חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר ג'ניה גוטמן
ד"ר ג'ניה גוטמן היתה עמיתת ממשק במשרד החקלאות באגף לשימור קרקע וניקוז, לצד ראש האגף עו"ד ערן אטינגר. כיום היא עובדת כראש אגף אנרגיה ואקלים (מיטיגציה), לצד ד"ר נעמה וולד וד"ר יצחק קדם במשרד להגנת הסביבה.

ג'ניה בעלת תואר ראשון בהצטיינות בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בהצטיינות בתחום האקולוגיה המיקרוביאלית ודוקטורט (מצטיינת דיקן) בהתפלה וטיפול במים, שניהם מאוניברסיטת בן גוריון. שאלות המחקר בהן עסקה מתמקדות באינטראקציות בין מיקרואורגניזמים ובין מיקרואורגניזמים לסביבתם במערכות תעשייתיות לייצור ביו-דלק ולהתפלת מים.

במהלך לימודיה ריכזה ג'ניה פעילות של תא סטודנטיאלי המקדם אקטיביזם סביבתי, פרויקט "שוק חופשישי" – מיזם אלטרנטיבה מקיימת וקהילתית לתרבות הצריכה. בשנים האחרונות קידמה השתתפות של תלמידות אולפנה מנתיבות בפרויקט חקר מדעי שבו התלמידות משתלבות במחקר מדעי המזכה אותן בנקודות זכות לבגרות מדעית.

במהלך שנת ממשק קידמה ג'ניה את הנושאים הבאים:

1. היבטים סביבתיים של תכניות ניקוז: גיבוש מסמכי מדיניות שמבטאים שילוב בין צורכי הניקוז ובין צורכי סביבה, שיקבלו ביטוי בהנחיות של האגף לשימור קרקע וניקוז בנוגע להכנת תכניות למפעלי ניקוז, לשיפוט ולתמיכה בתכניות ניקוז וכיו"ב. נוסף על כך, ג'ניה גבשה מסמך עקרונות מחייב של האגף בעניין תכניות התחזוקה של הנחלים, שהן פעולות שרשויות הניקוז מבצעות באורח שגרתי מדי שנה כדי לשמור על כושר ההולכה של הנחלים המוסדרים. בחלק מרשויות הניקוז פעולות אלה נעשות בהתאם למפת רגישות אקולוגית שהן גיבשו יחד עם רשות הטבע והגנים.

2. נוהל תמיכות חקלאיות לשימור קרקע: חקלאות אינטנסיבית היא הגורם מספר אחת להידלדלות משאב הקרקע היקר. פליחה, ריסוק ויישור פוגעות במבנה הקרקע וחושפות אותה לפגיעת גשם, שמובילה לסחף קרקע. לעומת זאת, עיבוד משמר, זריעה באי פליחה והשארת כיסוי צומח בשדה יכולות למנוע את הסחף הזה. פקודת סחף הקרקע (מניעה, 1941) אינה נאכפת בישראל, ופעולות של שימור קרקע נעשות בצורה וולונטרית. האגף לשימור קרקע וניקוז מקדם מדיניות תמיכות בחקלאים הזקוקים לסיוע כלכלי לביצוע פעולות של עיבוד משמר. ג'ניה סייעה לגבש נוהלי תמיכות האגף בחקלאים על ידי עריכת מחקר משווני של תמיכות במדינות אחרות, גיבוש פרמטרים לשיפוט תכנית שימור ועבודה משותפת עם עמיתי ממשק במשרד האוצר, ד"ר אבי לובצ'יק וד"ר טל אלעד.

3. שנת הקרקע של UNESCO: אובדן קרקעות פוריות עקב ארוזיה וסחיפה הוא תופעה עולמית שהשלכותיה הרסניות. שנת 2015 מוכרזת כשנת הקרקע העולמית, ואגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות מגבש תכנית אופרטיבית להעלאת המודעות של הציבור הישראלי לנושא. ג'ניה היתה חברה בצוות ההיגוי האחראי על גיבוש תכנית פעולה, תקצוב, הסברה ודוברות. הצוות מקדם חשיפה של ילדים ונוער לסוגיות הקשורות בקרקע דרך אתר אינטרנט ממשלתי אינטראקטיבי, סיורים לעיתונאים, פאנלים בכנסים ארציים, יום עיון בכנסת והרצאות לקהל הרחב.

ג'ניה נשואה לאיתי, שהוא ד"ר לאקולוגיה, ואמא לאלה ויפתח.

ההשפעה של ג'ניה על הסביבה בישראל – בחינת היבטים סביבתיים של תוכניות ניקוז

ג'ניה גיבשה מסמכי מדיניות שמבטאים שילוב בין צורכי הניקוז ובין צורכי סביבה, שיקבלו ביטוי בהנחיות של האגף לשימור קרקע וניקוז להכנת תוכניות למפעלי ניקוז, לשיפוט ולתמיכה בתוכניות ניקוז וכיו"ב. נוסף על כך, היא גיבשה מסמך עקרונות מחייב של האגף בעניין תוכניות התחזוקה של הנחלים, שהן פעולות שרשויות הניקוז מבצעות באורח שגרתי מדי שנה כדי לשמור על כושר ההולכה של הנחלים המוסדרים. בחלק מרשויות הניקוז הפעולות הללו נעשות בהתאם למפת רגישות אקולוגית שהן גיבשו יחד עם רשות הטבע והגנים.

Please complete the captcha.