חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ג 2024-2023

ד"ר מתן שיינר
ד"ר מתן שיינר הוא עמית ממשק בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), לצד ד"ר משה ינאי, ראש תחום בכיר חקלאות, סביבה ואנרגיה. למתן תארים ראשון, שני ושלישי במדעי כדור הארץ והסביבה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרו עסק בקיבוע פסולת רדיואקטיבית באמצעות חומרי מליטה (צמנט פורטלנד) כחלק מאסטרטגיית הטיפול בפסולת זו. במסגרת תפקידו בלמ"ס מתן אחראי על פיתוח מדדים המציגים את השפעות שינוי האקלים על מדינת ישראל בתחומים שונים ואת ההיערכות לשינוי אקלים בישראל. נוסף על כך, מתן מסייע בפיתוח חשבון לוויין לים – מסגרת חשבונאית שתספק ניתוח על חלקו של המרחב הימי בכלכלה הישראלית, ותשלב בתוכו נקודת מבט סביבתית.

Please complete the captcha.