חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר מעין כהן
ד"ר מעין כהן היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד אורי צוק בר, סמנכ"ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, ולצד ציפי סבג פרידקין, מנהלת תחום חקר שווקים