חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר טל אולוס

ד"ר טל אולוס היא עמיתת ממשק במשרד הביטחון, לצד איתן ארם, ראש חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות, ולצד חנן נוה, ראש מערכת הגנת הסביבה.