חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר יגאל ברקן
ד"ר יגאל ברקן הוא עמית ממשק משותף לרשות המים ולמשרד הבריאות: ברשות המים לצד גיא רשף, מנהל חטיבת השירות ההידרולוגי, ובמשרד הבריאות לצד עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.

ליגאל דוקטורט בגיאולוגיה ממכון ויצמן למדע, עם התמחות בגיאוכימיה של מינרלים בסביבות מימיות. במסגרת פעילותו במשרדים יגאל מפתח מדיניות שמטרתה הבטחת האיכות והאספקה השוטפת של מי שתייה בעידן ההתפלה.