חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר מיכל סלע-אדלר
ד"ר מיכל סלע-אדלר היא עמיתת ממשק במשרד האוצר, לצד ישי בן-אלי, סגן בכיר לחשב הכללי, ראש החטיבה למקרקעין פנים וסביבה, ולצד אבי זלצמן, רכז פנים וסביבה בחטיבה. מיכל בעלת תואר שני ושלישי במדעי כדור הארץ והסביבה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריה עסקו בתהליכי יצירה וחמצון של מתאן בסביבות טבעיות. במסגרת תפקידה מיכל פועלת לזיהוי חסמים ולקידום השימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בענף הבנייה, וכן לקידום חוק פסולת הבניין. נוסף על כך, מיכל עוסקת בתחרותיות בתחום הפסולת, ופועלת לשילוב מודלים תחרותיים במסגרת חוקי אחריות יצרן מורחבת.

Please complete the captcha.