חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד”ר מעין כהן
ד”ר מעין כהן היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד אורי צוק בר, סמנכ”ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה ולצד ציפי פרידקין סבג, מנהלת תחום שווקים.

למעין דוקטורט בארכיאולוגיה ימית מאוניברסיטת חיפה. במסגרת פעילותה מעין מקדמת גיבוש מדיניות לטיפול בתוצרי הלוואי בחקלאות, ביצוע ניתוח מחזור חיים (LCA) לאריזות פלסטיק לתוצרת חקלאית טרייה וקביעת מדיניות רוחבית למשרד לטיפול במינים פולשים.