חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר מעיין נדר

ד"ר מעיין נדר היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות, לצד אורי צוק בר, סמנכ”ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, ד"ר יעל קחל, מנהלת תחום בכירה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, וד"ר גדעון טופורוב, מנהל תחום היערכות לשינוי אקלים, שה"מ.