חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר טל אולוס
ד"ר טל אולוס היא עמיתת ממשק במשרד הביטחון, אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן), לצידם של איתן ארם, ראש החטיבה להגנת הסביבה ותשתיות, וחנן נווה, ראש המערכה להגנת הסביבה.

לטל דוקטורט מהמחלקה לגיאוגרפיה ומבית הספר המתקדם ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריה עוסקים בהשפעותיו של שינוי האקלים על הביטחון התזונתי, על התפתחות קונפליקטים ועל תהליכי הגירה. במשרד הביטחון טל עוסקת בקידום ובהטמעה של תוכניות להיערכות ולהתמודדות עם שינוי האקלים. בין היתר, היא עוסקת בקידום תוכניות 'רכש ירוק' ובהפחתת פליטות בתחום התובלה, ההסעדה והפסולת. נוסף על כך, טל עוסקת בפיתוח תוכנית הכשרה בנושא אוריינות אקלימית לעובדי המשרד.

Please complete the captcha.