חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י' 2020-2021

ד"ר נעמה ולד

ד"ר נעמה ולד היא עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה לצד גלית כהן, סמנכ"לית בכירה תכנון ואסטרטגיה