חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר זהר ברמן

ד"ר זהר ברמן היא עמיתת ממשק לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה