חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר יונתן דר
ד"ר יונתן דר הוא עמית ממשק במשרד הבריאות לצד פנינה אורן, מנהלת שירות המזון הארצי, ולצד ד"ר זיוה חממא, מנהלת היחידה לניהול סיכונים.

ליונתן תואר דוקטור בביולוגיה מולקולרית ותאית ובביולוגיה של הסרטן מהאוניברסיטה העברית, ולאחריו המשיך לבתר דוקטורט באפיגנטיקה סביבתית במכון הלמהולץ לבריאות סביבתית בגרמניה. בתפקידו יונתן עוסק בפיילוט בפרויקט Twinning עם האיחוד האירופאי לקידום האחדה של תקנות מזהמים במזון, ובפיילוט לאישור אסדרתי של חלבון חלופי ושל בשר מתורבת בשיתוף עם רשות החדשנות. כמו כן, יונתן שותף בצוות בין משרדי בנושא חלבונים חלופיים, הפועל לקידום שיח בין הרגולטור לתעשייני מזון חדש ולהנגשת האסדרה בתחום.