חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ה' 2016-2015

ד"ר חנית בן-ארי
ד"ר חנית בן-ארי היתה עמיתת ממשק במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ושימשה יועצת מדעית לסמנכ"ל המשרד, יחזקאל ליפשיץ. לאחר סיום התכנית שימשה חנית כיועצת בכירה למנכ"ל המשרד, שאול מרידור, ובהמשך כיהנה כראשת מטה לשכת שר האנרגיה – יובל שטייניץ. היום היא ממשיכה בעבודתה במשרד האנרגיה, ומתפקדת כרכזת בכירה תכנון מדיניות ארוכת טווח באגף תכנון, מדינות ואסטרטגיה.

חנית בוגרת תואר ראשון במדעי החיים מאוניברסיטת בן גוריון במגמת ביוטכנולוגיה ימית, דוקטורט בביוטכנולוגיה ימית במסלול המשולב לתלמידים בעלי הישגים גבוהים, גם הוא מאוניברסיטת בן גוריון, ופוסט-דוקטורט במחלקה לביולוגיה ימית מאוניברסיטת חיפה ובשילוב עם המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת. את עבודת הדוקטורט שלה ביצעה חנית במרכז הלאומי לחקלאות ימית באילת. בעבודתה אפיינה את מערכת הבקרה הנוירו-אנדוקרינית של תהליך יצירת תאי המין בקיפוד הים האכיל Paracentrotus lividus. בתפקידה כפוסט-דוקטורנטית חנית חקרה את האקולוגיה הכימית של אלמוגים בוני שונית באילת בדגש על  ה"נשק הכימי" שלהם – רעלנים ומנגנון הצריבה.

במסגרת תכנית ממשק קידמה חנית את התחומים הבאים:

1. הנחת היסודות להקמת תכנית לאומית לערים חכמות במדינת ישראל בשנת 2014 התגוררו 91.3% מאזרחי מדינת ישראל בערים. ישראל, כמו שאר מדינות העולם מתמודדת עם תהליך העיור המתעצם, ולכן עולה הצורך בשימוש מוגבר בטכנולוגיות חדשניות והפיכת הערים ההולכות ומצטופפות לערים חכמות. עיר חכמה שואפת לניצול אופטימאלי ובר-קיימא של כלל משאביה, תוך שימת דגש על השירות לאזרח ושמירת איזון הולם בין עלויות חברתיות, סביבתיות וכלכליות. מטרת התכנית לגבש אסטרטגיה חדשה לניהול עתידי של ערים גדולות כדי לאפשר צמיחה כלכלית, שיפור ביכולת הניהול של המרחב העירוני, התייעלות בשימוש באנרגיה במשק ושיפור איכות חיי האזרח באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות – זאת תוך כדי שמירה על אורח חיים עירוני מקיים (כלומר, רווחה סביבתית וחברתית).

2. מינהלת קיימות במרחב האורבני – על מנת לקדם את הנושא הקים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהלת בראשות ראש אגף שימור אנרגיה. במסגרת תפקידה ריכזה חנית את המינהלת, בה ישבו נציגים ממשרדי ממשלה שונים, מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15, האקדמיה ומכון התקנים הישראלי.

3. קידום פיילוט לתכנית "ערים חכמות" – מתן ייעוץ וליווי מקצועי לראשי הרשויות המקומיות בשדרוג תשתיות קיימות או בהקמת תשתיות חדשות, על פי אסטרטגיית העיר החכמה.

אני מאמינה ש"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו" (אלן קיי). אני רואה בתכנית ממשק פלטפורמה לשילוב יכולותי המדעיות וחובותיי כאזרחית, המאפשרת לי להשפיע על עיצוב מדיניותה של ישראל.

Please complete the captcha.