חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר יגאל ברקן
ד"ר יגאל ברקן הוא עמית ממשק משותף לרשות המים ולמשרד הבריאות: ברשות המים לצד גיא רשף, מנהל חטיבת השירות ההידרולוגי, ובמשרד הבריאות לצד עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.