חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2021-2020

ד"ר מעין כהן
ד"ר מעין כהן היתה עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד אורי צוק בר, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה ולצד ציפי פרידקין סבג, מנהלת תחום שווקים. בסיום שנת ממשק המשיכה מעין לפוסט דוקטורט במחלקה לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב.

למעין תואר שני (בהצטיינות) ותואר שלישי בארכיאולוגיה ימית מאוניברסיטת חיפה, וכן תואר ראשון בהפרעות בתקשורת מהקריה האקדמית אונו. מחקריה עסקו בתיעוד ספינות טרופות לאורך חופי ישראל תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. תוצאות המחקרים מספקות עדות ממקור ראשון לקשרי מסחר ימיים ולספנות בעת העתיקה. לצד פעילות המחקר עסקה מעין גם בניהול המעבדה למחקר כלי שיט עתיקים באוניברסיטת חיפה.

 

במסגרת תפקידה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעין פעלה במספר תחומים:

 

גיבוש מדיניות לטיפול בתוצרי הלוואי בחקלאות – תוצרי הלוואי של הייצור החקלאי הם ברובם משאבים אורגניים, שלאחר טיפול מקדים יכולים לשמש לטיוב הקרקע, להפקת אנרגיה מתחדשת ולהזנת בעלי חיים. בתהליך הייצור החקלאי משתמשים גם בחומרים אי-אורגניים שיכולים לשמש משאב למִחזור או לאנרגיה. מעין יזמה והובילה סדרת שולחנות עגולים לאיתור פתרונות לפסולת פלסטיק חקלאית. מעין שותפה לכתיבת מסמך מדיניות שמטרתו להביא לתיקון המפגעים שנוצרו בעקבות היעדר טיפול ראוי בתוצרי הלוואי בחקלאות, ולטיפול נכון יותר בתוצרי הלוואי בעתיד. במסמך זה פתרונות הקצה לכל אחד מזרמי הפסולת נסמכים על עקרונות הכלכלה המעגלית, והם כדאיים למגדלים וליזמים שיפעילו אותם.

קביעת מדיניות רוחבית לטיפול במינים פולשים – מעין הובילה את פעילותם של צוותי עבודה בין-משרדיים לגישור על פערי הגישות למינים פולשים בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. מעין יזמה יום סיור משותף, ובמהלכו הוצגה למשתתפים עבודת משרד החקלאות. מעין תכללה את העבודה הפנים-משרדית והבין-משרדית, שוקדת על כתיבת דו"ח הערכת השפעות אסדרה (Regulatory Impact Assessment, RIA), ופועלת לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים.

צמצום בזבוז מזון – מעין הובילה מחקר שבוחן את ההשפעה הסביבתית של מארזי הפלסטיק על הארכת חיי המדף של תוצרת חקלאית טרייה. מעין אחראית על ביצוע ניתוח מחזור חיים (Life Cycle Assessment, LCA) לתוצרת חקלאית טרייה ארוזה, שייתן הערכה ומידע על התועלת של אריזת תוצרת חקלאית מול העלות הסביבתית של פסולת האריזות. במסגרת איסוף הנתונים למחקר יזמה מעין שיתוף פעולה עם רשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות בישראל ועם חברות טכנולוגיות בעלות יכולת ביצוע, דיגיטציה ומעקב דינמי אחרי מוצרים לאורך שרשרת השיווק והצריכה.

העלאת הפריון בבתי אריזה והתייעלות במשאבים תוך הפחתת ההשפעות הסביבתיות – מעין יזמה שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין בתי אריזה של תוצרת חקלאית טרייה לבין המרכז להתייעלות במשאבים והמכון לייצור מתקדם. כך קידמה מעין מהלך לחיסכון באנרגיה ובמשאבים בבתי אריזה. המיזם תורם גם לצמצום בזבוז מזון בשלב המיון והשיווק.

היערכות לשינוי האקלים בחקלאות – מעין היתה שותפה בצוות פנים-משרדי העוסק בהיערכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר למשבר האקלים. מעין ערכה סקירת ספרות מקיפה על אודות השפעת שינוי האקלים על מיני צמחים ומזיקים בישראל, והמשרד מתבסס עליה בפעילותו.

תוכנית ממשק פתחה בפניי צוהר לעולם של עשייה בתחומים סביבתיים המשפיעים באופן ישיר על חיי היום-יום של כולנו. אין לי ספק שהיכולות והידע שרכשתי ופיתחתי ישמשו אותי בהמשך הדרך.

ההשפעה של מעין על הסביבה בישראל: הסדרת הטיפול בתוצרי הלוואי בחקלאות

במסגרת פעילותה בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה כתבה מעין מסמך מדיניות הממליץ על הסדרה ברורה ועל ניהול הטיפול בתוצרי לוואי בחקלאות. המסמך מגשר על הפערים בין הטיפול בתוצרי הלוואי בחקלאות לבין המפגעים הסביבתיים שהם יוצרים.

Please complete the captcha.