חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר מעיין נדר
ד"ר מעיין נדר היא עמיתת ממשק בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה ובשירותי ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לצד אורי צוק בר, סמנכ"ל בכיר מחקר, כלכלה ואסטרטגיה, חגי שניר, מנהל שה"מ, ד"ר יעל קחל, מנהלת תחום בכירה מחקר, כלכלה ואסטרטגיה וד"ר גדעון טופורוב, ממ"ר חקלאות מקיימת והיערכות לשינוי אקלים. למעיין דוקטורט בביולוגיה ימית מאוניברסיטת חיפה, ומחקריה עסקו בתהליך יצירת השלד המינרלי באלמוגים. בתפקידה מעיין עוסקת בגיבוש צעדים להפחתת פליטות גזי חממה בענף החקלאות ובסוגיות של ביטחון מזון.

Please complete the captcha.