חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר בוריס שקלר
ד"ר בוריס שקלר הוא עמית ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, ולצד אורי צוק בר, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה