חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר מיכל גולדנברג

ד"ר מיכל גולדנברג היא עמיתת ממשק במטה לביטחון לאומי (מל"ל), לצד איציק בר, סגן ראש המל"ל ללוט"ר ומרחב אזרחי, ולצד ויקטור וייס, רמ"ח אקלים.