חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר זהר ברמן
ד"ר זהר ברמן היא עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה.

זהר היא בוגרת התוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר שני בפסיכוביולוגיה, דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת תל-אביב, ובתר-דוקטורט מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. במחקריה עסקה זהר בהבנת המנגנונים המוחיים והפסיכו-סוציאליים הקשורים לתגובה לחשיפה לאירועים טראומטיים. לצד פעילותה האקדמית היא פעלה במיזמים חברתיים שונים והייתה חברה בוועד המנהל של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב.

 

במסגרת תפקידה במועצה הלאומית לכלכלה זהר פועלת במספר תחומים:

 

רובעי חדשנות – זהר מלווה את פיתוח רובעי החדשנות בבאר שבע ובחיפה, תוך עבודה בין-מגזרית עם בתי חולים, מוסדות אקדמיים, השלטון המקומי ומשרדי ממשלה. בבאר שבע זהר מקדמת חדשנות בתחום האנרגיה והעירוניות, וכן את היבט הצמיחה המכלילה ובפרט את האסטרטגיה לקידום הזדמנויות לתעסוקה איכותית לאוכלוסייה הבדואית. זהר חברה גם בצוות בין-משרדי העוסק בהיערכות למעבר צה"ל דרומה. בחיפה זהר מלווה את התכנון השוטף של הקמת הרובע, ומקדמת שיתופי פעולה בתחום מדעי הים וטכנולוגיות ימיות.

ייעור עירוני – זהר גיבשה ומובילה שולחן עגול בין-משרדי שמטרתו קידום צל עצים במרחב העירוני הבנוי לטובת צמצום תופעת אי החום העירוני ויצירת מרחב ציבורי איכותי ובר-קיימא. בתהליך משתתפים משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מִנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, קק"ל, השלטון המקומי ועמיתי ממשק מר"מי וממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במסגרת התהליך ממופים חסמים בדגש על תכנון, תחזוקה וניהול משאב העצים, ומגובשים עקרונות מדיניות וצעדים אופרטיביים לקידום ייעור עירוני ברשויות המקומיות.

כלכלה מעגלית בחומרי כרייה וחציבה – זהר יזמה ומובילה עבודת מטה מטעם המועצה לקידום מִחזור פסולת בניין ושילובה במיזמי בנייה ותשתיות, ובמסגרתה כתבה נייר מדיניות. היא מקדמת צעדי מדיניות להעלאת היקף המִחזור של פסולת הבניין, למִחזור בתחומי מחצבות ולהרחבת השימוש בפסולת הממוחזרת, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד האנרגיה ורמ"י.

אנרגיה מתחדשת – זהר חברה בצוות בין-משרדי של עמיתות ממשרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובמסגרתו הן מקדמות את תחום האנרגיה הקהילתית. הצוות אחראי על גיבוש כלי מדיניות לקידום אנרגיה קהילתית בישראל בדגש על הרשויות המקומיות. הצוות כותב במשותף נייר מדיניות, ויוזם ומוביל תוכניות ניסיוניות של אנרגיה קהילתית ברובע החדשנות בבאר שבע.

תוכנית ממשק היא הזדמנות נדירה לרתום את המיומנויות והידע שרכשתי לטובת קידום הטוב המשותף ומדיניות סביבתית-חברתית בצומתי קבלת ההחלטות של המדינה.

ההשפעה של זהר על הסביבה בישראל: קידום מדיניות סביבתית בפיתוח כלכלי-חברתי

פיתוח המרחב העירוני שמרבית תושבי ישראל מתגוררים בו מחייב התמודדות עם סוגיות סביבתיות בוערות וקידום פתרונות, כגון הסדרת הטיפול בפסולת, ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים במרחב מבונה, צמצום איי החום העירוניים ושימוש בכלים תכנוניים ליצירת מרחב מקיים. זהר קידמה מהלכים אסטרטגיים רוחביים במיזמים שונים תוך יצירת שותפויות בין-משרדיות, וסייעה בהטמעת חשיבה סביבתית-חברתית בתהליכי עיצוב מדיניות ובהוצאתה לפועל.