חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר נועה מירון
ד"ר נועה מירון היא עמיתת ממשק במשרד התחבורה לצד שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי.

לנועה דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב בתחום מתודולוגיית ניתוח מחזור חיים (LCA), תואר שני בהנדסת סביבה ופיתוח בר-קיימא מ-Imperial College London ותואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מאוניברסיטת תל אביב. במהלך הדוקטורט פיתחה נועה מתודולוגיה להתאמה מקומית של ניתוחי LCA תוך שימוש בלמידת מכונה (Machine Learning) כדי להקטין את העלויות הכרוכות בביצוע LCA. במחקרה השתמשה נועה במים כמקרה בוחן, העריכה את ההשפעות הסביבתיות של מערכת המים הישראלית, והשוותה אותה למערכות מים נוספות.

לנועה ניסיון עשיר בייעוץ לאסטרטגיה ולניהול סביבתי במגזר העסקי והציבורי, והיא עבדה בפרויקטים בנושאי קיימות וכלכלה מעגלית בארץ ובחו"ל.

במסגרת תכנית ממשק עוסקת נועה במשרד התחבורה במספר תחומים:

קידום שימוש בשטחים הכלואים במחלפים – במסגרת פרויקט זה נועה מקדמת את השימוש בשטחים כלואים במחלפים מתוך רצון לשלב בין מדיניות הממשלה לניצול משאב הקרקע באופן יעיל, עם פתרון למחסור בשטחים תפעוליים לטובת תחבורה ציבורית, וכן בשטחים לשימושים נוספים דוגמת תחנות רענון לרכב כבד.

קידום קיימות בחברות התשתית של משרד התחבורה – נועה יזמה ומובילה שולחן עגול למנהלי הסביבה והאחריות התאגידית של חברות התשתית, במטרה ליצור שיתופי פעולה והעברת ידע בין החברות.

קידום פתרונות לעיכובים בתחבורה הציבורית – נועה מובילה כתיבת מתודולוגיה לזיהוי עיכובים חוזרים ונשנים של התחבורה הציבורית מתוך מאגרי נתוני עתק של הרשות לתחבורה ציבורית, והייתה שותפה בגיבוש סל הפתרונות לצווארי הבקבוק. במסגרת הפרויקט נועה מפתחת מתודולוגיה לקביעת סדרי עדיפויות בטיפול ומגבשת את התקציב הדרוש ליישום פיילוט של פתרונות.

שיפור תהליכי החיזוי של זיהום אוויר מתחבורה – נועה מיפתה את החסמים והכשלים שבתהליך החיזוי של זיהום אוויר מתכניות תחבורתיות, והיא מקדמת פתרונות שונים לחסמים אלה.

תיאום בין צוותי המודלים התחבורתיים בישראל – במסגרת הפרויקט נועה מרכזת את השולחן העגול של משרד התחבורה לענייני תיאום בתחום המודלים התחבורתיים. כחלק מהפעילות בנושא זה נועה עובדת על תיאום ושיתופי פעולה של צוותי המודלים עם מִנהל התכנון ועם המועצה הלאומית לכלכלה. כמו כן, נועה מרכזת את איסוף המידע התחבורתי ואת בקשות התקציב לצורכי תכנון תחבורתי, ומקדמת את התיאום בין הצוותים. תיאום בין צוותי המודלים בתכניות האב המטרופוליניות ובצוות המודל הארצי מסייע ליצור תחזיות מדויקות יותר לדינמיקה של התנועה העתידית ברשתות הכבישים.

ייעוץ מדעי בנושאי תכנון וסביבה – נועה הייתה שותפה למספר תהליכים באגף: קידום תבחינים לתכנון מוטה תחבורה ציבורית, ייעוץ וקידום מסמך חזרה למרחב הציבורי וליוממות בימי הקורונה, ייעוץ לצוות בין-משרדי בנושא עירוניות טקטית, השתתפות בצוות הבין-משרדי ליעדי פיתוח בני-קיימא של האו"ם (SDG), והשתתפות בצוות תחבורה של "תכנית ישראל 2050 – כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת".

 

https://www.linkedin.com/in/noa-meron-0470952/?originalSubdomain=il

ההשפעה של נועה על הסביבה בישראל: הפחתת ההשפעות הסביבתיות של חברות התשתית

חברות התשתית הן הגופים המבצעים של משרד התחבורה, ויש להן השפעות סביבתיות רבות הכוללות שימוש במשאבים ובחומרים רבים לצורך בניית התשתיות, יצירת פסולת בתהליך, זיהום אור הנובע מהתאורה בכבישים וכן שימוש נרחב בקרקעות תוך פגיעה במגוון המינים והצומח. עם זאת, לחברות התשתית יש יוזמות ופרויקטים להפחתת ההשפעות הסביבתיות. נועה מקדמת תיאום ושיתופי פעולה בין מנהלי הסביבה והאחריות התאגידית בחברות התשתית, המאפשרים עבודה משותפת בנושאי סביבה במטרה להפחית את הפגיעה בטבע ובסביבה.