חזרה לרשימת עמיתים
מחזור א' 2012-2011

ד"ר מיכל סימוביץ'




ד"ר מיכל סימוביץ' היתה עמיתת ממשק במנהל סחר חוץ במשרד התמ"ת (משרד הכלכלה), לצד גדי ויסמן. מאז סיום שנתה בממשק עבדה מיכל כמנהלת תחום תכניות בינלאומיות, שוה"ם – היחידה לקהל הרחב, מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכיועצת עצמאית בארה״ב. היום היא מנהלת את תחום החיידקים באבוג'ן (בתפקיד – Head of MicroBoost AI).

מיכל בעלת תואר שני ושלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים במיקרוביולוגיה וגנטיקה של חיידקים. מיכל עסקה במחקר אקדמי בבר-אילן כפוסט-דוקטורנטית, והתמקדה בדרכי השפעה של חיידקים על האדם והסביבה. בשנים האחרונות היא החליטה לעבור מהצד המחקרי לצד היישומי ולתרום את הידע והכלים שרכשה לסיוע לקבלת החלטות מושכלת בנושאים מדעיים בגופי ממשל, לשם כך הצטרפה לתכנית ממשק.

מיכל קידמה את הפרויקטים הבאים במנהל סחר החוץ:

בחינת פוטנציאל לשיתוף פעולה בנושא פיתוח תעשייה ביוטכנולוגית עם קולומביה

במסגרת המגעים למו"מ של ישראל מול קולומביה להסכם סחר חופשי, הביעה קולומביה עניין ביצירת שת"פ עם ישראל לפיתוח תעשיית הביוטכנולוגיה המתבססת על שימוש במגוון הביולוגי שלה. במסגרת זאת, ישראל פעלה לייצר מיזם משותף יחד עם חוקרים מהאקדמיה וחברות תעשייתיות מקומיות למחקר ופיתוח של חומרי טבע חדשים. מיכל רכזה את סקירת הפוטנציאל של שיתוף הפעולה עבור ישראל מבחינת החברות התעשייתיות וגופי האקדמיה הרלוונטיים, על-מנת לבחון אם כדאי להתניע יוזמה כזו. בנוסף, מיכל בחנה מודלים שונים הקיימים בעולם לשיתוף פעולה כגון זה על-מנת להציע מנגנונים אפשריים ליצירת שיתוף הפעולה.

סימון טביעת רגל פחמנית של מוצרים והמלצות לתעשייה המקומית

מקובלת ההנחה שריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה תורם להתחממות העולמית שאנו עדים לה בשנים האחרונות. תהליכים שונים, שרבים מהם מקורם בתעשייה, תורמים להתחממות העולמית על ידי שחרור פחמן דו חמצני לאטמוספרה כתוצאה משריפת דלקים מאובנים (כמו נפט ופחם) לקבלת אנרגיה. טביעת רגל פחמנית היא כמות הפחמן שמשתחררת לאטמוספרה בתהליכים השונים במהלך מסלול חיים שלם של מוצר – החל משינוע חומרי הגלם למפעל, תהליך הייצור שלו, השימוש בו על ידי הצרכן ועד לשלב של סוף חייו המסתכם במחזורו או השלכתו לפסולת.

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה בשווקים העולמיים של סימון טביעת הרגל של מוצרים שונים על מנת לתייגם כמוצרים ירוקים יותר ובכך לבדל ולייחד אותם בשוק וכן ממניעים של התייעלות אנרגטית. מיכל בצעה סקירה של מגמות אלו בעולם ובארץ על-מנת להבין את ההשלכות של מגמה זו על התעשייה המקומית המייצאת לחו"ל וכן האם הדבר יכול להוות חסם לסחר. בהתאם לכך, גבשה מיכל המלצות כיצד יש להנחות את התעשייה בארץ בנוגע לסימון טביעת רגל פחמנית של מוצרים.

ליווי תהליך צמיחה ירוקה במשרד התמ"ת

בתאריך 23 באוקטובר 2011 התקבלה החלטת ממשלה לקדם תכנית לאומית לצמיחה ירוקה בישראל לשנים 2020 – 2012. החלטה זו נקבעה ברוח האסטרטגיה לצמיחה ירוקה של ה-OECD, המוגדרת כהבטחת שגשוג כלכלי ושיפור מתמשך באיכות החיים, תוך שימור וטיפוח של משאבי הטבע והשירותים הסביבתיים עליהם אנו נסמכים. צמיחה ירוקה מחייבת ניתוק של הקשר עתיר הסיכון הקיים כיום בין צמיחה כלכלית לפגיעה בסביבה. זאת, תוך הגדלת יעילות ותחרותיות המשק, קידום חדשנות עסקית וטכנולוגית ושינוי דפוסי התנהגות וצריכה. קידום תכנית זו נעשה בהובלה משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת. מיכל ליוותה וקדמה את התהליך להכנת התכנית לצמיחה ירוקה במשרד התמ"ת באמצעות ייעוץ, הנגשת מידע ושיתוף פעולה עם גורמים שונים ובמיוחד מול המשרד להגנת הסביבה.

 

Please complete the captcha.