חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר טלי ברמן אלפורט
ד"ר טלי ברמן אלפורט היא עמיתת ממשק במשרד הבריאות לצד אלי מרום, מ"מ מנהל אגף הרוקחות וד"ר תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית בשירותי בריאות הציבור.

לטלי דוקטורט ובתר-דוקטורט באקולוגיה מאוניברסיטת חיפה, ומחקרה עסק בממשק בין מערכות טבעיות וחקלאיות. במסגרת פעילותה במשרד טלי עוסקת בפיתוח תכנית לניטור והתמודדות עם עמידות לאנטיביוטיקה אצל בני אדם, בעלי חיים ובסביבה ובקידום תכנית לייעול הרגולציה של רישום תכשירים וטרינריים.