חזרה לרשימת עמיתים
מחזור א' 2012-2011

ד"ר דרור צוראל
ד"ר דרור צוראל היה עמית ממשק באגף לתכנון נושאי במנהל התכנון, משרד הפנים, לצד רונית מזר. מאז סיום שנתו בתכנית ממשק עבד דרור במשך שנה כיועץ מדעי של מנהל התכנון לענייני ים וחופים ותכנון המרחב הימי במשרד להגנת הסביבה. כיום הוא המרכז המדעי לניטור ומחקר ימי ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, המשרד להגנת הסביבה.

דרור הינו בוגר תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטה העברית, ותואר שני במסלול הסביבתי של המחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות). דרור השלים את התואר השלישי בבית הספר למדעי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב. במקביל ללימודיו השתלב דרור בפרוייקט בין לאומי לפיתוח תוכנת לימוד מדעים לבתי ספר (פרוייקט DynaLearn).  דרור השתלב בממשק מתוך אמונה שיוכל לתרום רבות לנושא השמירה על הסביבה בכלל ועל הסביבה הימית בפרט.

פרויקטים מובילים:

ליווי מדעי לועדת התכנון לשמירה על החופים (הולחו"ף)

דרור לווה את צוות ים וחופים של מנהל התכנון ואת הועדה לשמירה על החופים (הולחו"ף). הועדה הוקמה בשנת 2004 מתוקף חוק ההגנה על הסביבה החופית ותפקידה לבדוק כל תוכנית חדשה הנמצאת במים הטריטוריאליים של ישראל ובסביבה החופית (300 מ' מקו המים לתוך החוף). הולחו"ף דנה בסוגיות כגון הקמת והרחבת נמלי-ים, הקמת מתקני התפלה, תוכניות לחופים מוכרזים, שמורות טבע ימיות וכו'. במסגרת תפקידו דרור בחן את כל התוכניות המוגשות לולחו"ף, הכין את חוות דעתו המקצועית וסייע בגיבוש עמדת המשרד כדי להסביר לראש הועדה אודות הבעיות הסביבתיות והמדעיות שעלולות לצוץ בדיון ומציע דרכי פעולה אפשריות.

הגנה על החופים מפני סערות

בחורף 2010 הגיעה סערה לחופי ישראל בעלת עוצמה שלא נראתה כאן לפני כן. סערה זו גרמה לנזקים רבים לתשתית בחוף. תחזיות עליית מפלס הים בעקבות ההתחממות הגלובאלית צופות סערות דומות ואף חזקות יותר בעתיד הקרוב.
דרור יזם, במסגרת מנהל התכנון ובשיתוף עם צוות ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה, הכנה של תוכנית חירום להגנה על החוף במקרי סערות. בארה"ב ובאוסטרליה ישנן תוכניות חירום, להפעלה בתחזית לסערה ובאחריות של גוף ממשלתי ייעודי, להצבה של אמצעי הגנה, כמו שקי חול וגופי בטון, לאורך החוף באתרים בהם נזק מסערה יכול להוות סכנה בטיחותית. התוכנית כללה גם את הפינוי של אמצעי הגנה אלה מהחוף בתום הסערה על מנת שלא יהפכו למבני קבע שעלולים להשפיע לרעה על הסביבה החופית והימית.

התכנית להקמת שביל סובב כנרת

דרור לווה את צוות עורכי התכנית להקמת שביל סובב כנרת, בניסיון לאזן בין שימושי האגם כאתר תיירות, כמקור מי-שתייה וכמערכת אקולוגית חשובה ועדינה. במסגרת תפקידו כמלווה של הצוות דרור בחן בעיות סביבתיות שעשויות לצוץ בעקבות סלילת השביל דוגמת בעיית הצמחייה ברצועת התנודות.

הסיכונים בקידוחי גז ונפט בלב ים

מתוך כתבה שהתפרסמה בעיתון כלכליסט: בקשה לקיים דיון עקרוני במדיניות הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הוולחו"ף) ביחס לקידוחי גז ונפט בים טרם דיון פרטני בקידוח מסוים, כך עולה ממכתב ששלחו 7 מתוך 17 חברי הוועדה לרונית מזר, יו"ר הוועדה לשמירת הסביבה החופית.[…] לפי חוות דעת שהוכנה על ידי היועץ המדעי סביבתי של מינהל התכנון במשרד הפנים, ד"ר דרור צוראל, עיקר הבעייתיות של הקידוח שהופקד לפני למעלה מחודש, נובעת מכך שהוא נמצא בלב שמורה ימית מוצעת של רשות שמורות הטבע והגנים. בשמורה שונית עמוקה של ספוגים, מינים נדירים על סף הכחדה. צוראל גם מדגיש כי נראה שהניטור הימי מתוכנן להתבצע רק לאחר שנה של עבודות באזור, שזהו גם הזמן המותר לקידוח זה. ניטור אמור להתבצע תוך כדי העבודה במטרה למנוע נזק בזמן שהנזק מתחיל לקרות, מדגיש צוראל בחוות דעתו, ולכן מציע כי הניטור יעשה פעם בשלושה חודשים."

תכנית ממשק היא מקפצה נהדרת למקום גבוה מאוד מבחינת ההשפעה על תהליכים והחלטות במדינה בתחומי הסביבה.

ההשפעה של דרור על הסביבה בישראל – כתיבת חוות דעת בנושא סיכונים בקידוחי גז ונפט בלב ים

במסגרת תפקידו כיועץ לוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) כתב דרור חוות דעת סביבתית בנושא קידוחי גז ונפט בים התיכון, וההשפעה של הקידוחים על שמורות הטבע הימיות. דרור ציין שהקידוחים מוצעים בשונית עמוקה של ספוגים, מינים נדירים על סף הכחדה, והציע שייעשה ניטור פעם בשלושה חודשים ולא אחת לשנה כפי שהוצע.

Please complete the captcha.