חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2020-2019

ד"ר יגאל ברקן
ד"ר יגאל ברקן היה עמית ממשק משותף לרשות המים ולמשרד הבריאות: ברשות המים לצד גיא רשף, מנהל חטיבת השירות ההידרולוגי, ובמשרד הבריאות לצד עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה. היום הוא עובד בתור הגיאולוג במעבדה המרכזית של נשר ברמלה.

ליגאל תואר ראשון במדעי הגאולוגיה והסביבה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. את התואר השלישי שלו (מסלול ישיר לדוקטורט) ביצע במכון ויצמן למדע, בתחום הגאוכימיה. במחקרו בדק כיצד נוכחותם של יוני הסולפט והמגנזיום במינרלים הבונים סלעי גיר משפיעה על הרכב האיזוטופים היציבים במינרלים אלה. המחקר מלמד על תכונות המינרלים, ועוזר לתת מבט ברור יותר על התהליכים שהתרחשו באוקיינוסים בעבר.

במסגרת תכנית ממשק עסק יגאל ברשות המים ובמשרד הבריאות במספר תחומים:

צמצום מחסור עתידי באספקת חומרי טיפול במים – מי השתייה בישראל מטופלים בחומרים המשמשים לשיפור איכותם. חומרים אלה מצויים לעיתים קרובות במחסור בישראל, מסיבות שונות שמשפיעות על היכולת לייצר או לייבא אותם. במסגרת הפרויקט יגאל מיפה את החומרים שנמצאים בשימוש להפקת מי השתייה ולטיפול בהם מול חברת מקורות, מתקני התפלת המים, יצרני חומרי הטיפול ומפיציהם. על בסיס מיפוי חומרים אלה והסיבות שהובילו למחסור בהם בעבר יגאל ביצע הערכת סיכונים למחסור עתידי, וקידם מדיניות לצמצום הסיכויים להיווצרות מחסור בחומרי הטיפול.

ניהול והיערכות לזיהום מי הגלם להתפלה – בהתפלת מי ים נעשה שימוש במי הים החופיים, הנשאבים במרחק קצר מהחוף ובסמיכות לשפכי נחלים. מי ים אלה כוללים קולחים מהולים ממקורות שונים, ועלולים להכיל זיהום גולמי במקרים של כשל או שבר, למשל במתקני הטיפול בשפכים. מקורות הזיהום הללו משפיעים על איכות מי הגלם להתפלה, ובמקרים חריגים עלולים גם להשפיע על איכות מי השתייה המופקים. במסגרת הפרויקט יגאל קידם שימוש במודל הידרודינמי ככלי לניהול הסיכונים מקולחים. כמו כן, הוא טייב את אופן קבלת ההחלטות של משרד הבריאות בשגרה ובחירום במקרים שמזוהה מקור זיהום ימי אפשרי. הפרויקט התבצע בין היתר בשיתוף עם רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, המכון לחקר ימים ואגמים לישראל ומתקני התפלת מי ים.

צמצום אירועי "מים אדומים" במי השתייה – השם "מים אדומים" מתייחס למספר תופעות הגורמות להופעת ברזל חלקיקי ומומס במי השתייה. מעת לעת מים אדומים זורמים במי הברז ברחוב מסוים, בשכונה או ביישוב כולו. תופעות אלה נובעות בעיקר משינוי נדרש במקור המים, שמטרתו לאפשר אספקת מים רציפה. השינוי במקור המים משפיע גם על ההרכב הכימי של המים ובעקבות זאת גורם לשינוי במשטר הקורוזיה בצנרת, בייחוד אם מדובר בצנרת ותיקה. במסגרת פרויקט זה מיפה יגאל את המקרים הידועים להופעת מים אדומים ואת הסיבות להם. כדי לצמצם הישנות אירועים כאלה בעתיד, הוא גיבש מדיניות לתפעול של מערכת אספקת המים, שתסייע במניעתם.

תכנית ממשק היא עבורי גשר בין האקדמיה ובין תעסוקה במגזר הציבורי והפרטי. בתכנית נחשפתי והתוודעתי לתחומי ידע חדשים, לארגונים ולאנשים רבים, כך שיכולתי לקבל תמונת מציאות חדה וברורה על תחום אספקת המים. אני מאמין שתהיה לחשיפה הזו השפעה מהותית על המשך דרכי.

ההשפעה של יגאל על הסביבה בישראל: הבטחת אספקת מי שתייה באיכות טובה

במהלך שנת ממשק יגאל פעל למען שיפור תשתית אספקת מי השתייה בישראל, כדי לאפשר את אספקתם ללא הפרעות ובאיכות טובה - החל בהפקתם, דרך הטיפול בהם ועד לברז בבית הצרכן.

Please complete the captcha.