חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר טל שפירא רימון

ד"ר טל שפירא רימון היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות, לצד ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר ניהול משאבי סביבה, ואלון מאור, מנהל תחום תכנון פיזי וחקלאות משמרת.