חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2020-2019

ד"ר בוריס שקלר
ד"ר בוריס שקלר היה עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, ולצד אורי צוק בר, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה

לבוריס תואר ראשון בביולוגיה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, ותואר דוקטור (במסלול ישיר) במדעי הרפואה מהפקולטה לרפואה בטכניון בנושא מנגנונים מולקולריים לסילוק תאים מתים מרקמות חיות. בוריס השלים בתר-דוקטורט של שנתיים בארה"ב.

בעבודת הדוקטורט שלו חקר בוריס את המנגנונים המולקולריים והגנטיים בתהליך הסילוק של תאים מתים ברקמות על ידי תאים שכנים. התהליך הכרחי לשמירת האיזון ברקמות החיות, ושיבושו מוביל לדלקות, להתקדמות סרטן ולמחלות אוטואימוניות. בוריס פיתח שיטה המאפשרת את חקר התהליך באורגניזם חי ושלם (עובר של זבוב התסיסנית). תוצאות מחקריו מוסיפות נדבך חשוב לידע שעשוי לשמש לפיתוח תרופות חדשות, והן הוצגו בכנסים בין-לאומיים ופורסמו במספר מאמרים אקדמיים.

במהלך הדוקטורט עסק בוריס בהוראה, בהדרכה ובניהול בקורסי היסטולוגיה (חקר הרקמות) לסטודנטים לרפואה.

במסגרת תכנית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר עסק בוריס במספר תחומים:

תהליך אסטרטגי לגיבוש תכנית מדיניות משרדית בנושא חקלאות סביבתית – לענף החקלאות בישראל ממשקים אינטנסיביים עם עולמות התוכן הסביבתיים. מצד אחד, החקלאות – נוסף על תכליתה המרכזית שהיא ייצור מזון – מספקת תועלת חיצונית ושירותי מערכת חשובים (היערכות והתאמה למשבר האקלים, שמירה על השטחים הפתוחים, שימור המגוון הביולוגי, שימור ערכי נוף ועוד). מצד שני, ממשקים חקלאיים רבים יוצרים קונפליקטים עם צרכים סביבתיים ואקולוגיים.

בוריס ריכז את התהליך האסטרטגי לגיבוש תכנית מדיניות משרדית לחקלאות סביבתית לצד המנטורים שלו. במסגרת מהלך זה הוקם צוות חוצה אגפים ויחידות וצוותי עבודה בתחומים שונים, בשיתוף ובהתייעצות עם בעלי עניין בתוך הממשלה ומחוצה לה, שמטרתו  לגבש מדיניות משרדית אסטרטגית ארוכת טווח לקידום חקלאות יצרנית ורווחית, המייצרת מזון טרי ובריא לתושבי ישראל, ושואפת לייעול השימוש במשאבי הטבע, לצמצום ההשפעות החיצוניות השליליות של פעילותה ולהעצמת תועלתה.

קידום תחום החקלאות המשמרת – קרקע היא משאב טבעי והכרחי לייצור מזון, סיבים ומוצרים נוספים. הקרקע היא משאב מתכלה, ועל כן משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם הטמעה של חקלאות משמרת. חקלאות זו מיישמת שיטות חקלאיות המותאמות לדרישות הגידולים ולתנאים המקומיים של כל אזור, והעיבוד החקלאי מתנהל בשיטות המגינות על הקרקע מסחף, מדלדול ומהזדהמות ותוך שימוש מינימלי ומדויק בתשומות חיצוניות, בד בבד עם הגדלת התפוקה החקלאית (או לפחות אי-פגיעה בה). נוסף על כך, החקלאות המשמרת מספקת שירותי מערכת רבים, כגון הפחתת השימוש באנרגיה, מגוון מינים, ערכי נוף ולכידת פחמן אורגני.

בוריס כתב מסמך הבוחן ומעריך את החקלאות המשמרת ממספר היבטים: תרומתה ללכידתו ולשמירתו לאורך זמן של פחמן אורגני בקרקעות חקלאיות בישראל; השפעתה על מאזן פליטות גזי החממה של ישראל; חשיבותה להיערכות ולהתאמה למשבר האקלים כדי להבטיח ביטחון תזונתי.

כמו כן, הוא כתב מסמך מדיניות בנושא חקלאות משמרת, שישמש את משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואת החקלאים בהטמעת יישום ממשקים משמרים.

בחרתי להשתתף בתכנית ממשק מתוך סקרנות לגבי העשייה הממשלתית, הרצון להכיר עולמות תוכן חדשים ומגוונים וכן הדחף לרתום את כישוריי מעולם המדע לקידום מושכל של קבלת החלטות שמשפיעות על כלל הציבור. הייחוד בתכנית הזו הוא האפשרות ללמוד ולהכיר את הזירה הציבורית לצד היכולת להשפיע ולתרום משמעותית לקידום סוגיות סביבתיות וחברתיות שלהן השפעה מכרעת על רווחת הציבור ובריאותו.

ההשפעה של בוריס על הסביבה בישראל: תהליך אסטרטגי לגיבוש תכנית מדיניות משרדית בנושא חקלאות סביבתית

לענף החקלאות ממשקים רבים ומגוונים עם הסביבה, בהיותו חלק הארי ממארג השטחים הפתוחים בישראל. נוסף על תכליתה המרכזית של החקלאות שהיא ייצור מזון, יש לה השפעה מכרעת על הסביבה שהיא נמצאת בה, לחיוב ולשלילה, וזאת כתלות באופן יישומה. מטרתו של התהליך האסטרטגי שריכז בוריס היא לגבש תכנית מדיניות משרדית שמתכללת את כלל ממשקי החקלאות והסביבה בשאיפה לייעל את השימוש במשאבי הטבע, לצמצם את השפעותיה החיצוניות השליליות ולהעצים את תועלתה.

Please complete the captcha.