חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ט' 2019-2020

ד"ר נועה מירון
ד"ר נועה מירון היא עמיתת ממשק במשרד התחבורה לצד שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי.

https://www.linkedin.com/in/noa-meron-0470952/?originalSubdomain=il