חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר טלי ברמן אלפורט
ד"ר טלי ברמן אלפורט היא עמיתת ממשק במשרד הבריאות לצד אלי מרום, מ"מ מנהל אגף הרוקחות וד"ר תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית בשירותי בריאות הציבור.