חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר טל שפירא רימון
ד"ר טל שפירא רימון היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצד ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר של החטיבה לניהול משאבי סביבה, ואלון מאור, מנהל אגף שימור קרקע וחקלאות בת-קיימא. לטל תואר דוקטור באגרואקולוגיה ובריאות הצמח מהפקולטה לחקלאות ברחובות ומבית הספר המתקדם ללימודי סביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. במחקרה עסקה בהערכה של אספקת שירותי האבקה והדברה ביולוגית במערכות אגרו-אקולוגיות ובאינטראקציות בין חרקים מועילים ומזיקים. במסגרת תפקידה טל מובילה פרויקט מיפוי של משקי חקלאות משמרת בישראל, ושותפה לגיבוש תוכנית להקמת משקי הדגמה ליישום שיטות של חקלאות משמרת ולקידום הנגשת ידע מקצועי בתחום.

Please complete the captcha.