חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר דוד קלר
ד"ר דוד קלר הוא עמית ממשק בנציבות שירות המדינה במשרד ראש הממשלה לצד ד״ר איריס נחמיה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות