חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2023-2024

ד"ר מתן שיינר

ד"ר מתן שיינר הוא עמית ממשק בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לצד ד"ר משה ינאי, מנהל תחום בכיר חקלאות, סביבה ואנרגיה.