חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר מיכל גולדנברג
ד"ר מיכל גולדנברג היא עמיתה במטה לביטחון לאומי (מל"ל) לצד איציק בר, סגן ראש המל"ל ללוט"ר ומרחב אזרחי, ולצד ויקטור וייס, רמ"ח אקלים. למיכל תואר ראשון בהנדסה כימית, ותארים שני ושלישי בהנדסת ביוטכנולוגיה, כולם מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרה עסק בהנדסת רקמות של הלב. בתפקידה מיכל עוסקת בגיבוש מדיניות להטמעה של אנרגיות מתחדשות ברכיבים הקריטיים לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל, בגיבוש מדיניות למינוף הנכסיות האקלימית של מדינת ישראל תוך ייזום ותמיכה של קידום שיתופי פעולה אזוריים. נוסף על כך, מיכל שותפה בכתיבת מסמך התפיסה הלאומית לניתוח היבטי הביטחון הלאומי של משבר האקלים ובגיבוש המדיניות להקמת מרכזי עוגן אקלימיים במרכזים עירוניים.

Please complete the captcha.