חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ד' 2015-2014

ד"ר נדב לוי
ד"ר נדב לוי היה עמית ממשק במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לצד ראש אגף תכנון תחבורתי, עירית שפרבר. כיום נדב מנהל את היחידה לתחבורה ציבורית בעיריית תל אביב, היחידה האחראית על כלל נושאי התחבורה הציבורית בעירייה. בין תפקידיו נדב אחראי על קידום ואישור תוכניות תחבורה ציבורית, תיאום מול משרד התחבורה, נת"ע, נתיבי איילון וחבורת התחבורה הציבורית, הערכות וחיזוי ביקושים לתחבורה הציבורית, בקרה על רשת התחבורה הציבורית, הסדרי תנועה זמניים, והתאמת רשת הקווים לצרכים המשתנים והעתידיים של העיר.

מאז ומתמיד האינטראקציה בין ההתנהגות האנושית לסביבה העירונית, וההשפעות ההדדיות שלהן, ריתקו את נדב. במהלך לימודי התואר הראשון והשני הוא התרכז בלימוד ומחקר השפעות המרחב על האדם, תוך התמקצעות בטכנולוגיות מידע מרחביות, וכלים ממוחשבים לבניית מודלים וסימולציות. במהלך לימודי הדוקטורט התרכז נדב בהשפעות התחבורתיות של חיפוש חניה. במחקרו פיתח כלים ממוחשבים, וחקר את השפעות מדיניות החניה על רמת השירות התחבורתית בעיר. כלים אלו שימשו, ועדיין משמשים ערים בארץ ובעולם ככלים לניתוח ותכנון מדיניות חניה, ואף משולבים במערכות ניווט להכוונה יעילה של נהגים.

במסגרת תכנית ממשק במשרד התחבורה עסק ד"ר נדב לוי במגוון נושאים:

  1. פרויקט אוטוסטרדת האופניים בגוש דן. במסגרתו עסק בבחינה והמלצה על תוואי השבילים, ניתוח כדאיות כלכלית, בחינה וניתוח היתכנות הנדסית, הערכת עלויות, קביעת סטנדרטיזציה לרשת "אוטוסטרדות" אופניים, ניתוח פוטנציאל השימוש העתידי, ותיאום בין הרשויות המוניציפליות. לקריאת פרסום על הפרויקט באתר משרד התחבורה
  2. ניתוח תנועת אופניים עירונית תוך התמקדות בגידול הדרמטי בשימוש באופניים בשנים האחרונות. נדב השתמש במידע ממאגרי המידע של מערכת שיתוף האופניים בתל אביב, "תל-אופן", לחקור את האופי המרחבי של הביקוש לאופניים, במטרה לבחון את יעילותה של התשתית הקיימת, ואת אופי התנועה בעיר. הניתוח שיצר של מידע מרחבי בשילוב עם "נתוני עתק" (big data), אפשרו הבנה חדשה על תבניות התנועה בעיר ואופי השימוש בתשתיות.
  3. מערכת בקרת רמזורים אדפטיבית. ניתוח וכתיבת חוות דעת על שימוש במערכות בקרת רמזורים אדפטיביות למתן העדפה ברמזורים לתחבורה ציבורית. כתיבת דוח המפרט את מצב הקיים בעולם (state of use), ובחינה של הפיתוחים האחרונים (state-of-the-art) במערכות בקרת רמזורים תוך התמקדות בסוגים השונים הקיימים, אפשרות התאמתם למערכות התחבורה בארץ, ויכולתם לאפשר העדפה ברמזורים למערכות תחבורה ציבורית.
  4. יעוץ מדעי בנושאי תחבורה שונים. בחינה והמלצה על סטנדרטיזציה במודלים תחבורתיים המשמשים את המשרד, בחינה והמלצות לתיקון של תקני החניה החדשים לפני הגשה לאישור משרד הפנים, בחינת מדיניות המשרד כלפי אופניים חשמליים והמלצה על העלאת גיל הרכיבה מ14 ל 16 שהתקבלה לאחר מכן כתקנה חדשה של שר התחבורה, בחינת הגבלות על נסיעת תחבורה באזורי זיהום אוויר, ההשפעות התחבורתיות של חוק אויר נקי, בחינת נסיעה של אופנועים בנתיבי תחבורה ציבורית, ועוד.

נדב נשוי ללי ואבא לפלג ועופרי, ומתגורר בתל אביב.

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך אמונה ששילוב המגזר האקדמי והמגזר הציבורי מאפשר לאקדמיה להמשיך ולהוכיח את הרלוונטיות שלה, ולמגזר הציבורי לקבל גישה לחזית הטכנולוגיה ולייעוץ נטול פניות המאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר.

ההשפעה של נדב על הסביבה בישראל – מיזם אוטוסטרדת האופניים בגוש דן

אופניים הם אמצעי התחבורה הסביבתי ביותר. הגברת השימוש באופניים לצורך יוממות (תחבורה יום-יומית) תפחית את זיהום האוויר ועומסי התנועה.
במסגרת פעילותו במשרד התחבורה הכין נדב תוכנית לאוטוסטרדת אופניים בגוש דן, שכללה בחינה והמלצה על תוואי השבילים, ניתוח כדאיות כלכלית, בחינה וניתוח היתכנות הנדסית, הערכת עלויות, קביעת תקנים לרשת "אוטוסטרדות" אופניים, ניתוח פוטנציאל השימוש העתידי ותיאום בין הרשויות המוניציפליות

Please complete the captcha.