חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר יונתן דר
ד"ר יונתן דר הוא עמית ממשק במשרד הבריאות לצד פנינה אורן, מנהלת שירות המזון הארצי.