חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ז' 2018-2017

ד"ר גלעד רונן
ד"ר גלעד רונן היה עמית ממשק בותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור), מִנהל התכנון, שם שימש יועץ מדעי לדקלה פרסיקו, מתכננת הותמ"ל. לאחרונה גלעד הקים את חברת 'נופים', המעניקה ייעוץ לתכנון ולקיימות מבוססי קהילה ומקום. הייעוץ ניתן בשלושה תחומים עיקריים: הערכות וסקרים יישומיים בתחום שטחים פתוחים ונחלים,תכנון אסטרטגי ומדיניות, וסקרים גיאו-חברתיים.

לגלעד רקע המשלב בין מחקר נוף ותכנון. בשדה המחקר – גלעד מתמקד באפיון יחסי גומלין בין אדם לנוף טבעי ואנושי. גלעד חקר יחסים אלה בעיר קיוטו ובסביבתה המיוערת במסגרת תואר שני בפקולטה להנדסה עירונית וסביבתית באוניברסיטת קיוטו ביפן, ובשולי השדות הגובלים בתל-אביב במסגרת לימודי דוקטורט בגיאוגרפיה אנושית בבי"ס פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל-אביב. בשדה התכנון, לגלעד תואר ראשון באדריכלות נוף מהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, וניסיון מעשי עשיר בתכנון נוף ובתכנון עיר ואזור.

כחוקר נוף ושטחים פתוחים, הפעילות של גלעד בשנת ממשק כללה קידום שיקולים נופיים ואקולוגיים במסגרת הותמ"ל – מִשלב לימוד המצב הקיים, דרך שלבי התכנון ועד לשלבי הביצוע. כמו כן, גלעד קידם כלים וקריטריונים לתכנון מקומי מיטבי במסגרת תכנון שכונות חדשות, התחדשות עירונית ותכנון המרחב הציבורי ביישובים הערביים.

שדות הפעילות של גלעד בשנת ממשק כללו:

  • התחדשות עירונית כתיבת הנחיות ודגשים לתכניות התחדשות עירונית והטמעת ההנחיות בתכניות התחדשות שונות בפועל. מסמכי ההנחיות כוללים דגשים חברתיים, תכנוניים וסביבתיים, והותאמו לשלבי התכנון בותמ"ל.
  • שיקולים אקולוגיים ונופיים בתכנון – כתיבת מסמכי הנחיות תכנוניות בנושאי נוף ואקולוגיה בהתאם לתכניות, והטמעת ההנחיות בתכניות ותמ"ל שונות בפועל. מסמך זה מלווה את שלבי התכנון, משלב ניתוח מצב קיים, עד שלב התכנון וכלה בשלב הוראות התוכנית. כחלק מתהליך כתיבת המסמך קידם גלעד שתי סדנאות יישומיות בנושא.
  • יוזמה וקידום של שולחן עגול בתחום בשיתוף גורמי העניין העיקריים, בכוונה לקדם תכנון מקומי מיטבי של המרחב הציבורי ביישובים הערביים (בשיתוף עם הנאא חמדאן-סליבא, מתכננת מהותמ"ל).
  • קידום סדנה בין-לאומית בנושא שכונות-ענק – תכנון והקמה של שכונות-ענק וערים חדשות הם תופעה גלובלית המתרחשת במקומות שונים בעולם, ובתחום זה התפתח ניסיון מעשי ותיאורטי רב. לאור גישה הדוגלת בתכנון מיטבי, קידם גלעד סדנה תיאורטית ומעשית עם טובי החוקרים והמתכננים בעולם.
  • סקרי עצים והצללה בתכנון – לימוד רוחבי של נושא סקרי עצים והצללה והמלצות בנושא בתוכניות ותמ"ל ספציפיות.
  • קידום סדנת מומחים ונציגי מוסדות התכנון בנושא שיקולים אקולוגיים בתכנון – בשיתוף פעולה עם עמיתות ממשק תמר מרכוס וטלי אבנית-שגיא. קידום יישום של המלצות הסדנה בתכנון במסגרת הותמ"ל.

בקישורים הבאים תוכלו לצפות ולקרוא עוד על עשייתו של גלעד:

בדו"ח הותמ"ל לשנת 2018 ניתן לראות את הפרויקטים אותם קידם גלעד במהלך שנתו בממשק.

בסרטון קצר על סקר  מבוסס ממ"ג שגלעד ערך עם הטכניון. מחקר זה מהווה המשך של הדוקטורט של גלעד בנושא.

ניתן לקרוא עוד על המחקר במאמר מקוצר שיצא בכתב העת אקולוגיה וסביבה– בו הסביר גלעד על שיטת הסקר, על הממצאים ועל חשיבותם לתכנון וניהול השטח הפתוח.

ניתן להעמיק עוד את הידע על סקר השתתפותי אותו גלעד מבצע עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי – כחלק מתהליך התכנון עם הקהילות במרחב.

לאחרונה התפרסם  ראיון  עם גלעד על החשיבות בעיני של 'השכבה האנושית' בתכנון. 

הצטרפתי לממשק כדי לתרום מהידע ומהניסיון שלי במחקר נוף לקידום תכנון מתכלל בישראל, שארוגים בו יחדיו שיקולי חברה וקהילה, שיקולי מקום, נוף ואקולוגיה.

ההשפעה של גלעד על הסביבה בישראל: קידום שיקולים נופיים ואקולוגיים במסגרת תכנון מרחבי של שכונות חדשות והתחדשות עירונית בותמ"ל

גלעד יזם וקידם שתי סדנאות מומחים בנושא, וריכז הנחיות והוראות עבור צוות התכנון – מִשלב לימוד המצב הקיים, דרך שלבי התכנון ועד לשלבי הביצוע.

Please complete the captcha.