חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר דוד קלר
ד"ר דוד קלר הוא עמית ממשק בנציבות שירות המדינה במשרד ראש הממשלה לצד ד״ר איריס נחמיה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות

לדוד תואר ראשון, שני ושלישי בכימיה מאוניברסיטת בר-אילן, עם התמחות בתאים פוטו-וולטאיים ושימוש בנתוני עָתֵק (Big Data). עם סיום הדוקטורט השלים דוד שנת פוסט-דוקטורט במחלקה לחומרים ופני שטח במכון ויצמן למדע.

מחקריו התמקדו בהתאמת כלים מעולם מדע הנתונים לתהליך פיתוחם של חומרים חדשים, זולים ובני-קיימא לשימוש בהתקני אנרגיה מתחדשת. אחד החומרים שפיתח נמצא בהליכי רישום כפטנט, ועשוי לסייע בצמצום השימוש ביסודות נדירים ומתכלים במגוון טכנולוגיות קיימות.

במסגרת תכנית ממשק, עוסק דוד בנציבות שירות המדינה בשתי משימות עיקריות:

  • קידום העסקה גמישה ועבודה מרחוק בשירות המדינה – במהלך מתואם עם ד"ר רינת מרקוביץ', עמיתת ממשק במשרד האוצר באגף שכר והסכמי עבודה, מקודם מהלך להחלת העסקה גמישה ועבודה מרחוק בשירות המדינה. עוד טרם פרוץ משבר הקורונה נבנו מספר מודלים אפשריים לעבודה מרחוק, שמטרתם בין היתר הקלת הגודש בכבישים, הגברת החוסן הלאומי ושימור התפקוד של שירותי הממשלה במצבי חירום, הגדלת פריון העבודה, הגדלת שיעורי העובדים המגיעים מהפריפריה ועוד. עם פרוץ המשבר הבריאותי הונהגה העבודה מהבית באופן נרחב במסגרת התקנות לשעת חירום, ומאז דוד שותף בעיגון העבודה מהבית ובעיצוב המדיניות בתקופת השגרה, תוך התבססות על ניתוח מתקדם של נתוני סקרים רחבי-היקף ביוזמה משותפת שלו ושל רינת.
  • פיתוח תשתית לאסטרטגיה מבוססת-נתונים, במטרה לשפר את ניהול ההון האנושי בשירות המדינה – במסגרת התפעול השוטף של ההון האנושי הממשלתי נאספת בנציבות תשתית נתונים רחבה ועשירה, שעד כה נעשה בה שימוש מוגבל למדי ככלי לתכנון מדיניות וליצירת תהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים. דוד פועל כדי להביא לשינוי המגמה, כאמצעי לייעול עבודת הנציבות ולשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. במסגרת זו מבצע דוד כמה מחקרים מבוססי-נתונים, המתמקדים בין השאר בבחינת השפעת הגודש בכבישים על פריון עובדי המדינה, בניתוח מסלולי הקריירה של עובדים בשירות המדינה ובזיהוי חסמים לניידות עובדים בין תפקידים, בבחינת אופן שילובם של בוגרי תכניות "עתודות לישראל" בשירות המדינה ועוד.

הגעתי לתכנית ממשק כי חיפשתי דרך לסייע בשיפור השימוש בנתונים בעבודת הממשלה, ובשיפור איכות קבלת ההחלטות. התכנית אפשרה לי להשתלב במוקדי קבלת ההחלטות באחד הנושאים החמים ביותר בתקופה זו – העבודה מהבית.

ההשפעה של דוד על הסביבה בישראל: עבודה מהבית בשירות המדינה

דוד שותף בצוות הבין-משרדי המעצב את מדיניות העבודה מהבית בשירות המדינה. עבודה מהבית עשויה לסייע בצמצום הגודש בכבישים וכך להביא להקטנת הוצאות האנרגיה ולשיפור איכות האוויר.