חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר זהר ברמן
ד”ר זהר ברמן היא עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה לצד יובל אדמון, סגן ראש המועצה.

לזהר דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת תל-אביב ובתר-דוקטורט מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. במחקריה היא עסקה בהבנת המנגנונים המוחיים והפסיכוסוציאליים הקשורים בתגובה לחשיפה לאירועים טראומטיים. במסגרת תפקידה עוסקת זהר בפיתוח מטרופוליני בפריפריה, בקידום היבטים סביבתיים של פיתוח כלכלי-חברתי כגון נטיעת עצים במרחב העירוני, בבניית תהליכי כלכלה מעגלית במשאב פסולת הבניין, וביצירת כלי מדיניות לעידוד אנרגיה קהילתית בישראל.