חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר מיכל סלע-אדלר

ד"ר מיכל סלע-אדלר היא עמיתת ממשק במשרד האוצר, לצד ישי בן אלי, סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת מקרקעין, פנים וסביבה, ואבי זלצמן, רפרנט פנים וסביבה.