הפחתת פליטות פחמן דו-חמצני מהקרקע וניהול פתרונות לפסולת חקלאית.