חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר זהר ברמן
ד"ר זהר ברמן היתה עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה. כיום זהר עובדת בגוגל בקידום שותפויות אקדמיה ומחקר, בעיקר בתחומי סביבה ואקלים.

זהר היא בוגרת התוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר שני בפסיכוביולוגיה, דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת תל-אביב, ובתר-דוקטורט מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. במחקריה עסקה זהר בהבנת המנגנונים המוחיים והפסיכו-סוציאליים הקשורים לתגובה לחשיפה לאירועים טראומטיים. לצד פעילותה האקדמית היא פעלה במיזמים חברתיים שונים והייתה חברה בוועד המנהל של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב.

 

בתפקידה במועצה הלאומית לכלכלה זהר פעלה במספר תחומים:

 

רובעי חדשנות – זהר ליוותה את פיתוח רובעי החדשנות בבאר שבע ובחיפה, תוך עבודה בין-מגזרית עם בתי חולים, מוסדות אקדמיים, השלטון המקומי ומשרדי ממשלה. בבאר שבע זהר קידמה חדשנות בתחום האנרגיה והעירוניות, וכן את היבט הצמיחה המכלילה ובפרט את האסטרטגיה לקידום הזדמנויות לתעסוקה איכותית לאוכלוסייה הבדואית. זהר היתה חברה גם בצוות בין-משרדי העוסק בהיערכות למעבר צה"ל דרומה. בחיפה זהר לוותה את התכנון השוטף של הקמת הרובע, וקידמה שיתופי פעולה בתחום מדעי הים וטכנולוגיות ימיות.

ייעור עירוני – זהר גיבשה והובילה שולחן עגול בין-משרדי שמטרתו קידום צל עצים במרחב העירוני הבנוי לטובת צמצום תופעת אי החום העירוני ויצירת מרחב ציבורי איכותי ובר-קיימא. בתהליך השתתפו משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מִנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, קק"ל, השלטון המקומי ועמיתי ממשק מר"מי וממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במסגרת התהליך מופו חסמים בדגש על תכנון, תחזוקה וניהול משאב העצים, ומגובשים עקרונות מדיניות וצעדים אופרטיביים לקידום ייעור עירוני ברשויות המקומיות.

זהר הייתה שותפה בגיבוש יישום החלטת ממשלה שכללה בין היתר נטיעת כ-450 אלף עצים בכ-100 רשויות, ובנוסף לכך הגברת ההגנה על העצים הבריאים. להחלטה זו משמעויות סביבתיות, כלכליות ובריאותיות.

כלכלה מעגלית בחומרי כרייה וחציבה – זהר יזמה והובילה עבודת מטה מטעם המועצה לקידום מִחזור פסולת בניין ושילובה במיזמי בנייה ותשתיות, ובמסגרתה כתבה נייר מדיניות. היא קידמה צעדי מדיניות להעלאת היקף המִחזור של פסולת הבניין, למִחזור בתחומי מחצבות ולהרחבת השימוש בפסולת הממוחזרת, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד האנרגיה ורמ"י.

אנרגיה מתחדשת – זהר היתה חברה בצוות בין-משרדי של עמיתות ממשרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובמסגרתו הן קדמו את תחום האנרגיה הקהילתית. הצוות היה אחראי על גיבוש כלי מדיניות לקידום אנרגיה קהילתית בישראל בדגש על הרשויות המקומיות. הצוות כתב במשותף נייר מדיניות, ויזם והוביל תוכניות ניסיוניות של אנרגיה קהילתית ברובע החדשנות בבאר שבע.

תוכנית ממשק היא הזדמנות נדירה לרתום את המיומנויות והידע שרכשתי לטובת קידום הטוב המשותף ומדיניות סביבתית-חברתית בצומתי קבלת ההחלטות של המדינה.

ההשפעה של זהר על הסביבה בישראל: קידום מדיניות סביבתית בפיתוח כלכלי-חברתי

פיתוח המרחב העירוני שמרבית תושבי ישראל מתגוררים בו מחייב התמודדות עם סוגיות סביבתיות בוערות וקידום פתרונות, כגון הסדרת הטיפול בפסולת, ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים במרחב מבונה, צמצום איי החום העירוניים ושימוש בכלים תכנוניים ליצירת מרחב מקיים. זהר קידמה מהלכים אסטרטגיים רוחביים במיזמים שונים תוך יצירת שותפויות בין-משרדיות, וסייעה בהטמעת חשיבה סביבתית-חברתית בתהליכי עיצוב מדיניות ובהוצאתה לפועל.

Please complete the captcha.